Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Pháp HòaThích Trí HuệThích Trí QuảngThích Quang ThạnhThích Phước Tiến

Kết Quả Tìm Kiếm

Tham Tiền Niệm Phật - Cải Lương - Phật Âm
Tham Tiền Niệm Phật - Phật Âm
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan công viên tưởng niệm Tiến sĩ Ambedkar - Thích Nhật Từ
Tham & Vô Tham - Thích Minh Niệm
Phật giáo Tiền Giang: Miền đất thấm đẫm tình người - Đạo Phật Ngày Nay
Bát Nhã Tâm Kinh - Bài 01: Tham và vô tham - Thầy Minh Niệm - Thích Minh Niệm
Động đất - sóng thân: Thảm họa khôn lường - Thích Trí Huệ
Niệm phật một niệm phước sanh vô lượng - Thích Trí Huệ
Thâm Nhập Một Môn (Tập 296, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Cải Lương Hồ Quảng: Sự Tích Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề - Thích Giác Tiến
Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật Tử Tại Gia (Phần 02) - Không Gian Tham, Trộm Cướp - Thích Phước Tiến
Hành thâm Bát nhã Tâm kinh qua câu niệm Phật - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Thâm Nghĩa - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Vãng Sanh (Cải Lương Phật Giáo) (Rất Hay) - Châu Thanh
Niệm Phật Một Câu Phước Sanh Vô Lượng, Lạy Phật Một Lạy Tội Diệt Hà Sa - Thích Pháp Hòa
Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Đọc) - Phật Âm
Đọc: Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) - Phật Âm
Tiền Thân Ðức Phật A Di Ðà - Cải Lương - Phật Âm
Vấn đáp: Khái niệm Tham trong Phật giáo, Xem ngày lành tháng tốt - Thích Nhật Từ
Đọc Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay) - Phật Âm
Tham quan Chùa Trúc Lâm (Venu Vana), ngôi chùa Phật giáo đầu tiên, do vua Tần-bà-sa-la dâng cúng - Thích Nhật Từ
Bổn Nguyện Niệm Phật (Tập 234, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Phương Pháp Giữ Chánh Niệm - Thích Phước Tiến
Niệm Phật- Phương Pháp Giữ Chánh Niệm - Thích Phước Tiến
Tham Để Được Gì? - Thích Phước Tiến
Tham Để Được Gì? - Thích Phước Tiến
Nối lại thâm tình - Thích Phước Tiến
Bản Chất Của Tham Dục - Thích Phước Tiến
Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp - Thích Phước Tiến
Nhân Quả Báo Ứng Tội Tham Dục - Thích Phước Tiến
Chỉ Vì Một Chữ Tham (KT99) - Thích Phước Tiến
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan Nhà tưởng niệm cao tăng Huyền Trang - Thích Nhật Từ
Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật (Tập 376, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhận Diện Tham Sân Si - Thích Phước Tiến
Tham Ái Là Nguyên Nhân Đau Khổ - Thích Phước Tiến
Tham ái là nguyên nhân đau khổ - Thích Phước Tiến
Tham quan bảo tháp tưởng niệm nàng Sujata, người có công cứu sống Đức Phật, ngày 17-02-2020. - Thích Nhật Từ
Đừng Để Bị Lòng Tham Chi Phối - Thích Phước Tiến
Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tứ Vô Lượng Tâm - Thích Phước Tiến
Nhiếp Tâm Niệm Phật Tham Thiền - Thích Thiện Thuận
Ai Cho Ta Lương Thiện - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019 tại Canada - Thích Phước Tiến
Tham Chấp Lợi Dưỡng Ma Sự Hiện Tiền - Pháp Sư Tịnh Không
Họa Phúc Khó Lường - Thích Phước Tiến
Vô Lượng Nghĩa - Thích Phước Tiến
Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác - Thích Phước Tiến
Thầy Minh Niệm | Phòng hộ sự thấm nhiễm của hoàn cảnh | Trúc Lâm Tuệ Đức - 09.11.2019 - Thích Minh Niệm
Đánh Thức Lương Tâm - Thích Phước Tiến
Tiến Trình Phát Triển Chánh Niệm Trong Thiền Tập - Thiền Sư Minh Niệm
Trì Giới Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ (Tập 89, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Mi Tiên: Câu 65. Tham luyến và dứt tham luyến - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Sư Minh Niệm || Dừng Lại Để Lấy Thêm Năng Lượng Đi Tiếp || Bản Hoa Anh Đào || 29.12.2015 - Thích Minh Niệm
THAM làm việc THIỆN có xem là TÍNH THAM trong đạo PHẬT không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia - Thích Phước Tiến
Phương Tiện Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Bốn Tiến Trình Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền - Thích Trí Huệ
Tiến Tu Niệm Phật - Thích Pháp Đăng
Niệm Phật Nhất Tâm - Thích Phước Tiến
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 8 - Tham Ái Ở Chổ Nào B - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tứ vô lượng tâm - Phần 2 - Thích Minh Niệm
Tứ vô lượng tâm - Phần 1 - Thích Minh Niệm
Tiến trình niệm Phật - Thích Chân Quang
Một Câu Niệm Phật Tiêu Vạn Tội, Hai Chữ Từ Bi Giải Vạn Sầu - Thích Phước Tiến
Thực Hành Niệm Phật - Thích Phước Tiến
Thầy Minh Niệm | Thẩm nghiệm lại những gì ta đã thấy | 02.06.2019 - Thích Minh Niệm
Lương tâm con người 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến - Thích Phước Tiến
Lương tâm con người 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến - Thích Phước Tiến
MINH NIỆM | Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN | Số phụ 02: RU VẾT THƯƠNG LÒNG BẰNG NĂNG LƯỢNG AN LÀNH NHẤT - Thích Minh Niệm
Lòng Tham Vô Hạn, Phước Báu Hữu Hạn - Thích Phước Tiến
Đưa chánh niệm vào trong giáo dục - Sư cô Lương Nghiêm
Niềm tin của kinh Vô Lượng Thọ - Thích Thông Toàn
An Tâm Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Tiên Châu) - Thích Giác Hóa
Niệm Phật Và Những Điều Cần Biết - Thích Phước Tiến
Niệm Phật - Những Điều Cần Biết - Thích Phước Tiến
Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền - Thích Thiện Phụng
Khuyên người niệm Phật (21.05.2016) - Thích Phước Tiến
Niệm Phật vãng sanh là nhu cầu thiết yếu - Thích Phước Tiến
MINH NIỆM | Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN | Số phụ 01: CHỮA LÀNH TÂM HỒN BẰNG NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC - Thích Minh Niệm
Niềm tin là Mẹ sinh ra vô lượng Công Đức - TT. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Khái niệm tu thập thiện và tứ vô lượng tâm - Thích Nhật Từ
Dừng Lại Để Lấy Thêm Năng Lượng Đi Tiếp - Thích Minh Niệm
Dừng Lại Để Lấy Thêm Năng Lượng Đi Tiếp - Thích Minh Niệm
MINH NIỆM | Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN | Số phụ 06: CHỈ MANG ĐẾN NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC CHO NHAU - Thích Minh Niệm
Triết Lý Về Tiền Bạc Theo Quan Niệm Đạo Phật - Thích Đồng Thành
Những Quan Niệm Chưa Đúng Về Đạo Phật - Thích Phước Tiến
Những Quan Niệm Chưa Đúng Về Đạo Phật - Thích Phước Tiến
Hoa Mặt Trời 10, chủ đề “Cây Đời Mãi Xanh” - Chùa Hoằng Pháp - Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, pháp danh Phúc Lương Nhã
Xử Lý Phiền Não Bằng Năng Lượng Tỉnh Thức - Thích Minh Niệm
Thọ Mạng Đại Chúng Vô Lượng (Tập 265, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 13: Thọ Mạng Vô Lượng - Thích Thiện Pháp
Vấn đáp: Lương hoàng sám pháp, nghi thức công cộng Phật giáo, nghi thức tụng niệm - Thích Nhật Từ
Tham Thì Thâm - Thích Thiện Tuệ
Tham Thì Thâm - Thích Thiện Tuệ
5 PPP Số 360 | Tham Quá Thì Thâm - Thích Hạnh Tuệ
Họa Phước Khó Lường - Thích Phước Tiến
Họa Phước Khó Lường - Thích Phước Tiến
Họa Phước Khó Lường 1 - Thích Phước Tiến
Họa Phước Khó Lường 2 - Thích Phước Tiến
Mười Niệm Được Vãng Sanh (Tập 124, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Chữa lành tâm hồn bằng năng lượng bình an | Bắc California - 15.12.2018 - Thích Minh Niệm
Vượt qua tính nóng giận và hận thù bằng năng lượng chánh niệm từ bi - Thích Nhật Từ
Tương Ưng Bộ Kinh 1 - Tương Ưng Lục Xứ ( Thậm Thâm Pháp Nghĩa ) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nuôi Dưỡng Người Thương Bằng Năng Lượng Của Sự Tĩnh Lặng - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Vô lượng quang, vô lượng thọ - Thích Nhật Từ
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan và lễ Phật tại An Việt Nam Phật Quốc Tự, Ấn Độ - Thích Nhật Từ
Talkshow Vì sao tôi theo đạo Phật - Khách mời: Soạn giả cải lương - Thanh Phong - Soạn giả cải lương - Thanh Phong
Sư Minh Niệm || Biến Mọi Phương Tiện Thành Những Tác Phẩm Quan Trọng || 22.03.2016 - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Thành công phải gắn liền hạnh phúc | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Điều làm nên ý nghĩa cuộc sống | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Bước chân huyền thoại | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Hạnh phúc trong từng bước tiến | Doanh nhân Sài Gòn | Nhà hát VOH - 19.12.2019 - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Bình Tĩnh Sống | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Chấp nhận mọi hiện tượng diễn ra theo tiến trình tự nhiên của nó | 19.05.2019 - Thích Minh Niệm
Tịnh Độ Tam Kinh (Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà) - Phật Âm
Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và buông xả - Thích Nhật Từ
Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) - Thích Trí Thoát
Thâm nhập kho mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm - Phật Âm
Thầy Minh Niệm | Còn sống là còn tất cả | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Vẻ đẹp của sự dừng lại | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Đến bao giờ mới thực sự cho đi? | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Hành thiền đúng cách sẽ mở rộng dung lượng trái tim 12/08/2018 - Thích Minh Niệm
Đến thăm chùa Đất Sét - Phật Âm
Mùa xuân - Niềm tin và hy vọng - Thầy Thích Phước Tiến giảng - Thích Phước Tiến
Tiền Dùng Đúng Tiền Hiền Như Phật,Bạc Sai Lầm Bạc Ác Như Ma - Thích Phước Tiến
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan nền tháp thờ Xá-lợi của đức Phật tại Vaishali - Thích Nhật Từ
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan và đảnh lễ tại tượng Đại Phật cao 80 feet - Thích Nhật Từ
Đài Loan: Hơn 30.000 người tham dự lễ Phật đản của hội Từ Tế - Phật Âm
Thầy Minh Niệm | Thừa nhận mình trầm cảm là bước chữa lành đầu tiên - Thích Minh Niệm
Niệm Niệm Niệm Phật, Niệm Niệm Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Karaoke: Thăm lại chùa xưa - Phật Âm
Thăm chùa Láng ở Hà Nội - Phật Âm
Thăm chùa một cột ở TP Hồ Chí Minh - Phật Âm
Đến thăm Chùa Hương - Phật Âm
Thiên Tai và Thảm Họa Môi Trường - Phật Âm
Viếng Thăm Quỳnh Lâm Tự - Phật Âm
Thăm chùa Đồng Đắc - Kim Sơn - Phật Âm
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan thạch thất ngài Ca-diếp, A-nan-đa, Xá-lợi-phất - Thích Nhật Từ
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan chùa Phật giáo Tây Tạng, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, - Thích Nhật Từ
Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán buông xả - Thích Nhật Từ
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan chùa Metta Buddharam của Phật giáo Thái Lan - Thích Nhật Từ
8B: Thấy tâm tham - Định vô vi vô ngã - Tự nhiên và vô tâm - Duy trì chánh niệm... - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Thăm chùa Trấn Quốc - Hà Nội - Phật Âm
Viếng thăm đền Trần Nam Định - Phật Âm
Mundasep - Thám hiểm Tây Tạng - Phật Âm
Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám: Một đời đạo pháp và dân tộc - Phật Âm
Về Thăm Đất Phật 1/4 - Thích Chân Tính
Về Thăm Đất Phật 2/4 - Thích Chân Tính
Về Thăm Đất Phật 3/4 - Thích Chân Tính
Về Thăm Đất Phật 4/4 - Thích Chân Tính
Tham Vấn Phật Pháp - Thích Thanh Từ
Lời Phật dạy về gốc rễ của khổ đau: Lòng Tham - Thích Tâm Minh
Niệm Niệm Tương Ứng Niệm Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Hiểu Chất Lượng, Tu Chất Lượng - Thích Thiện Xuân
Hiểu Lượng Chất Tu Chất Lượng - Thích Thiện Xuân
Hiểu lượng chất - Tu chất lượng - Thích Thiện Xuân
Kinh Vô Lượng Nghĩa, Định Vô Lượng Nghĩa - Thích Trí Quảng
VÌ SAO TÔI THEO ĐẠO PHẬT - Soạn Giả Cải Lương THANH PHONG - Soạn giả cải lương - Thanh Phong
Sự tích Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương (Cải Lương Phật giáo) - Diệu Pháp Âm
Thâm Tín Nguyện Lực Của Phật A Di Đà (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Buổi tham vấn cùa Phật tử người Hoa - Thích Khế Định
Đầu năm tới thăm ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - Phật Âm
Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám cuộc đời và sự nghiệp - Phật Âm
Buổi Tham vấn Tri Kiến Phật - Thích Trí Chơn
Tiền có phải là Tiên, là Phật - Thích Ngộ Phương
Cửa Phật Từ Bi - Trung Hậu - Bích Phượng - Nguyễn Đức - Lê Hồng Thắm
Tham quan thạch động Ajanta & Ellora - Phật Âm
Cổ nhạc Phật giáo: THĂM MẸ (karaoke) - Thích Thiện Hữu
Tham Vấn Phật Pháp - HNTT 6-3-2016 - Thích Tuệ Giác
Đức Phật và Giáo Pháp | Ngọn Lửa Tham Dục - Thích Hạnh Tuệ
Tham quan nền tháp thờ Xá-lợi của đức Phật tại Vaishali, - Thích Nhật Từ
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (2016) - Phật Âm
Khi Niềm Tin Đã Mất - Thích Phước Tiến
Xin Cho Tôi Một Niềm Tin - Thích Phước Tiến
Lợi ích Của Việc Tham Gia Phật Sự, Phụng Sự Nhân Sinh - Thích Nhật Từ
Thăm đồi Orajhar - nơi đức Phật lên cung trời Đao Lợi - 10-2019 - Thích Nhật Từ
Thu năng lượng - Thần, ý, khí, hình - Tâm si - Chánh niệm, tỉnh giác - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Cải lương: Quan Âm Thị Kính - Phật Âm
Cải Lương Phật Giáo: Cán Cân Nhuộm Máu - Phật Âm
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phật Âm
Sự Tích Phật A Di Đà (Kinh Vô Lượng Thọ) - Phật Âm
Chữ Mô Phật - Thích Minh Lượng
Năng Lượng Bình An Và Năng Lượng Bất An | Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất || Thiên Quang Media - Thích Nữ Hương Nhũ
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
10 Điều Tâm Niệm - Thích Phước Tiến
Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau - Thích Phước Tiến
Niềm Tin Tịnh Độ - Thích Phước Tiến
Bệnh Nỗi Lo Và Niềm Đau - Thích Phước Tiến
Bệnh! Nỗi Lo Và Niềm Đau - Thích Phước Tiến
Bệnh - Nỗi Lo Và Niềm Đau 1/2 - Thích Phước Tiến
Bệnh - Nỗi Lo Và Niềm Đau 2/2 - Thích Phước Tiến
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Tham luận của thành hội Phật Giáo lần VII - Thích Trí Quảng
Thầy thăm chùa Phật Tích (Bắc Ninh) - Thích Chân Quang
Chuyến viếng thăm Việt Nam Phật Quốc Tự tại Ấn Độ - Thích Huyền Diệu
Kudan- Nơi đức Phật về thăm vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma-ha Ba-xà-ba-đề - Thích Nhật Từ
Đọc: Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Cải lương: Cuộc đời đức Phật 2013 - Phật Âm
Cải Lương: Theo Phật Xuất Gia - Phật Âm
Cải lương: Phật tích lưu truyền - Phật Âm
Trong Lòng Có Phật Tứ Vô Lượng Tâm - Thích Trí HuệXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký