Các Thể Loại Video

Ánh Sáng Phật Pháp (32) Kinh Giảng (104)
Kinh Tụng (9) Nhạc (2)
Phóng Sự (16) Phật Pháp Nhiệm Mầu (31)
Phim Truyện (23)

Kinh Phật A Di Đà (Nghĩa) - Thích Trí ThoátBạn đang xem phần 1

Các phần: 1  


Số lần đã xem: 78263,   Đăng ngày: 25/10/2011