YouTube Channel Của Trang Kinh Phật

Các Thể Loại Video

Ánh Sáng Phật Pháp (32) Kinh Giảng (104)
Kinh Tụng (9) Nhạc (2)
Phóng Sự (16) Phật Pháp Nhiệm Mầu (31)
Phim Truyện (23)

Tìm Video

Xin đánh tiếng Việt không dấu

Những Video Mới Nhất

Chuyển hóa muộn phiền - ĐĐ. Thích Phước Tiến (Đăng ngày: 29/11/2011)Trở lại thiên đường - ĐĐ. Thích Phước Tiến (Đăng ngày: 29/11/2011)Trở về cố hương - ĐĐ.Thích Phước Tiến (Đăng ngày: 29/11/2011)Vì vô minh con tạo lỗi lầm - ĐĐ.Thích Phước Tiến (Đăng ngày: 29/11/2011)