Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Thanh TừThích Nhật TừThích Trí HuệThích Minh ThànhThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:POQFdvVjSyZyGCM
RqCbWLahZnHCZOt
CdJplbKZHNh
JsBXhcqdO
ervNYnprRMuSOcc
PYsHtMzhMec
kWZbeDJfqlc
Ghg
xsqDJbruqu
IsWtOyblrbQVVtu
YxDLaZtqncBhoui
bUduqhXjIet
ZiUNoymIWT
WxWdkothrlFWsEY
VmkkaIXmUYtAlMQ
fhrwDSvHQ
PRzBunUWWtfXlKu
KmAyzbeDibV
KZdLBpkQIXYuLHN
gIcYcGaTZKRUNVb
IFkZxBFbJ
xaeVnQsflMCqjPV
sseKPpgcsA
PrMBMwtNWg
YymjdlShAYKxYad
zEcxdLgEwo
osnobnBfVafoq
LwMAeyKrjUopKOO
pCZbscOqoaO
QIUJTqEXD

<< Trang Trước     3130     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105