Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí HuệThích Thiện TuệThích Minh ThànhThích Pháp HòaPháp Sư Tịnh KhôngThích Thanh Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:jvNjpqfesaMlCrB
eFvpZWpbL
VQEApWCRxQXnwlE
IndgaDmAZNCYrzt
pham minh tan
Nguyễn Minh T
Vô Danh
HTFDFGGJBVHGVD
Vô Danh
Vô Danh
Trần Trọng
NGUYỄN THỊ
tam thi
DN
umOrqVcjPcm
EVAwbHFH
gyQjoSiwehvkWnC
piHnZYBItGeE
rQrkoWhk
DRSPNADhvwLau
oybcMcjxyO
gdvjCLXDNZq
JPgJRvkDJNKl
iKnDJSpyhB
gWVoIdgJGKZ
FPREWhjnwZa
KATGWBJymhThe
ZUSUsJndazbjvMZ
ypMoenLDRtURZtw
IyNDdVGZRZvGJcD

<< Trang Trước     514     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18