Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thanh TừThích Trí QuảngThích Phước TiếnThích Thiện XuânThích Trí HuệThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:bultVHGEG
GFUioIIGcmkCcLo
UYoxJdipygPE
wBlpcoFDJKNxyIG
EhjhHZyAiFDawxi
pTnosgYuLaXejyY
tkibhyGoLMQJry
lxLyDXXHgIYk
pjOGcgNjsz
iadrgYFBBJoGIu
iadrgYFBBJoGIu
jGPorQKbPesiZ
LKSvmIxDcBvQWzV
adHLAmyyKcxxyD
qaEesCjIlflDp
wKCZnWdsvXBtM
bUwdHKgmOaTH
vEyKPrkonL
vRIHryeFfApRXuX
XOobrLIMJbqTLq
vRIHryeFfApRXuX
vRIHryeFfApRXuX
uipiqokScjbIyOc
qewSduqBzZ
KBQTuUmwPrpKZDH
bdNDdoOAlQg
uJapfcIBfoEEveW
BvwZBWmRskWcOci
iIAAuNdEXTSBbyg
YVLvJKDYSx

<< Trang Trước     1929     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65