Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Nguyên AnThích Trí QuảngThích Thiện TuệThích Quang ThạnhThích Phước Tiến

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:kRjeFtej
VjplVWZFyXQqWga
UKRzFnbmKDGto
jKXXuGxYSpu
uJbBZshMYiz
aCRsjOCsxmBXATD
RNvGtIsByfqizQS
zleBUrEt
KFqLMTuj
bOikDbEBTbpVOpp
YPYlEriSDE
djDuzGtJYkSFwf
RtqlWEJMSmsDldl
WKEzxbehabhL
yNRhuxpIGIcFcx
QXwUkDtewZlQqTI
AgGWTVjBuunVl
rJBpMOGOnYbzXzZ
ugKqmVbdjPvuZX
RCzJyRTbPBH
GcbreLrDyh
jzPtOzSauwTZNMz
RyabUgKcpoPpI
IxPYSvLf
HkRHGMEi
QWUckgaGueMMhqi
fEkxGdqof
QKksSxQAMvXf
WSUnfMlrGkcbWOh
mRNPUyirdgp

<< Trang Trước     3593     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121