Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện TuệThích Phước TiếnThích Tuệ HảiThích Trí HuệThích Minh ThànhThích Nhất Hạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

Mười Công Đức Niệm Phật - Phật Âm
Mười Niệm Thành Công - Thích Giác Hóa
Mười Phước Báo, Công Đức Cho Gia Đình Phật Tử - Thích Trí Huệ
Mười Công Đức Niệm Phật - HT. Thích Giác Hạnh - Thích Giác Hạnh
1612. Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội (rất hay) - Thích Trí Huệ
Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội - Thích Trí Huệ
Mười Công Đức Lạy Phật - Phật Âm
Mười Bốn Công Ơn Cha Mẹ - Thích Trí Huệ
Mười Điều Tâm Niệm - Phật âm
Mười điều tâm niệm - Phật Âm
Niệm Phật Tam Muội - Thích Trí Quảng
Mười điều tâm niệm Phật dạy - Thích Trí Huệ
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp) - Thích Giác Hạnh
Mười giá trị sống giúp bạn thành công - Thích Nhật Từ
Tổ Dạy: Niệm Phật Thế Nào Chứng Tam Muội - Thích Chân Hiếu
Mười hai lời nguyện niệm Phật - Thích Chân Tính
Mười Cách Để Phát Triển Nội Lực Bản Thân - Thích Minh Niệm
Mười nền tảng niềm tin trong đạo Phật - Thích Nhật Từ
Mười Pháp Niệm Phật Ngộ Nhập Chánh Định - Thích Trí Huệ
Kinh Lời Vàng: Niệm Phật Nhất Hạnh Tam Muội - Thích Trí Huệ
Mười phương pháp niệm Phật - Thích Giác Đăng
MƯỜI GIÁ TRỊ SỐNG MANG LẠI HÒA HỢP CỘNG ĐỒNG, PHÁT TRIỂN XÃ HỘI -THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
MƯỜI NỀN TẢNG NIỀM TIN TRONG ĐẠO PHẬT - NGÀY 14 - 08 - 2018 - Thích Nhật Từ
Mười Điều Tâm Niệm Của Nhà Phật (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Mười Hai Lời Nguyện Niệm Phật - Phật Âm
Vấn đáp: Lương hoàng sám pháp, nghi thức công cộng Phật giáo, nghi thức tụng niệm - Thích Nhật Từ
Trong Kinh Lời Vàng Phần Niệm Phật Nhất Hạnh Tam Muội - Thích Trí Huệ
VẤN ĐÁP: Hồi hướng công đức cho người chết thì…mà không phải mười phần? - Thích Thiện Tuệ
Muốn thành công thì phải biết chánh niệm trong công việc - Thích Ngọc Tường
Công Phu Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Công Đức Niệm Phật - Thích Nữ Như Lan
Hạ Thủ Công Phu Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Công Đức Niệm Phật - Thích Tuệ Hải
Niệm Phật Để Có Công Đức - Thích Tuệ Hải
Công đức niệm Phật - Thích Nhật Từ
Công đức niệm Phật - Thích Nhật Từ
Công Đức Niệm Phật - Thích Phước Đức
Niệm Phật Qua Bốn Công Hạnh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật như thế nào để có được công đức? - Thích Tuệ Hải
Dụng Công Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Cộng Tu Niệm Phật (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội, Có Địa Chung) - Phật Âm
Sự Phân Công Giữa Phật A Di Đà Và Chúng Ta - Bản Nguyện Niệm Phật
Những Lợi Ích Và Công Đức Của Sự Niệm Phật (Trích Đoạn) - Phật Âm
Công Đức Niệm Phật - Thích Pháp Đăng
Kinh Lời Vàng - Công Phu Niệm Phật (Kỳ 1) - Thích Trí Huệ
Công Phu Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Công Đức Niệm Phật - Thích Thiện Pháp
Dụng Công Niệm Phật Khi Đi Chùa - Thích Trí Huệ
Bốn Pháp Niệm Phật Và Ba Công Năng - Thích Trí Huệ
10 Công Đức Niệm Phật - Thích Thiện Chấn
Công Phu Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Thành Tựu Năm Phước Báu và Sáu Công Đức - Thích Trí Huệ
Kinh Lời Vàng: Công Phu Niệm Phật (Kỳ 2) - Thích Trí Huệ
Dụng Công Niệm Phật Khi Đi Chùa - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Tâm Ðịa Công Phu - Pháp Sư Tịnh Không
Công đức niệm Phật - Thích Pháp Đăng
Thành Tựu Công Hạnh Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Công Phu Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Công Đức Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Khái niệm về 2 vị Phật trong gia đình, trùng tu công trình Phật giáo - Thích Nhật Từ
Kinh niệm Phật ba la mật 8: Mười hạnh của người tu Tịnh Độ - Phần 1/2 (13/12/2008) video do Thích Nh - Thích Nhật Từ
Kinh niệm Phật ba la mật 8: Mười hạnh của người tu Tịnh Độ - Phần 2/2 (13/12/2008) video do Thích Nh - Thích Nhật Từ
Bài 11 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền (P.02) - Kinh Diệt Trừ Phiền Giận - Thích Nhất Hạnh
Công Đức Niệm Phật, Lạy Phật Thù Thắng - Thích Trí Huệ
Những Lợi Ích Và Công Đức Của Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 5) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 4) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 3) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 2) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Tọa Đàm Và Cộng Tu Niệm Phật (Kỳ 1) (Tại California, Mỹ Quốc, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Kinh Lời Vàng Công Phu Niệm Phật (Phần 2) - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Chỉ Nam 6 - Công Đức Chân Thật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Công Đức Tu Bát Quan Trai Giới Và Niệm Phật 1/2 - Thích Trí Huệ
Công Đức Tu Bát Quan Trai Giới Và Niệm Phật 2/2 - Thích Trí Huệ
Phật Thuyết Kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ (Có Phụ Đề) - Thích Chiếu Niệm
Chắp tay niệm phật - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Công Phu Niệm Phật (TDVN 9) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Soi Sáng 54 - Công Năng Tùy Tức Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Công Hạnh Giải Thoát Của Người Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Niệm Phật Thành Công Mấu Chốt Là Ở Tín Nguyện (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Niệm Phật và Tụng kinh việc nào có công năng hơn ? - Thích Nhật Từ
Mười Điều Tâm Niệm (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
Mười Niệm Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) - Thích Giác Hạnh
Hết Trọng Bệnh Nhờ Công Đức Niệm Phật, Phóng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
10 Công Niệm Phật Ra Tiếng Và Lễ Phật - Phật Âm
Mười Niệm Lúc Lâm Chung - Thích Giác Đăng
Mười niệm vãng sinh - Thích Đạo Duyệt
Bài 30 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Mười hai nhân duyên - Kinh Duyên Sinh và Kinh Đại Không - Thích Nhất Hạnh
HOẠCH ĐỊNH CÔNG VIỆC THÌ ĐỪNG MONG DỄ THÀNH” TRONG LUẬN BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Mười hạnh của người niệm Phật (09/12/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười Pháp Giới Không Lìa Một Tâm Niệm - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Mười Pháp Niệm Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm - Thích Trí Huệ
Mười Niệm Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
MƯỜI LÃNH VỰC QUÁN NIỆM - SAN DIEGO-CA 08/2018 - Thích Tánh Tuệ
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan công viên tưởng niệm Tiến sĩ Ambedkar - Thích Nhật Từ
Tham quan bảo tháp tưởng niệm nàng Sujata, người có công cứu sống Đức Phật, ngày 17-02-2020. - Thích Nhật Từ
Mười Niệm Được Vãng Sanh (Tập 124, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Đề tài: HAI MƯƠI ĐIỀU TÂM NIỆM GIÚP BẠN HẠNH PHÚC TRONG MỌI HOÀN CẢNH, câu 11-15 - Thích Nhật Từ
Hộ Niệm Vãng Sanh Cụ Nguyễn Minh Công (Ba Của Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị) - Phật Âm
Công Đức Của Xưng Danh Và Xưng Niệm Phật Hiệu - Pháp Sư Tịnh Không
Thầy Minh Niệm | Thành công phải gắn liền với hạnh phúc | Hà Nội - 26.10.2019 - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Hạnh phúc trên đường đến thành công | 02.12.2019 - Vidotour, Sài Gòn - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Thành công phải gắn liền hạnh phúc | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Niệm Phật tam muội - HT. Thích Thiện Trí - Thích Thiện Trí
1107: MƯỜI NGHIỆP ÁC NÊN TRÁNH VÀ MƯỜI NGHIỆP LÀNH NÊN LÀM - Thích Thiện Tuệ
Kinh quán niệm hơi thở: Mười sáu bài quán - Thích Nhất Hạnh
Công Đức Hộ Niệm - Thích Pháp Hòa
Công Đức Hộ Niệm - Thích Pháp Hòa
Công Đức Hộ Niệm - Thích Pháp Hòa
HAI MƯƠI TÂM NIỆM GIÚP BẠN HẠNH PHÚC TRONG MỌI HOÀN CẢNH - P2 - TT.Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Niềm An Vui - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Làm Sao Để Thành Công - Thích Minh Niệm
Sự Mầu Nhiệm Của Công Đức Niệm Phật - HT.Thích Giác Hạnh - Thích Giác Hạnh
Vấn đáp: Khái niệm hồi hướng công đức - Thích Nhật Từ
Niềm tin là Mẹ sinh ra vô lượng Công Đức - TT. Thích Minh Thành
Thành công và hạnh phúc - Thích Minh Niệm
Chính niệm trong công việc - Thích Nhật Từ
Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phật Âm
Mười Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế - Phật Âm
Phật Dạy Mười Điều Tự Tại - Thích Trí Huệ
Mười đức cao quý của Phật tử - Thích Nhật Từ
Chánh niệm trong công việc và dưỡng thân - Thích Trí Chơn
Pháp Y (Khái niệm - Ý nghĩa - Công đức) - Thích Thiện Chơn
Bạn Có Gì Đặc Biệt Để Thành Công Và Hạnh phúc - Thích Minh Niệm
Đại Học FPT Chủ Đề: Bạn Có Gì Đặc Biệt Để Thành Công Và Hạnh Phúc - Thiền Sư Minh Niệm
Mười ngộ nhận về đạo Phật - Thích Nhật Từ
Lược Sử Đức Phật A Di Đà Và Bốn Mươi Tám Đại Nguyện - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Lời Nguyện Thứ Mười Tám Của Đức Phật A Di Đà - Thích Trí Huệ
Mười Đạo Lý Ở Đời Và Trong Kinh Phật - Thích Trí Huệ
5 PPP Số 317 | Mười Phương Chư Phật - Thích Hạnh Tuệ
Chánh Niệm Là Chìa Khóa Cho Mọi Thành Công - Thích Phước Tiến
Công viên tưởng niệm Bồ tát cư sĩ Bimrao Ambedkar - Ấn Độ - 10-2019 - Thích Nhật Từ
HAI MƯƠI ĐIỀU TÂM NIỆM GIÚP BẠN HẠNH PHÚC TRONG MỌI HOÀN CẢNH - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Mười điều tâm niệm 5-7: Thái độ lập nghiệp (23/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười điều tâm niệm 8-10: Ân nghĩa và oan trái (24/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
HIỂU ĐÚNG 10 ĐIỀU TÂM NIỆM TRONG LUẬN BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI - THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Bài 22 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm (P.01/05) - Thích Nhất Hạnh
Bài 23 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm (P.02/05) - Thích Nhất Hạnh
Bài 24 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm (P.03/05) - Thích Nhất Hạnh
Bài 25 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm (P.04/05) - Thích Nhất Hạnh
Bài 26 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm (P.05/05) - Thích Nhất Hạnh
Bài 16 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Quán Niệm Hơi Thở (P.02/03) 22/01/1998 - Thích Nhất Hạnh
Bài 17 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Quán Niệm Hơi Thở (P.03/03) 25/01/1998 - Thích Nhất Hạnh
Mười Một Đức Tính Cần Có Của Người Con Phật - Thích Nữ Huệ Liên
Mười Phương Pháp Tu Tập Của Người Phật Tử - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Của Mười Danh Hiệu Phật - Thích Trí Huệ
Bốn Mươi Tám Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - Thích Nhất Chân
Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động) - Phật Âm
Mười điều tâm niệm (08/07/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Bài 15 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kệ Vô Thường - Kinh Quán Niệm Hơi Thở (P.01/03) 18/01/1998 (02) - Thích Nhất Hạnh
Mười Đức Lành Của Người Phật Tử - Thích Chánh Định
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 5 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 2 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 3 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 4 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 5 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 1 - Thích Trí Siêu
Đức Phật và Giáo Pháp - Mười Phiền Não - Thích Hạnh Tuệ
Niệm Niệm Niệm Phật, Niệm Niệm Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Mười Hạnh Đưa Người Phật Tử Đi Tới Đời Sống Cao Thượng - Thích Thái Hòa
Mười Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát Và Khai Thị Phật Thất - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn Đáp: Người Phật Tử Giết Muỗi Có Tội Không? - Thích Thiện Chơn
Cô gái tuổi đôi mươi từ bỏ tất cả để xuất gia tu học theo Phật - DPNN - Chùa Giác Ngộ
Niệm Niệm Tương Ứng Niệm Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Mười Phương Pháp Trì Danh Hiệu Phật - Thích Nguyên Hiền
Pháp thoại công cộng tại Berlin - Thích Nhất Hạnh
Mười điều tâm niệm - điều 4: xây dựng đạo hạnh (23/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười điều tâm niệm - điều 2: Tu trong hoạn nạn (21/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười điều tâm niệm - điều 1: Tu trong bệnh tật (21/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Bốn Mươi Hai Chương - giảng tại Viện Phật Học Linh Sơn - Pháp Quốc - Thích Trí Siêu
Mười điều tâm niệm - Điều 3: Sở học thấu đáo (23/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
VỮNG NIỀM TIN SANH CÔNG ĐỨC LỚN || Ni Sư Hương Nhũ || Thiên Quang Media - Thích Nữ Hương Nhũ
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
VẤN ĐÁP: “GẦN CHÙA GỌI PHẬT BẰNG ANH, THẤY PHẬT HIỀN LÀNH CÕNG PHẬT ĐI CHƠI“ ? - Thích Thiện Tuệ
Album nhạc Phật giáo: Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Niệm Phật, niệm Phật vãng sanh, niệm Phật Ba La Mật - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17 - Phẩm Tùy Hỹ Công Đức Thứ 18 - Thích Thiện Xuân
Mười bốn điều Phật dạy 2 - điều 5-8: Đánh mất mình, bất hiếu, tự ty và vươn lên sau vấp ngã (04/07/2 - Thích Nhật Từ
Công Phu Và Dụng Công - Thích Trí Huệ
Chánh công phu và Trợ công phu - Thích Nữ Như Lan
39. Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 2) - TT. Thích Thiện Xuân
38. Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 1) - TT. Thích Thiện Xuân
Phật Thuyết Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Tìm hiểu về công trình tượng Phật cao nhất thế giới (BBC) - Phật Âm
Phật giáo Sóc Trăng: Đạo mạch lưu truyền giữa cộng đồng đa sắc tộc - Đạo Phật Ngày Nay
Niệm Phật Chóng Đạt Bất Niệm Tự Niệm (1/3) - Thích Minh Tuệ
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) - Thích Giác Hạnh
Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo - Thích Giác Khang
Phật Đản Sanh - Công Đức Tắm Phật - Thích Thông Triết
Lễ Công Chiếu Bộ Phim Cuộc Đời Đức Phật - Phật Âm
Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước - Phật Âm
Mười bốn điều Phật dạy 3 - điều 9-12: Tuyệt vọng, sức khỏe, tình cảm và khoan dung (04/07/2008) Thíc - Thích Nhật Từ
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Và Niệm Quán Thế Âm Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật Tức Là Niệm 10 Phương Phật (Khai Thị 146) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật tự tại- Niệm Phật vãng sanh || Thầy ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Công đức lạy Phật - Thích Đạo TâmXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký