Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Thiện ThuậnThích Tuệ HảiThích Thiện TuệThích Trí QuảngThích Pháp Hòa

Chuyên Mục Phim Truyện trang 1

Phim: Về phía mặt trời - Cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Vạn Đức Media
Tìm Về Bến Giác - Tập 4 - Chùa Hoằng Pháp
Tìm Về Bến Giác - Tập 1 - Chùa Hoằng Pháp
Tìm Về Bến Giác - Tập 3 - Chùa Hoằng Pháp
Tìm Về Bến Giác - Tập 2 - Chùa Hoằng Pháp
Phim Phật Giáo: Qua Sông - Chùa Hoằng Pháp
Con Đường Giác Ngộ (Phần 1) - Chùa Hoằng Pháp
Con Đường Giác Ngộ (Phần 2) - Chùa Hoằng Pháp
Con Đường Giác Ngộ (Phần 3) - Chùa Hoằng Pháp
Con Đường Giác Ngộ (Phần 4) - Chùa Hoằng Pháp
Phim ngắn: Duyên Nợ Trong Tình Yêu - Chùa Hoằng Pháp
Phim Ngắn: Tâm Dược Đà La Ni (Dương Chi Tịnh Thủy Dược) - Chùa Hoằng Pháp
Phim Ngắn: Buông Xả - Chùa Hoằng Pháp
Phim ngắn Phật Giáo: Người Con Yêu Là Ai? - Chùa Hoằng Pháp
Phim Phật Giáo: Giải Oan - Chùa Hoằng Pháp
Con Đường Giác Ngộ - Chùa Hoằng Pháp
Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần - Chùa Hoằng Pháp
Quan Âm Bán Cá - Chùa Hoằng Pháp
Phim Phật Giáo: Thiền - Zen - Chùa Hoằng Pháp
Giám Chân Đông Độ - Chùa Hoằng Pháp
Chú Tiểu Đi Tìm Mẹ - Chùa Hoằng Pháp
Trở Về - Chùa Hoằng Pháp
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng - Chùa Hoằng Pháp
Hài: Đôi bạn đi chùa - Chùa Hoằng Pháp
Liễu Phàm Tứ Huấn - Chùa Hoằng Pháp
Lục Tổ Huệ Năng - Chùa Hoằng Pháp
Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Chùa Hoằng Pháp
Suốt Chặng Đường Đời - Chùa Hoằng Pháp
Đạt Ma Tổ Sư - Chùa Hoằng Pháp
Xin chào sư phụ - Chùa Hoằng Pháp
Bảy Vị Tiểu La Hán - Chùa Hoằng Pháp
Oan Hồn Bốn Mươi Chín Ngày - Chùa Hoằng Pháp
Duyên Kiếp Luân Hồi - Chùa Hoằng Pháp
Thoát Vòng Tục Lụy - Chùa Hoằng Pháp
Sự Tích Di Lặc Bồ Tát - Chùa Hoằng Pháp
Đại Đường Tây Vực Ký - Chùa Hoằng Pháp
Oan Hồn Đòi Mạng - Chùa Hoằng Pháp
Cải Lương Phật Giáo: Cán Cân Nhuộm Máu - Chùa Hoằng Pháp
Phim: Niệm Phật Diệt Tội - Chùa Hoằng Pháp
Quán Thế Âm Bồ Tát - Chùa Hoằng Pháp
Quan Âm Diệu Duyên - Chùa Hoằng Pháp
Địa Ngục Biến Tướng Đồ - Chùa Hoằng Pháp
Đôi mắt thái tử Câu Na La - Chùa Hoằng Pháp
Lòng Lành Đổi Tướng Thay Tên - Chùa Hoằng PhápTrang: 1