Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Thiện XuânThích Nhất HạnhThích Trí HuệThích Pháp HòaThích Phước Tiến

Chuyên Mục Kinh Chú trang 1

Chú Đại Bi 49 biến có chữ - Thầy Thích Trí Thoát tụng nhanh - Nghe mỗi ngày rất linh nghiệm, may mắn - TT Thích Trí Thoát
Bài Học Ngàn Vàng - Thích Thiện Hoa
Nhạc Niệm NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT - Phật Âm
Ở Đời Có 5 Điều Thiện - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Thích Nhật Quang
Kinh Phat Kinh Nhân Quả Thiện Ác Thầy Thích Huyền Ý - Thầy Thích Huyền Ý
Kinh Tụng-Kinh Từ Bi Thủy Sám-Thầy Thích Chơn Thức Tụng - Thầy Thích Chơn Thức Tụng
Kinh Tụng - Kinh Vu lan Báo Ân Cha Mẹ - Thích Huyền Ý - Thích Huyền Ý
Kinh Tụng - Kinh Vô Lượng Thọ - Thầy Thích Huyền Ý tụng - Phần 1 (rất hay) - Thầy Thích Huyền Ý tụng
Kinh Tụng - Chú Lăng Nghiêm - Thầy Miền Trung Tụng (Rất hay) - Thầy Miền Trung Tụng
Kinh Tụng - Chú Lăng Nghiêm - Thầy Miền Trung Tụng (Rất hay) - Thầy Miền Trung Tụng
Kinh Tụng - Kinh Duoc Su - Thầy Thích Huyền Ý - Thầy Thích Huyền Ý
Kinh Tụng - Kinh Duoc Su - Thầy Thích Huyền Ý - Thầy Thích Huyền Ý
Kinh Tụng - Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Trí Thoát - Phần 2 - Thầy Thích Trí Thoát
Kinh Tụng - Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Trí Thoát - Phần 1 - Thầy Thích Trí Thoát
Kinh Phật - 48 Lời nguyện của Đức Phật A Di Đà - Thích Chiếu Túc
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật, Âm Việt) (Tịnh Tông Học Hội, Rất Hay) - Phật Âm
Đại chúng Thiền Tôn Phật Quang tụng kinh Bát Chánh Đạo - Thích Chân Quang
Tụng kinh Bát Chánh Đạo - Thích Chân Quang
Lễ Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ - Thích Thiện Hữu
Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước - Phật Âm
Kinh Phúc Báo Của Tạo Lập Hình Tượng Phật - Phật Âm
Diễn Đọc - Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Phật Âm
Tổng hợp các bài Tụng Kinh Sám Hối - Thích Trí Thoát
Tụng kinh - Thích Trí Thoát
Kinh Tụng Mục Liên Thanh Đề ( Tập 3 ) - Thích Huyền Ý
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn - Thích Thiện Xuân
Sám Phật Đản ( Thầy biên soạn) - Thích Chân Quang
Kinh An Trú Tầm - Thích Pháp Hòa
Nghi Thức Cúng Dường Phật Đản - Thích Thiện Hữu
Kinh Dược Sư tỏa ánh Lưu Ly - Thích Pháp Hòa
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 08 - Thích Pháp Hòa
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 1) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 2) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 3) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 4) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 5) - Thích Minh Cảnh
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Thích Thiền Tâm
Kinh Lăng Nghiêm 76 - Hành Ấm - Ngũ Ấm Ma - Thích Tuệ Hải
Kinh Cầu Siêu A Di Đà - Thích Vạn Mãn
Kinh trường trảo - Thích Nhật Từ
Đại kinh Vacchagotta - Thích Nhật Từ
Kinh Vacchagotta về lửa - Thích Nhật Từ
Kinh Vacchagotta về tam minh - Thích Nhật Từ
Kinh Kitagiri - Thích Nhật Từ
Kinh Gulissani - Thích Nhật Từ
Kinh Catuma - Thích Nhật Từ
Kinh ví dụ con chim gáy - Thích Nhật Từ
Kinh Trạm Xe - Thích Giới Đức
Kinh Bát Đại Nhân Giác 4 - Thích Tuệ Hải

Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký