Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện TuệThích Tuệ HảiPháp Sư Tịnh KhôngPháp Sư Pháp VânThích Thanh TừThích Thiện Thuận

Kinh Tụng


48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Chiếu Túc
48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Trí Thoát
48 Nguyện của Phật A Di Đà Sư Huệ Duyên
Các Bài Sám Thích Chiếu Niệm
Các Bài Sám Thích Nhật Quang
Các Bài Sám Thích Hạnh Tuệ
Các Bài Sám Thích Hạnh Tuấn
Các Bài Sám Về Cha Mẹ Thích Chiếu Niệm
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
Chú Đại Bi Thích Trí Thoát
Chú Đại Bi Thích Trí Hòa
Chú Đại Bi 21 Biến Thích Hạnh Tuệ
Chú Đại Bi (giọng nữ)
Chú Lăng Nghiêm Thích Nhất Liên
Cúng Thí Thực
Hồng Danh Sám Hối Thích Hạnh Tuệ
Kinh A Di Đà Thích Chiếu Túc
Kinh A Di Da Thích Nhật Quang
Kinh A Di Đà - Âm Hán Thích Trí Thoát
Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Trí Thoát
Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt Thích Hạnh Tuệ
Kinh A Di Đà Diễn Kệ Sư Huệ Duyên
Kinh Bát Nhã Thích Nhật Quang
Kinh Di Giáo Sư Huệ Duyên
Kinh Địa Tạng Sư Huệ Duyên
Kinh Địa Tạng Thích Trí Thoát
Kinh Địa Tạng Thích Nhật Quang
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Sư Huệ Duyên
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Thoát
Kinh Dược Sư Sư Huệ Duyên
Kinh Dược Sư Thích Trí Thoát
Kinh Dược Sư Thích Tâm Thuận
Kinh Hồng Danh Sám Hối Sư Huệ Duyên
Kinh Kim Cang
Kinh Kim Cang Thích Nhật Quang
Kinh Kim Cang Thích Hạnh Tuệ
Kinh Lăng Nghiêm Thích Nhật Quang
Kinh Niệm Phật Ba La Mật Sư Huệ Duyên
Kinh Pháp Hoa
Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Sư Huệ Duyên
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Sư Huệ Duyên
Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Niệm
Kinh Phổ Môn Thích Chiếu Túc
Kinh Phổ Môn Thích Nhật Quang
Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Thoát
Kinh Phổ Môn - Âm Hán Thích Trí Hòa
Kinh Phổ Môn - Nghĩa Việt Thích Trí Thoát
Kinh Phổ Môn - Nghĩa Việt Thích Hạnh Tuệ
Kinh Phổ Môn - Nghĩa Việt Thích Trí Hòa
Kinh Phổ Môn - Nghĩa Việt (Tụng Với Đại Chúng) Thích Hạnh Tuệ
Kinh Phổ Môn - Sám Cầu An
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ Sư Huệ Duyên
Kinh Sám Hối Diệt Tội Sư Huệ Duyên
Kinh Tám Điều Từ Tâm Thích Chiếu Túc
Kinh Thiện Ác Nhân Qủa Sư Huệ Duyên
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Thích Hạnh Tuệ
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Công Phu Khuya Thích Trí Thoát
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Tụng Với Đại Chúng) Thích Hạnh Tuệ
Kinh Vu Lan Sư Huệ Duyên
Kinh Vu Lan Thích Chiếu Túc
Kinh Vu Lan Thích Trí Thoát
Kinh Vu Lan
Kinh Vu Lan Báo Hiếu Thích Nhật Quang
Kinh Vu Lan (Tụng với đại chúng) Thích Chiếu Túc
Liên Hoàng Sám Nguyện Sư Huệ Duyên
Mục Liên Sám Pháp Sư Huệ Duyên
Nghi Thức Tụng Kinh A Di Đà TT Minh Mẫn
Nghi Thức Tụng Kinh Điạ Tạng TT Ấn Long
Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư TT Ấn Long
Nghi Thức Tụng Kinh Pháp Hoa
Nghi Thức Tụng Kinh Phổ Môn TT Ấn Long
Niệm A Di Đà Phật Thích Trí Thoát
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Sư Huệ Duyên
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Niệm Phật Thích Nhật Quang
Niệm Phật Kinh hành Thích Trí Thoát
Sám Hối Hồng Danh Thích Chiếu Túc
Sám Hối Hồng Danh Thích Trí Thoát
Sám Hối Sáu Căn Thích Nhật Quang
Sám Khai Thị Vong Linh Thích Nhật Quang
Sám Thi Nước Từ Bi Thích Trí Thoát
Sám Văn Ánh Sáng Từ Bi Sư Huệ Duyên
Sám Văn Con Thuyền Đại Đạo Sư Huệ Duyên
Sám Văn Đã Chết Mà Sống Sư Huệ Duyên
Sám Văn Đâu Là Phàm Thánh Sư Huệ Duyên
Sám Văn Đêm Liên Hoa Sư Huệ Duyên
Sám Văn Đời Mạt Pháp Sư Huệ Duyên
Sám Văn Đường Giải Thoát Sư Huệ Duyên
Sám Văn Hởi Quê Nhà Sư Huệ Duyên
Sám Văn Là Phật Tử Sư Huệ Duyên
Sám Văn Lời Vàng Trong Mộng Sư Huệ Duyên
Sám Văn Rằm Tháng 10 Sư Huệ Duyên
Sám Văn Sám Hối Hồng Danh Sư Huệ Duyên
Sám Văn Sám Hối Sáu Căn Sư Huệ Duyên
Sám Văn Thần Cơ Thật Luận Sư Huệ Duyên
Sám Văn Tiếng Nói Trong Hoa Sen Sư Huệ Duyên
Sám Văn Tình Đạo Phật Sư Huệ Duyên
Sám Văn Tôi Không Quên Sư Huệ Duyên
Sám Văn Vạn Niên Huynh Đệ Sư Huệ Duyên
Sám Về Cha Mẹ Thích Hạnh Tuệ
Tâm Kinh Thích Trí Thoát
Thi Văn Giáo Lý Sư Huệ Duyên
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa Thích Hạnh Tuệ
Từ Bi Thủy Sám Sư Huệ Duyên
Tụng Kinh Lăng Nghiêm
Tụng Tại Gia Bồ Tát Giới Thích Hạnh Tuệ
Xướng 12 Lạy Lịch Sử Đức Phật Thích Ca Thích Hạnh Tuệ
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Thích Hạnh Tuệ