Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Nguyên AnPháp Sư Tịnh KhôngThích Tuệ HảiThích Pháp HòaThích Nữ Như Lan

Kết Quả Tìm Kiếm Benh Tung Khau Nhap Hoa Tung Khau Xuat

Bệnh Tùng Khẩu Nhập - Họa Tùng Khẩu Xuất - Thích Thiện Tuệ
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa) - Thích Giác Hạnh
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 22 - Bệnh chỉ là bệnh thì đâu có gì gọi là bệnh - Thích Viên Minh
Bệnh Thân, Bệnh Tâm và Bệnh Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Họa Tùng Khẩu Xuất - Thích Giác Hạnh
Lý Nhập - Hạnh Nhập - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Phước Viên, Hemiji, Nhật Bản. Ngày 3.11.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Đi xuất khẩu lao động bỏ ra ngoài làm chui | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nhập Thất Tu Hành là gì? Và có khác gì với Nhập Thế Giúp Đời? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Bệnh Mà Không Bệnh - Thích Giác Hóa
Trị bệnh ma nhập - phần 1/2 (23/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Trị bệnh ma nhập - phần 2/2 (23/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hướng dẫn trị bệnh ma nhập - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Trị bệnh vong nhập - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Bệnh ma nhập - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Bệnh ma nhập, hương linh đoạt mạng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Ý nghĩa Phật đản sinh, cúng tuần thất, trị bệnh ma nhập - Thích Nhật Từ
Trị Bệnh Ma Nhập, Ma Ám, Vong Theo | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Là Phật Tử, Thân Bệnh Thì Có, Tâm Bệnh Thì Không - Thích Nữ Như Thủy
Thân bệnh tâm bệnh - Thích Thông Phương
Thân Bệnh Tâm không Bệnh - Thích Tuệ Mãn
Trị Liệu Thân Bệnh Và Tâm Bệnh - Thích Trúc Thông Giám
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa bệnh vật lý và bệnh nghiệp - Thích Nhật Từ
Thân bệnh tâm không bệnh - Thích Tâm Minh
Thân Bệnh Nhưng Tâm Không Bệnh | Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 || Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
Vấn đáp: Người BỆNH NAN Y sau khi TÁI SANH có còn mang BỆNH NGHIỆP nữa không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tu Sĩ có thể TRUYỀN NĂNG LƯỢNG để giảm BỆNH cho BỆNH NHÂN COVID-19 không ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Có hay không hiện tượng thần thức xuất ra thân này nhập vào thân khác? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
“Sự Kiện ĐỨC PHẬT xuất gia - nhập diệt và thông điệp gửi lại cuộc đời - Thích Quảng Tịnh
Phẩm Chất Người Xuất Gia - Tài Sản Người Xuất Gia - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Phân biệt Lý tưởng xuất gia và Ý muốn xuất gia tạm thời | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Cửa khẩu Sonauli, biên giới Nepal - Ấn Độ, cách di sản văn hoá thế giới Limbini khoảng 28km - Chùa Giác Ngộ
Hóa giải oan trái, khắc khẩu. Nghiệp nợ nần làm sao giải? Vấn đáp Phật Pháp kỳ 34. SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
Vấn đáp Phật pháp: Chuyển hóa tâm ngạo mạn, tái sinh và ma nhập, tụng kinh và niệm Phật,... - Thích Nhật Từ
Tẩu Hỏa Nhập Ma - Thầy Thích Pháp Hòa ( Catholic Church , Mauii, Hawaii ngày 14.9.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Kinh Nikaya - Tu Thân, Khẩu, Ý - Thích Trúc Thái Minh
Điều Phục Khẩu Nghiệp - Thích Minh Chơn
Khẩu Nghiệp - Thích Nữ Như Lan
Sân khấu cuộc đời và trình pháp - Thích Thông Phương
Giải Trừ Khẩu Nghiệp - Thích Thiện Thuận
Khẩu Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Khéo Tu Khẩu Nghiệp - Thích Phước Tiến
Giữ Gìn Khẩu Nghiệp - Thích Pháp Đăng
Khẩu Nghiệp - Thích Nữ Tâm Tâm
Sân khấu cuộc đời - Thích Thiện Thuận
Sân khấu cuộc đời - Thích Nữ Như Lan
Khẩu Nghiệp Và Quả Báo - Thích Thiện Tuệ
Thân nghiệp và Khẩu nghiệp - Thích Giác Toàn
Sám Hối Khẩu Nghiệp - Thích Vạn Mãn
37 pháp hành Bồ tát đạo 15: Với Người Ác Khẩu - Thích Phước Tịnh
06. Khẩu quyết tu thiền - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Khẩu Nghiệp - Thích Thanh Từ
Quả Báo Ác Khẩu - Thích Thiện Tuệ
Sân Khấu Cuộc Đời - Thích Đồng Thành
Khẩu nghiệp - Thiền Tôn Phật Quang
Khẩu nghiệp - Thích Thanh Từ
Tu Khẩu Nghiệp - Thích Thông Phổ
Sân khấu cuộc đời - Thích Thông Phương
VẤN ĐÁP: TU TỊNH KHẨU LÀ TU NHƯ THẾ NÀO? - Thích Thiện Tuệ
983. VÌ ÁC KHẨU ĐỌA LÀM NGẠ QUỶ - Thích Thiện Tuệ
VẤN ĐÁP: Hay nghe nói câu ‘’ Khẩu Phật tâm xà “ có nghĩa là sao? - Thích Thiện Tuệ
VẤN ĐÁP: Lúc trước không hiểu Phật Pháp nên có những lời nói ác khẩu...? - Thích Thiện Tuệ
Sân Khấu Cuộc Đời - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019 - Thích Phước Tiến
TT. THÍCH NHẬT TỪ HƯỚNG DẪN ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH ĐỂ PHÒNG NGỪA DỊCH PHỔI CORONA (2019-nCoV) - Thích Nhật Từ
GIẢI TRỪ KHẨU NGHIỆP- TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Tu tập thân khẩu ý - MS 118/ 23022020 - TT - Thích Lệ Trang
An Hòa Nhập Chúng - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Hòa nhập mà không hòa tan - Thích Nhật Từ
Giáo Lý Của Phật Truyền Qua Hòa Nhập Nền Văn Hóa Bản Địa - Thích Nhật Hỷ
Kinh Pháp Hoa (Phẩm 15) - Tùng Địa Dũng Xuất - Thích Trí Huệ
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 15: Tùng địa dõng xuất - Thích Tâm Đức
Tụng Kinh Phật Về Thiền Và Chuyển Hóa trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Về Thiền Và Chuyển Hóa trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên - Chùa Giác Ngộ
Đại Cương Kinh Pháp Hoa: Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Đọc tụng kinh âm Hán Việt, Cầu nguyện có hết bệnh nan y - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Chú Gì Cho NGƯỜI NGOẠI QUỐC Qua Đời Vì Dịch Bệnh COVID19? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 09 - Chiến Tranh Và Hòa Bình (03/04/2013) video do TT Thích Nhật Từ giả - Thích Nhật Từ
Thiền Niệm Phật Và Nhập Thất Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Đức Phật nhập Đại Niết Bàn - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Hòa thượng Thích Minh Châu - Lễ nhập kim quan - Sen Việt
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 8 - Chỉ có sống mới có thể hòa nhập với sự sống - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Hiện tượng Tẩu hoả nhập ma - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tẩu hoả nhập ma là gì ? - Thích Nhật Từ
Vén màn bí ẩn hiện tượng ma nhập vào người sống - Phương pháp hóa giải - Thích Trí Chơn
Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam trên tiến trình hội nhập - Nguyễn Khắc Thuần
Khai thị ngộ nhập - Thích Pháp Hòa
Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải 10 - Nhập Bất Tư Nghì Phổ Hiên Hạnh Nguyện - Thích Thanh Từ
Thể nhập tri kiến Phật theo kinh Pháp Hoa - Thích Nhật Hỷ
Vấn đáp: Tu Thiền Phật giáo có dẫn đến tẩu hỏa nhập ma không ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khi nào THIỀN ĐỊNH thành TẨU HỎA NHẬP MA ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Làm thế nào tránh Tẩu Hỏa Nhập Ma khi ngồi Thiền ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: TU THIỀN sợ bị TẨU HỎA NHẬP MA | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
THẮP HOA ĐĂNG TRONG LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC PHẬT NHẬP DIỆT tại chùa Giác Ngộ 27-03-2021 - Chùa Giác Ngộ
CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH | DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO | BÀI 9 - Thích Nhật Từ
DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO - BÀI 13: GIẢI PHÁP ĐẠO ĐỨC BẤT BẠO ĐỘNG, CHUYỂN HÓA SÂN HẬN - Thích Nhật Từ
DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO - BÀI 12 TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VỀ CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH - TT. Nhật Từ - Thích Nhật Từ
DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO - BÀI 12 TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VỀ CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH - TT. Nhật Từ - Thích Nhật Từ
GIẢI PHÁP ĐẠO ĐỨC BẤT BẠO ĐỘNG, CHUYỂN HÓA SÂN HẬN | BÀI 13 | DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO - Thích Nhật Từ
TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VỀ CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH | BÀI 12 | DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO - Thích Nhật Từ
Tang Lễ Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Như Huệ - Lễ Nhập Kim Quan - Thích Nguyên Tạng
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 13/08/2018 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 14/08/2018 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH TỐI TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 14/08/2018 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 15/08/2018 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TỐI TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 15/08/2018 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 16/08/2018 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 17/08/2018 - Thích Nhật Từ
Thời Tụng Kinh Buổi Sáng Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 5 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 5 - Chùa Giác Ngộ
THỜI TỤNG KINH KHUYA TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Chùa Giác Ngộ
THỜI TỤNG KINH TỐI TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - Chùa Giác Ngộ
THỜI TỤNG KINH TỐI TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Chùa Giác Ngộ
Vấn đáp: Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? Những điều cần biết khi xuất gia - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Bước chân xuất thế chùa Liên Hoa (Hội thi văn nghệ Phật giáo) - chùa Liên Hoa
Thân Tại Gia Tâm Xuất Gia - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Bát Nhã California, ngày 23.5.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Hảo Tâm Xuất Gia - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Tây Thiên, Ngày 3.8.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Tang Chế Với Người Xuất Gia - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm 15.8.2021) - Thích Pháp Hòa
Bệnh Và Cách Chữa - Thích Pháp Hòa
Chuyển Hóa Tâm Bệnh - Thích Quang Thạnh
Niệm Phật Trị Bệnh - Thích Giác Hóa
Bệnh Mê Chấp Lý Bỏ Sự - Thích Giác Hóa
Vượt qua lo, buồn, sợ, giận, sống hòa bình với bệnh (21/04/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Quy luật Sinh-Lão-Bệnh-Chết, văn hóa thắp hương và dâng sớ - Thích Nhật Từ
Chăm Sóc Người Bệnh - Thích Pháp Hòa
Công đức chăm sóc người bệnh - Thích Pháp Hòa
Kinh Người Áo Trắng 02- Kinh Giáo Hoá Cho Người Bệnh- TS Thích Nhất Hạnh(24-01-2013, XT, Làng Mai) - Thích Nhất Hạnh
Nhận Diện và Chuyển Hoá Bệnh Duyên - TT. Thích Đồng Thành - 12.11.2019 - Thích Đồng Thành
Nhập Bồ Tát hạnh - Thích Khế Định
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 06: Bản chất của đạo đức học Phật giáo - Thích Nhật Từ
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 04: Ba giai đoạn triết học Ấn giáo - Thích Nhật Từ
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa - Thích Nhật Từ
Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu - Pháp Sư Tịnh Không
Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? - Thích Phước Tiến
Đạo Phật Nhập Thế Và Những Hệ Lụy - Thích Phước Tiến
Phát Tâm Niệm Phật Được Nhập Vào Pháp Thân Đức Phật A Di Đà - Thích Nhật Hỷ
Một Môn Thâm Nhập Trường Kỳ Huân Tu - Thích Nữ Như Lan
Nhất Môn Thâm Nhập - Cư Sĩ Vọng Tây
Nhất Môn Thâm Nhập, Trường Kỳ Huân Tu - Cư Sĩ Vọng Tây
Phật giáo nhập thế - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Quy y lại, thờ Phật, cõi âm và địa ngục, ngoại cảm, ma nhập - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Hành Trang Tuổi Trẻ Trước Ngưỡng Cửa Hội Nhập - Thích Quang Thạnh
Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến - Thích Trí Huệ
Nhập Bồ Tát Hạnh - Chánh Niệm Tỉnh Giác - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhập Bồ Tát Hạnh - Muôn Pháp Về Tâm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối - ĐĐ. Thích Minh Thành
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 15 - Thánh Nhân Trong Kinh Tạng Pali (24/04/2013) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 7 - Triết Học Chính Trị Xã Hội Của Đức Phật (30/01/2013) Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 10 - Kinh Tế Từ Cái Nhìn Phật Giáo (03/04/2013) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Ngày tốt xấu, Tái sinh và vong nhập, Chết trùng (20/06/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Dẫn nhập triết học Phật giáo 05: Triết Học của Đức Phật (24/01/2013) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 01: 3 Giai Đoạn Triết Học Phật Giáo (05/01/2013) video do Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 02: Phật Giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa (05/01/2013) video do Thích Nhật - Thích Nhật Từ
Thâm Nhập Một Môn, Huân Tu Lâu Bền (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Thâm Nhập Một Môn - Cư Sĩ Vọng Tây
Dẫn Nhập Vào Đạo Phật (28/11/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Nhập Thế - Thích Trí Quảng
Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni Lúc Nhập Niết Bàn - Thích Thiện Xuân
Thức Duyên Lục Nhập - Thích Bửu Chánh
Triết học ngôn ngữ Phật giáo 01: Dẫn nhập triết học ngôn ngữ Phật giáo (18/04/2012) video do Thích N - Thích Nhật Từ
Phật Giáo Nhập Thế 02 (01/07/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Nhập Thất Nhiệm Mầu kỳ 01 - Thích Đồng Huệ - Thích Trí Huệ
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Thành Đạo Đến Nhập Niết Bàn - Thích Phước Tiến
Thâm Nhập Một Môn (Tập 296, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Thâm Nhập Kinh Tạng - Phần 1/2 (03/08/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Thâm Nhập Kinh Tạng - Phần 2/2 (03/08/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Sáu Pháp Niệm Phật Nhập Vào Dòng Thánh - Thích Trí Huệ
Thâm Nhập Một Môn - Pháp Sư Tịnh Không
Vi Diệu Pháp Nhập Môn - P 1/2 - Thích Bửu Chánh
Vi diệu pháp nhập môn - Phần 2/2 - Thích Bửu Chánh
Cư Trần Phú 1: Tinh thần nhập thế (14/08/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Kim Cang 4: Nhập Thế Và Cứu Độ (24/02/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Khế Nhập Cảnh Giới - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Phật giáo nhập thế (19/12/2006) video do Thích Nhât Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tịnh Tông Nhập Môn - Pháp Sư Tịnh Không
Nhập Bồ Tát Hạnh (Nguyên Tác: Tôn Giả Tịch Thiên) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
Phật giáo Bình Dương: Nét đẹp tinh thần nhập thế - Đạo Phật Ngày Nay
SEN VIỆT Video 9: Lễ Cung Tống Kim Quan HT Thích Minh Châu nhập bảo tháp 9/9/2012 - Sen Việt
Kinh Trung Bộ 000: Dẫn nhập về Kinh Trung Bộ - 16/05/2004 - Thích Nhật Từ
Nhập Hạnh Bồ Tát - Thích Nhật Từ
Bài Pháp Kỳ Diệu - Bài Giảng Nhập Thất - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Khái niệm hiện tượng ma nhập, chứng rối loạn đa nhân cách - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nghi thức Đai Bị Thập chú, giáo dục khích lệ, trị ma nhập - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Các dòng Phật giáo mới du nhập vào Việt Nam - Thích Nhật Từ
Nhập Bồ Tát Hạnh - Thích Thông Phương
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 7 - Thích Khế Định
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 6 - Thích Khế Định
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 5 - Thích Khế Định
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 4 - Thích Khế Định
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 3 - Thích Khế Định
Nhập Bồ Tát Hạnh - Phần 1 - Thích Khế Định
Phật Giáo Việt Nam Thời Kỳ Du Nhập - Thích Thiện Chơn
Hỏi đáp: Bản ngã - Nhập dòng - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Hiện tượng ma nhập - Thích Nhật Từ
Logic 4: Dẫn nhập nhân minh luận - Thích Nhật Từ
Nhập Bồ Tát Hạnh 7a - TỪ NHẪN - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhập Bồ Tát Hạnh 8 - Từ Nhẫn B - ĐĐ. Thích Minh Thành
Đốn Ngộ Nhập Đạo - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Hiện tượng nhập xác (mượn xác) - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiện tượng Phật và Bồ tát nhập vào con người là có thật hay không ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nhập Bồ Tát Hạnh 9 - Từ Nhẫn C - ĐĐ. Thích Minh Thành