Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí HuệThích Thiện XuânPháp Sư Tịnh KhôngThích Quang ThạnhThích Pháp HòaThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm Biet Ro Duong Di

Ăn Chay: Dưỡng Chất, Dưỡng Tâm Và Dưỡng Môi Trường (15/05/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Biết Quán Kỹ Biết Buông Xả - Thích Giác Hóa
Phân biệt niệm Hơi Thở và Sự Thở - Phân biệt Thiền Định và Thiền Tuệ - Thích Viên Minh
Thiền định Thiền tuệ - Tánh Biết Tướng biết - Tùy duyên thuận pháp Vô ngã vị tha - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Quan niệm sống Biết đủ là đủ-Biết thiếu là thiếu - Thích Nhật Từ
Nhận Biết Và Hiểu Biết Thực Tại - Thích Minh Niệm
Biết thương mình là biết thương người - ngày 29/09/2018 - Thích Minh Niệm
Tâm lý lo sợ LY BIỆT và TỬ BIỆT | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Sự đồng nhất giữa các tông phái - Hỏi đáp: Tánh biết & Tướng biết - Kinh Pháp Hoa - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh
Người biết mà PHẠM TỘI sẽ NẶNG hay NHẸ hơn người KHÔNG BIẾT mà PHẠM? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
142. Kinh phân biệt Cúng dường - Thích Thiện Xuân
5 Điều cần biết trên con đường tu học - ĐĐ Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Kinh Trung Bộ - Bài 142: Kinh Phân Biệt Cúng Dường (tiếp theo) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
1293: LÀM TỪ THIỆN, BỐ THÍ, CÚNG DƯỜNG NÊN BIẾT - Thích Thiện Tuệ
NUÔI DƯỠNG ĐỨA TRẺ VỚI TRÁI TIM TỈNH THỨC VÀ HIỂU BIẾT | Talkshow - Thích Nhật Từ
Hai Nẻo Âm Dương Một Đường Giao Cảm - TT. Thích Minh Thành
Hai Nẻo Âm Dương Một Con Đường - TT. Thích Minh Thành
Tỏa sáng đêm Di Đà - Thùy Dương - Thùy Dương
Về thăm chùa Huế - Thùy Dương - Thùy Dương
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Cúng dường và Cúng dường pháp - Thích Nhật Từ
Đường đạo đường đời - Thích Chân Quang
VẤN ĐÁP: Hay đi bố thí cúng dường, phước của sự bố thí cúng dường là gì ? - Thích Thiện Tuệ
Dương Ngọc Thái theo đạo Phật vợ theo đạo Thiên Chúa và cái kết khiến nhiều người rơi lệ - Dương Ngọc Thái
Hướng về miền Cực Lạc - Dương Ngọc Thái hát trong khóa tu tại chùa Giác Ngộ 14-04-2019 - Dương Ngọc Thái
Talkshow Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật Khách Mời: Ca Sĩ Dương Ngọc Thái - Dương Ngọc Thái
1276: ĐƯỜNG VỀ ĐAU KHỔ, ĐƯỜNG VỀ AN VUI - Thích Thiện Tuệ
Biết sử dụng thời gian - Thích Chiếu Khánh
Người Phật Tử Phải Biết Cách Tu - Thích Giác Tây
Biết Khổ Là Cửa Yếu Vào Đạo - Thích Pháp Hải
Chuyện Đời Ai Biết Trước Ngày Mai - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Phước báu sức khỏe và tuổi thọ, trì tụng thần chú, phân biệt đúng chánh pháp, trụ trì ngôi - Thích Nhật Từ
Lòng biết ơn - Thích Chánh Định
Biết Đâu Ta Sẽ Có Ngày - Thích Thiện Tuệ
Người Biết Tu - Thích Trí Huệ
Biết Lo Xa - Thích Pháp Hòa
Biết chấp nhận - Thích Quảng Thiện
Những điều cần biết trong cổng chùa - Thích Pháp Hòa
Những điều nên biết về đạo Phật - Thích Nhật Từ
Con Phật Biết Sử Phật - Thích Trí Huệ
Nghiệp Báo Sai Biệt - Thích Thiện Xuân
Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh - Pháp Sư Tịnh Không
Khi Mê Bùn Thiệt Là Bùn, Ngộ Rồi Mới Biết Trong Bùn Có Sen - Thích Giác Hạnh
Người biết ơn - Thích Chân Tính
Biết Chướng Vượt Chướng (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa
Là Phật Tử Phải Biết Tu - Thích Giác Hóa
Người Trí Tự Biết Bảo Vệ Mình - Thích Giác Hóa
Tu Là Biết Trở Về - Thích Giác Hóa
Hành Giả Tu Tịnh Độ Cần Biết - Thích Trí Huệ
Đừng Phân Biệt Pháp Môn - Thích Chiếu Khánh
Biết Khước Từ - Thích Trí Huệ
Hộ Niệm Người Lâm Chung Những Điều Cần Biết - Thích Phước Tiến
Biết Dụng Phước - Thích Pháp Hòa
Biết Ân Đền Ân - Thích Phước Đức
Bát Nhã Ba La Mật ( Sai biệt trí ) - Thích Chân Quang
Biết Sống Tùy Duyên - Thích Nữ Như Lan
Biết Ơn Là Hạnh Phúc - Thích Nữ Hương Nhũ
Sự khác biệt giữa nghiệp và số mệnh - Thích Tánh Tuệ
Tiểu Nghiệp Phân Biệt - Thích Giác Đăng
Khéo Biết Tâm Mình - Thích Chân Tính
Điều Cần Biết Khi Tu Niệm Phật - Thích Trung Đạo
Sự cảm thông và biết yêu thương - Thích Minh Thịnh
Biết ơn và đền ơn - Thích Thông Giám
Biết - Thích Thiện Hữu
05. Kinh Di Giáo - Hạnh Biết Đủ, Xa Nơi Huyên Náo, Chuyên Cần Tinh Tấn, Đừng Quên Nhớ Điều Chính - TT. Thích Thiện Xuân
03. Kinh Di Giáo - Xứng Lượng Vừa Đủ, Phải Biết Hổ Thẹn - TT. Thích Thiện Xuân
Ai Biết Được Ngày Mai - Thích Thiện Tuệ
Người Tu Biết Tĩnh Tâm - Thích Giác Hóa
Biết Mình Có Lỗi và Không Lỗi - Thích Nguyên Hạnh
Tu là biết vươn lên - Thích Giác Toàn
Những điều nên biết về đạo Phật - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Bài Kinh Phân Biệt Bố Thí - Thích Thiện Thuận
Phân biệt - Thích Chơn Minh
Biệt nghiệp và cộng nghiệp - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Lìa vọng tưởng phân biệt và chấp trước - Thích Nhật Từ (13/02/2014) - Thích Nhật Từ
Biết Sống - Thích Nữ Như Lan
Đổi Đời Qua Những Cái Biết - Thích Nữ Như Lan
Bảy Cái Biết Đức Phật Dạy - Thích Trí Chơn
Biết Để Sống Tốt - Thích Nữ Như Lan
Biết Chướng, Vượt Chướng (Vấn Đáp 1 Và 2) - Thích Pháp Hòa
Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn - Thích Nữ Như Lan
Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt - Thích Pháp Nhiên
Phật Tử Tại Gia Những Điều Cần Biết - Thích Phước Tiến
Đại nghiệp phân biệt Kinh - Thích Tâm Đức
Biết Dừng Lại - Thích Nữ Như Lan
Biết Thay Đổi Cuộc Đời - Thích Nữ Như Lan
Những Điều Phật Tử Nên Biết - Thích Nữ Như Lan
Thân Này Biết Có Ra Chi ? - Thích Nữ Hương Nhũ
Người Biết Sống Một Mình - Thích Nữ Như Lan
Cuộc Sống Ít Muốn Biết Đủ Của Người Con Phật - Thích Quang Thạnh
Những Điều Phật Tử Mới Nên Biết - Phần 7/7 (03/09/2009) - Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Điều cần biết về cõi âm (20/09/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vĩnh biệt cuộc đời (17/09/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Người Tu Tịnh Độ Cần Biết - Thích Phước Tiến
Người Trí Là Người Biết Sợ - Thích Giác Hóa
Người Biết Tu Phật Rất Nhẹ Nhàng Thảnh Thơi - Thích Thanh Từ
Nghiệp Báo Sai Biệt - Thích Pháp Đăng
Không Biết Tội Phước Mà Sợ - Thích Thiện Xuân
Biết Ơn Nghịch Cảnh - Thích Trí Huệ
7. Quán Giới Phân Biệt (Phần 3) - TT. Thích Thiện Xuân
5.Quán Giới Phân Biệt (Phần 1) - TT. Thích Thiện Xuân
Những điều nên biết trước hôn nhân (13/06/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Giới trẻ Phật giáo nên biết (17/04/2013) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Biết Khổ Mới Muốn Thoát Ly Thế Giới Này (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Quy Y Những Điều Cần Biết - Thích Phước Tiến
Kinh Tổng Thuyết Và Biệt Thuyết - Cư Sĩ Tánh Thấy
Đại Nghiệp Phân Biệt (Trung Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Mười bài kinh người tại gia nên biết (24/02/2013) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Những điều người tu tịnh độ nên biết (17/03/2013) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Biết Dừng - Thích Thiện Thuận
Hiểu Biết Và Nhớ - Thích Giác Hóa
Biết Sống Để Tâm Nhàn - Thích Pháp Hòa
Biết Sống Chết An - Thích Giác Hóa
Biết Lo Xa - Thích Giác Hóa
Phật Học Thường Thức 13 - Ít Muốn Biết Đủ - ĐĐ. Thích Minh Thành
66 câu thiền ngữ làm thay đổi cuộc đời 05 (45-54): Biết thương chính mình (06/01/2013) Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Ba Sắc Thái Biết - Thích Nữ Triệt Như
Thế Giới Sai Biệt - Thích Trí Quảng
Những Cái Biết Làm Thay Đổi Cuộc Đời (09/09/2012) - Thích Nhật Từ
Biết Lo Trước Khi Bị Già - Thích Giác Hóa
Biết Lo Tu Ngay Bây Giờ - Thích Giác Hóa
Biết Để Giác Ngộ Lo Tu - Thích Giác Hóa
Người biết niệm Phật - Thích Thái Hòa
Cái Biết Của Người Tu - Thích Pháp Hòa
Biết Nghe Khéo Tu Mới Được Giải Thoát - Thích Giác Hóa
Biết Và Sống Bằng Trí Tuệ - Thích Giác Hóa
Sáu Sự Việc Cần Phải Biết - Thích Hạnh Tín
Biết Sống - ĐĐ. Thích Minh Thành
Sống Với Lòng Biết Ơn - Thích Thiện Tuệ
Giáo ngoại biệt truyền - Thích Thanh Từ
Tám điều cần biết (06/11/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phật học ứng dụng 05: Người ăn chay nên biết (24/09/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Phân Biệt Hình Tượng Phật, Bồ Tát - Thích Thiện Xuân
Những Điều Phật Tử Mới Nên Biết (03/09/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Niềm Tin và Hiểu Biết - Thích Thiện Pháp
Sư Phá Giới Niệm Phật 3 Ngày 3 Đêm Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Biết Thì Sống - Thích Bửu Chánh
Biết lỗi chính mình - Thích Chân Quang
Mười bốn điều Phật dạy 4 - điều 13-14: Kém hiểu biết và bố thí (13/07/2008) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tang chế: Những điều cần biết (03/06/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Pháp Cú 12: Biết thương chính mình (08/04/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Ngu mà biết mình ngu - Thích Chân Quang
Vấn đáp: Những điều người mang thai nên biết (17/04/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Biết Chuyển Nghiệp - Thích Pháp Hòa
Xa Lìa Phân Biệt Các Căn Thanh Tịnh (Tập 112, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Vĩnh biệt cuộc đời (17/09/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Xa Lìa Phân Biệt Các Căn Thanh Tịnh - Pháp Sư Tịnh Không
Biết Đủ Trong Đạo Phật (Phần 1) - Thích Phước Tiến
Biết Đủ Trong Đạo Phật (Phần 2) - Thích Phước Tiến
Video3 - 05/23 Phân biệt chánh thiền và tà thiền. -Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Tại sao có quả báo sai biệt - Thích Thông Phổ
Vượt qua nỗi đau tử biệt (25/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười bốn điều Phật dạy 4 (điều 13-14: Kém hiểu biết và bố thí) (13/07/2008) video do Thích Nhật Từ g - Thích Nhật Từ
Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp - Phần 1/2 (25/06/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp - Phần 2/2 (25/06/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Một Người Đời Này Không Thể Không Biết Đến - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt - Phật Âm
Người Niệm Phật Cần Biết (Việt Dịch: Thích Nguyên Chơn) - Thích Ngộ Khai
Vì Sao Người Chết 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai? (Có Phụ Đề) (Trích từ quyển Lâm Chung Những Điều Cần Biết - Pháp Sư Thế Liễu
Lời Tạm Biệt Của Người Đi Tìm Đạo - Hương Giang
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI - Bản đặc biệt: Nguyễn Trãi 60-67 B1 - Võ Tá Hân
Cư Sĩ Lưu Tố Thanh Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ - Võ Tá Hân
Cụ Bà 82 Tuổi Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh - Phật Âm
Cụ Bà Biết Trước Giờ Vãng Sanh - Phật Âm
Vẫy Tay Chào Tạm Biệt Để Vãng Sanh - Phật Âm
Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh (Trương Biết) - Phật Âm
Phim Lão Thật Niệm Phật Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh (Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng) - Phật Âm
Biết Trước Ngày Giờ, Tự Tại Vãng Sanh (CS. Ngụy Quốc Hưng) - Phật Âm
Biết Được Mình Là Tu - Thích Phước Tiến
Biết Gì? - Thích Thiện Hữu
Hỏi Đáp 44: Sự Khác Biệt Giữa Địa Tạng Vương & Mục Kiền Liên - Thích Thiện Hữu
Tám Điều Người Tu Tịnh Độ Cần Biết - Thích Nữ Như Lan
Những điều người phụng sự nên biết - 22/11/2015 - Thích Nhật Từ
Biết Để Sống An Vui - Thích Nữ Như Lan
Biết Để Chuyển Hóa - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Nhận biết đâu là hành động đúng và sai, bệnh trầm cảm - Thích Nhật Từ
Bạn Đã Biết Lắng Nghe - Thích Tâm An
Vấn đáp: Cúng thí thực, phá hòa hợp tăng, phân biệt người đắc đạo, quán đảnh và điểm đạo, tụng kinh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phân biệt Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc, kinh điển Phật và kinh có xuất xứ từ Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nhận biết sư giả đi khất thực - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiện tượng biết trước ngày giờ chết - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Những điều cần biết để hướng dẫn người thân thành Phật tử - Thích Nhật Từ
Phước báu và công đức nên biết - Thích Trí Huệ
Cái biết trong ta - Thích Tuệ Giác
Vấn đáp: Phân biệt người tu đắc đạo - Thích Nhật Từ
Ngu mà biết mình ngu - Pháp Cú 24 - Thích Chân Quang
Biết phục thiện - Pháp cú 46 - Thích Chân Quang
Người có công phải biết - Thích Chân Quang
Đâu Là Đúng: Cần biết để tết này lì xì thế nào cho đúng - An Viên
Những Điều Cần Biết Của Người Phật Tử Tại Gia Khi Đến Chùa - Thích Tịnh Giác
Tạm biệt nhé_Trại sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 - Thích Chân Quang
Vấn đáp: Khái niệm mật điển và kinh điển, thủ ấn, phân biệt mật tông và tịnh độ, linh hồn và âm hồn - Thích Nhật Từ
Những Điều Cần Biết Của Người Phật Tử - Thích Tuệ Hải
Vấn đáp: Phân biệt tự tin và tự đại (kiêu mạn), chứng thánh quả - Thích Nhật Từ
Tánh biết và Pháp - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng - Thích Nhật Từ
Phật tử tại gia 46: Những Điều Cần Biết Khi Đến Chùa (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 45: Những Điều Cần Biết Khi Đến Chùa (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 44: Những Điều Cần Biết Khi Đến Chùa (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Phân biệt Lý tưởng và Lý trí - Thích Nhật Từ
Biệt Thỉnh Tăng - Thích Thiện Chơn