Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện ThuậnThích Thiện XuânThích Thiện TuệThích Nhật TừThích Nhật TừThích Phước Tiến

Kết Quả Tìm Kiếm

Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Mười Niệm Được Vãng Sanh (Tập 124, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật (Tập 111, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tam Bối Vãng Sanh (Tập 154, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Trì Giới Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ (Tập 89, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Bổn Nguyện Niệm Phật (Tập 234, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật (Tập 376, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Liên Hoa Hóa Sanh (Tập 295, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vãng Sanh (Cải Lương Phật Giáo) (Rất Hay) - Châu Thanh
Học Phật Là Học Trí Huệ Viên Mãn (Tập 155, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Chư Phật Thánh Lực (Tập 258, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề (Tập 342, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Bảo Liên Phật Quang (Tập 316, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Thập Phương Phật Tán (Tập 329, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Chí Tâm Hồi Hướng Cầu Sanh Tịnh Độ (Tập 143, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Thượng Phẩm Thượng Sanh (Tập 363, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Niệm Phật Không Được Vãng Sanh? - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Phải Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vãng Sanh Có Mê Tín Hay Không ? - ĐĐ. Thích Tâm Đức
Khai Thị Về Niệm Phật Và Trợ Niệm Cho Người Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vãng Sanh (Phần 1) - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Giúp Cha Mẹ Niệm Phật Cầu Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Chính Là Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Thọ Mạng Đại Chúng Vô Lượng (Tập 265, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhân Quả Vãng Sanh, Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Hộ Niệm Vãng Sanh Lê Thị Cúc (Biết Trước Giờ Vãng Sanh) - Phật Âm
Đâu Là Đúng: Cúng dường bằng đồ giả có sai hay không? - An Viên
Trì Giới Niệm Phật Mới Chắc Vãng Sanh (Khai Thị 59) - Pháp Sư Tịnh Không
Sự Thù Thắng Và Vi Diệu Của Câu Phật Hiệu (Trích từ Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, Tập 27) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Nghiệm Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Kinh nghiệm niệm phật vãng sanh - Thích Trí Huệ
Nuôi Dưỡng Người Thương Bằng Năng Lượng Của Sự Tĩnh Lặng - Thích Minh Niệm
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Chất Lượng Cao, Việt Ngữ) (Rất Hay) - Phật Âm
Luận Kinh Vô Lượng Thọ - Bài Kệ Nguyện Vãng Sanh - Phật Âm
Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai (Trích từ Kinh Đại Bảo Tích) - Phật Âm
Đức Phong Hoa Vũ (Tập 308, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Ba Thứ Nhẫn (Tập 274, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tự Tánh Là Như Lai (Tập 237, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Bốn Loại Vô Sở Úy (Tập 289, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
1207: PHẬT TRONG LÒNG CON BẰNG GIẤY HAY BẰNG VÀNG? - Thích Thiện Tuệ
Nuôi dưỡng hạnh phúc bằng phương pháp niệm Phật - Thích Phước Niệm
Lục Hòa Kính (Tập 25, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật tự tại- Niệm Phật vãng sanh || Thầy ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Tứ Hoằng Thệ Nguyện (Trích Từ Kinh Vô Lượng Thọ Tập 65) - Pháp Sư Tịnh Không
Thâm Nhập Một Môn (Tập 296, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Hoa Nghiêm Tam Muội (Tập 43, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Khéo Giữ Ba Nghiệp (Tập 213, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Lâm Chung Tiếp Dẫn (Tập 139, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng Vãng Sanh (Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh (Phật Tử Phạm Thị Tuất ở Nam Định) (Mới) - Phật Âm
Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh (Trương Biết) - Phật Âm
Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, cảnh giới hương linh, vãng sanh Tây phương, chuyện thị phi - Thích Nhật Từ
Thập Đại Nguyện Vương (Tập 228, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tín Giải Hành Chứng (Tập 2, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Sự Tích Phật A Di Đà (Trọn Bộ, 1 Phần, 10 Tập) (Trích Từ Kinh Vô Lượng Thọ) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
Hiện Chứng Bất Thối Chuyển (Tập 176, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vãng Sanh (Cổ Nhạc Phật Giáo) - Châu Thanh
Niệm Phật Vãng Sanh: Đoàn Thị Minh Hương (PD Nguyên Hoa) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh: Ngô Thị Khuyên (PD Tâm Thành) (4/6/2010) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh: Đỗ Nguyễn Văn Bình (15.11.2010) - Phật Âm
Đứng Niệm Phật Vãng Sanh Full (Sư Bà Như Phụng) - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Cụ Bà Lê Thị Mau - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Cụ Lưu Lầu - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Lê Thị Sen - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh: Phạm Ngọc Hải - PD Minh Đông (11/8/2011) - Phật Âm
Phút Cuối Buông Bỏ Muôn Duyên Niệm Phật Vãng Sanh - Phật Âm
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
Niệm Phật Vãng Sanh: Lê Thị Sen (PD Diệu Hoa) (07/05/2009) - Phật Âm
Vấn đáp: Khái niệm và ý nghĩa niệm Phật vãng sanh - Thích Nhật Từ
Thần Thông Trên Cung Trời Ðao Lợi (Trích Kinh Địa Tạng) (1/13) - Phật Âm
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp (Trọn Bộ, 24 Phần, Rất Hay) - Cư Sĩ Diệu Âm
Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh (Trích Kinh Địa Tạng) (4/13) - Phật Âm
Niệm Phật Một Câu Phước Sanh Vô Lượng, Lạy Phật Một Lạy Tội Diệt Hà Sa - Thích Pháp Hòa
Phim Lão Thật Niệm Phật Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh (Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng) - Phật Âm
Các Pháp Bình Đẳng Không Có Cao Thấp (Tập 156, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Hộ Niệm Vãng Sanh Hương Linh Và Phật Tử Kim Hảo (Rất Hay) - Ban Hộ Niệm Hoa Sen
Niệm Phật khai thị và hộ niệm vãng sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật khai thị và hộ niệm vãng sanh - Thích Trí Huệ
Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Niệm Phật Thế Nào Để Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh - Thích Trí Đức
Niệm Phật vãng sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Vãng Sanh - Cư sĩ Diệu Hà đọc - Phật Âm
Ung Thư Niệm Phật Vãng Sanh Với Tướng Đẹp - Phật Âm
Ung Thư Gan Niệm Phật Vãng Sanh Full - Phật Âm
Niệm Phật và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Bé Ái Vi Niệm Phật Và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức Của Sự Bố Thí (Trích Kinh Địa Tạng) (10/13) - Phật Âm
Niệm phật một niệm phước sanh vô lượng - Thích Trí Huệ
Hỏi Đáp Trợ Niệm Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tọa Đàm Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh (Tập 4) - Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật, Hộ Niệm, Vãng Sanh - Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp - Cư Sĩ Diệu Âm
Một Lòng Niệm Phật, Một Đời Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Thế Nào Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
Quan Âm Cứu Khổ (Kỳ 4): Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh (2012) - Thích Trí Đức
Tu Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Niệm Phật Sao Cho Được Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật vãng sanh - Thích Đồng Hội
Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Thông Lai
Niệm Phật vãng sanh, một sự thật bất khả tư nghì - Diệu Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Cụ Nguyễn Thị Khương - Phật Âm
Vấn đáp: Niệm Phật vãng sanh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Niệm Phật A Đà vãng sanh - Thích Nhật Từ
Niệm Phật một kiếp vãng sanh - Thích Trí Huệ
Không sanh cũng không diệt - Thích Minh Niệm
Niệm Phật, niệm Phật vãng sanh, niệm Phật Ba La Mật - Thích Trí Huệ
Niệm Niệm Niệm Phật, Niệm Niệm Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên (Trích Kinh Địa Tạng) (3/13) - Phật Âm
Khai Thị Trợ Niệm Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Vãng Sanh Sau 4 Năm Niệm Phật - Phật Âm
Niệm Phật Thế Nào Được Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Niệm Phật Cầu Vãng Sanh - Thích Thiện Thuận
Hộ Niệm Vãng Sanh Vong Linh Lý Yên Bình - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Đoàn Thị Minh Hương - Phật Âm
Niệm Phật chắc chắn vãng sanh [Rất hay] - Thích Trí Huệ
Trích Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Mười Niệm Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Năm Phương Pháp Để Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Niệm Phật Diệt Nghiệp Vãng Sanh - Thích Giác Tây
Soi Sáng 49 - Khi Niệm Phật Là Khi Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bốn Pháp Niệm Phật Vãng Sanh - TT. Thích Thiện Xuân
Bí Quyết Niệm Phật Để Được Vãng Sanh - Thích Giác Tây
Hộ Niệm Vãng Sanh Nhật Trâm Phan Thị Diệu Anh - Phật Âm
Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
5 Phương Pháp Để Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Niệm Phật vãng sanh là nhu cầu thiết yếu - Thích Phước Tiến
Sát Sanh Ăn Thịt Là Kết Oán Thù Với Chúng Sanh (Trích Đoạn Khai Thị 170) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Tử Trẻ Suy Thận Niệm Phật Vãng Sanh - Phật Âm
Những Câu Chuyện Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Quyết Tâm Niệm Phật Chắc Được Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Vấn đáp: Hiểu cho đúng về niệm Phật vãng sanh và Thân trung ấm - Thích Nhật Từ
Giác Ngộ Vô Thường, Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Minh Nhãn
NIỆM PHẬT CHÁNH NHÂN VÃNG SANH (1007) - Thích Đức Trường
Khóa Tu An Lạc Lần Thứ 43 Chùa Bửu Liên Cây Bàng - Đề Tài: Vãng Sanh Cực Lạc - Thích Minh Phương
Thế Nào Là Người Thật Thà Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Thầy Minh Niệm | Dìu nhau qua giông tố bằng chất liệu chánh niệm | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn - Thích Minh Niệm
Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Chí Tâm Cầu Đạo Tinh Tấn Tu Hành (Tập 90, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Cõi Cực Lạc Trang Nghiêm Thanh Tịnh (Tập 244, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Xa Lìa Phân Biệt Các Căn Thanh Tịnh (Tập 112, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Cõi Cực Lạc Trang Nghiêm Thanh Tịnh (Tập 245, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh - Thích Thiện Phụng
Biết Niệm Phật Mới Diệt Tội (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Siêu Độ Thân Bằng Quyến Thuộc (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Thờ Phật Lạy Phật Cúng Phật (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Ý Nghĩa Cúng Dường Hình Tượng Phật, Bồ Tát - Pháp Sư Tịnh Không
T Ự T HIÊU để CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT có xem là SÁT SINH không ? Cần làm gì khi gặp NGƯỜI T Ự T Ử - Thích Nhật Từ
Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh (Tác Giả: Thích Thiện Phụng) - Diệu Pháp Âm
Phát nguyện vãng sanh - kinh nhạc - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh trong kinh A Di Đà, địa ngục có thật không - Thích Nhật Từ
Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tọa Đàm Trợ Niệm Vãng Sanh (Tại Chùa Ba Vàng, Hà Nội) - Cư Sĩ Diệu Âm
Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 50) - Chư Đại Bồ Tát Cúng Dường Phật - Thích Tuệ Hải
Cúng Dường Kinh Quyển (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Pháp Thập Niệm Hồi Hướng Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai - Pháp Sư Tịnh Không
Hộ Niệm Vãng Sanh Cụ Nguyễn Minh Công (Ba Của Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị) - Phật Âm
Phương Pháp Niệm Phật Đắc Pháp Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Sư Phá Giới Niệm Phật 3 Ngày 3 Đêm Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Khai Thị Phật Thất và Niệm Phật Đường - Pháp Sư Tịnh Không
Trích Đoạn Giảng Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo - Pháp Sư Tịnh Không
Thầy Minh Niệm | Đi sâu vào nỗi đau bằng năng lực chánh niệm | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn - Thích Minh Niệm
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Sanh Tử Tự Tại (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Vãng sanh đường rất cần cho người lâm chung - Thích Giác Chỉ
Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng - Pháp Sư Tịnh Không
Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng (Mới) - Pháp Sư Tịnh Không
Khổ quá, niệm phật mãi cũng không hết phải làm sao? - Thích Trí Huệ
Vô Thường Nó Đến Bất Chợt Lúc Nào Cũng Không Hay Biết (Trích trong 48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ) - Cư Sĩ Diệu Âm
LỜI PHẬT DẠY TRONG KINH TẠNG NIKÀYA (Tập 1) - II. Bố Thí Và Cúng Dường - Thích Quang Thạnh
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam (P9 - So Sánh Với Lục Diệu Môn Thứ Lớp Cùng Sanh Của Trí Khải Đại Sư) - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Đức Phật không ban phước giáng họa, phước báo cúng dường - Thích Nhật Từ
Bố Thí, Cúng Dường, Phóng Sanh - Thích Trí Huệ
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Xử Lý Phiền Não Bằng Năng Lượng Tỉnh Thức - Thích Minh Niệm
Kinh Lời Vàng - Công Phu Niệm Phật (Kỳ 1) - Thích Trí Huệ
Kinh Lời Vàng: Công Phu Niệm Phật (Kỳ 2) - Thích Trí Huệ
Thầy Minh Niệm | Hãy chăm sóc trầm cảm như một con cún cưng | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn - Thích Minh Niệm
Không Nên Có Tâm Cầu May Để Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tín Tâm Dao Động, Không Thể Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Vô Lượng Thọ Kinh - Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Vãng Sanh Thấy Phật Của Cư Sĩ Nguyễn Văn Hải (74 Tuổi, Long Khánh, Đồng Nai) - Phật Âm
Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Đọc) - Phật Âm
Đọc: Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) - Phật Âm
Ba Lần Nhìn Thấy Phật Trước Lúc Vãng Sanh - Phật Âm
ƠN CHA NGHĨA MẸ TRÊN THẾ GIAN NÀY KHÔNG GÌ SÁNH BẰNG - Chùa Giác Ngộ
Kinh Lời Vàng Công Phu Niệm Phật (Phần 2) - Thích Trí HuệXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký