Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Nhật TừPháp Sư Tịnh KhôngPháp Sư Pháp VânThích Thanh TừThích Minh Thành

Kết Quả Tìm Kiếm

Trái Mít | Sư Toại Khanh ( Giác Nguyên) Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay
Tứ Niệm Xứ | Sư Toại Khanh ( Giác Nguyên) Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay
Hạnh Phúc Và Đau Khổ | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay
Dang Dở và Lỡ Làng | Sư Toại Khanh ( Giác Nguyên) Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay
Ngũ Căn 1 | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng Tại Dallas | Giảng Pháp Hay
Bốn Sự Thật 1 | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay
Bốn Sự Thật 2 | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Giảng Thuật: Pháp Sư Tịnh Không) (Trọn Bộ, 12 Phần) - Diệu Pháp Âm
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải phần 29 - Thầy giảng pháp - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 1/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 3/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 5/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 6/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 7/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 8/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 9/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 10/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 11/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 12/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 13/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 14/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 15/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 16/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 17/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 21/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 22/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 23/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 24/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 25/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 26/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 27/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 28/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 29/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 30/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 31/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 32/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 33/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 34/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 35/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 36/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 37/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 38/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 39/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 40/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 41/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 42/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 43/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 44/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 45/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 46/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 47/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 48/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 49/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 50/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Thích Trí Quảng
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Ví Dụ, 3b - Giảng sư TT Thích Tâm Đức. - Thích Tâm Đức
Những ca khúc Phật giáo hay nhất của Quỳnh Giang - Quỳnh Giang
Giới Và Lợi Ích Của Sự Giữ Giới | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay - Quỳnh Giang
Giảng Kinh Kim Cang 6 - Thầy Thích Thanh Từ thuyết giảng - Thích Thanh Từ
Giảng Kinh Kim Cang 4 - Thầy Thích Thanh Từ thuyết giảng - Thích Thanh Từ
Giảng Kinh Kim Cang 3 - Thầy Thích Thanh Từ thuyết giảng - Thích Thanh Từ
THẦY THÍCH TÂM NGUYÊN giảng về MẸ khiến cả giảng đường khóc như mưa - Thích Tâm Nguyên
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Trọn Bộ, 7 Phần) (Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải) - Diệu Pháp Âm
Bỏ kiếp giang hồ (25/09/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Thơ Thiền Giảng Giải - Vô Trụ Thiền Sư Giảng Giải - Thích Tuệ Hải
Giảng - Thích Tuệ Hải
Giảng - Thích Tuệ Hải
Giảng - Thích Duy Lực
Giảng - Thích Tâm Đức
Giảng - Thích Tâm Đức
Giảng - Cư Sĩ Diệu Âm
Giảng - Phật Âm
Giảng - Phật Âm
Giảng - Phật Âm
Hồn Xưa - Hương Giang
Ôm Chùm Hoa Dục Lạc | Sư Cô Tâm Tâm Giảng - Hương Giang
Đời đời an vui - giảng tại Mỹ - Thích Trí Huệ
Bí mật của tạo hóa - giảng tại Mỹ - Thích Trí Huệ
Thuyết Giảng - Sư Bà Hải Triều Âm
Giảng Pháp - Sư Bà Hải Triều Âm
Bài Giảng - ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC - Thích Trí Quảng
Giảng về chữ Tâm - Thích Phước Tú
Ý Nghĩa Chú Đại Bi - Hòa Thượng Từ Giang
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giang Hồ Gác Kiếm - Thích Trí Huệ
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Thích Thanh Từ
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng Về Giới Sát - Ấn Quang Đại Sư
Ta Bà Giáng Thế Thích Ca - Sỹ Luân
Xin Cho Con Niềm Tin - Quỳnh Giang
Mở lối vô hành - Quỳnh Giang
Tình Cha - Quỳnh Giang
Khi Thầy Đi Xa - Quỳnh Giang
Về Bắc Giang, đi hội chùa Bổ Đà - Vietpictures
Bồ Tát Quá Giang - Hồ Trung Chánh
Bản Ngã - HT Viên Minh giảng - Hồ Trung Chánh
Đại Bi Chú Giảng - Diệu Pháp Âm
SA DI PANDITA | Sư Cô Tâm Tâm Giảng Pháp Hay - Diệu Pháp Âm
Năm Của Phước | Sư Cô Tâm Tâm Giảng Pháp - Diệu Pháp Âm
Thuần Dưỡng Nội Tâm - Sư Cô Tâm Tâm Giảng - Diệu Pháp Âm
Dùng trí tuệ để tu, giảng tại Mỹ - Thích Trí Huệ
Bất hạnh và may mắn (rất hay) - giảng tại Mỹ - Thích Trí Huệ
Thiền là như thế nào? - giảng tại Mỹ - Thích Trí Huệ
3 nô lệ và 4 lựa chọn - giảng tại Mỹ - Thích Trí Huệ
3 pháp của tâm [rất hay] - giảng tại Mỹ - Thích Trí Huệ
LỠ LỜI - thuyết giảng: Sc. Tâm Tâm - Thích Nữ Tâm Tâm
Bài Giảng Với Đề Tài Bắt Đầu 11 - 10 - 2015 - Thích Thiện Hữu
Xây Lầu Cực Lạc (Giảng Tại Chùa Vạn Hạnh) - Thích Nữ Như Lan
Tu Tâm (Giảng Tại Canada) - Thích Pháp Hòa
Thế Nào Là Được (Giảng Tại Quán Âm Các) - Thích Trí Huệ
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Phước Tiến
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng - Thích Thiện Pháp
Giảng Đề - Thích Thiện Pháp
Giảng - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng - Thích Pháp Quang
Giảng - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Bi Chú Giảng Giải - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Quà Tặng Trụ Trì - An Giang - P 1/2 - Thích Bửu Chánh
Quà Tặng Trụ Trì - An Giang - P 2/2 - Thích Bửu Chánh
Giảng - Thích Chúc Thiện
Giảng Giải - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Giảng Giải - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Lời Tạm Biệt Của Người Đi Tìm Đạo - Hương Giang
Tâm Sự người Cài Hoa Trắng - Quỳnh Giang
Đại Bi Chú Giảng Giải - Thích Từ Thông
Phật học vấn đáp kỳ 47 - giảng tại Hán Quốc - Thích Trí Huệ
Tình Thương | Sư Cô Tâm Tâm Giảng Pháp Hay - Thích Trí Huệ
Kham Nhẫn | Sư Cô Tâm Tâm Giảng Pháp Hay - Thích Trí Huệ
Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải - Sư Bà Hải Triều Âm
Giảng về Kinh Dược Sư- Cầu an - Ni Sư Như Thủy
3 phần trọng yếu - giảng tại Mỹ - Thích Trí Huệ
Chân lý kỳ diệu - giảng tại Mỹ - Thích Trí Huệ
Duy thức học nhập môn - giảng tại Mỹ - Thích Trí Huệ
NGHỆP 46 - THUYẾT GIẢNG - SƯ CÔ TÂM TÂM - Thích Nữ Tâm Tâm
LỚP ĐÀO TẠO CAO CẤP GIẢNG SƯ: - Thích Thiện Thuận
LỚP ĐÀO TẠO CAO CẤP GIẢNG SƯ - - Thích Thiện Thuận
Pháp Đàm (Giảng Tại Chùa A Di Đà) - Thích Nữ Như Thủy
Xây Lầu Cực Lạc (Giảng Tại Chùa Hưng Thiền) - Thích Nữ Như Lan
Trả Nợ Cho Đời (Giảng Tại Úc Châu) - TT. Thích Minh Thành
Nay Vui Đời Sau Vui (Giảng Tại Chùa Xuân Hòa) - Thích Bửu Chánh
Giảng Lương Hoàng Sám - Thích Huyền Vi
Oan Gia (Giảng Tại Canada, 2015) - Thích Trí Siêu
Pháp Thoại (Giảng Tại Hòa Lan) - Thích Trí Thoát
Pháp Thoại (Giảng Tại Mỹ) - Thích Trí Thoát
Tu Tâm (Giảng Tại Úc Châu) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Giận Hờn Vu Vơ (Giảng Tại Mandala) - Thích Bửu Chánh
GIẢNG VỀ NGÀY LỄ VU LAN - HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUẢNG
Nhân Quả (Giảng Tại Chùa Địa Tạng) - Thích Trí Huệ
Có Gì Đâu (Giảng Tại Úc Châu) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Pháp Cú Giảng Giải (Kỳ 44) - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú Giảng Giải (Kỳ 43) - Thích Tuệ Hải
Nhân quả giảng sư - Thích Chân Quang
Hỏi đáp sau thuyết giảng kinh Pháp Cú - Thích Tâm Đức
Buông Xả (Kỳ 18) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 17) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 16) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 15) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 14) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Số Hai (Giảng Tại Chùa Nam Hoa) - Thích Thiện Xuân
Buông Xả (Kỳ 13) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 12) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 6) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 11) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 9) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 10) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 8) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 7) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 4) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 3) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 2) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Giảng Sám Quy Mạng (Kỳ 4) - Thích Nguyên Hiền
Giảng Sám Quy Mạng (Kỳ 3) - Thích Nguyên Hiền
Giảng Sám Quy Mạng (Kỳ 2) - Thích Nguyên Hiền
Giảng Sám Quy Mạng (Kỳ 1) - Thích Nguyên Hiền
Buông Xả (Kỳ 1) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu ÂmXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký