Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Nhất HạnhThích Minh ThànhThích Thiện XuânThích Quang ThạnhThích Phước Tiến

Kết Quả Tìm Kiếm

Giới Bồ Tát 24: Giới Khen Minh Chê Người (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 25: Giới Không Khen Mình Chê Người (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 13: Khen Mình Chê Người - Thích Thiện Chơn
Giới Trọng 7: Tự khen mình chê người - Tỳ Kheo Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Đừng Khen Mình Chê Người - Thích Thiện Hữu
Kinh Trung Bộ 113: Không khen mình chê người A (19/10/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 113: Không khen mình chê người B (Vấn đáp) (19/10/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 113: Không Khen Mình Chê Người (19/10/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh trung bộ 113: Không khen mình chê người - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Khen Chê Trong Cõi Người - Thích Quảng Thiện
Phật khen người trí tuệ - Pháp Cú 84 - Thích Chân Quang
Vững Trãi Trước Khen Chê - Thích Minh Niệm
Khen Chê Là Việc Thường Tình - Thích Minh Niệm
Giữ Giới Để Bảo Vệ Hạnh Phúc Cho Mình Và Cho Người - Thích Minh Niệm
Kinh Địa Tạng - Phẩm 8: Các Vua Diêm La Khen Ngợi - Thích Trúc Thái Minh
Nhà lãnh đạo giỏi: NGỢI KHEN | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh Phạm Võng: Kệ Khen Tặng Giới Pháp (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Phạm Võng: Khen Tặng Giới Pháp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Trở thành người hạnh phúc nhất thế giới với 4 triết lý của cư dân Bắc Âu | Ngọc Hà | Phan Anh - Thích Minh Niệm
Đại cương giới luật: Giới sát, giới đại vọng ngữ - Thích Minh Thông
Giới Bồ Tát tại gia: 6 giới trọng - 28 giới khinh - Thích Minh Thông
Giới Bồ Tát 29: Giới Giận Hờn Không Nguôi (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 28: Giới Giận Hờn Không Nguôi (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 40: Giới Không Dạy Người Sám Hối (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 41: Giới Không Dạy Người Sám Hối (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới bồ tát 52: Kinh Phạm Võng - Giới kinh 41: Giới vì lợi làm Thầy - Thích Minh Thông
Giới Tự Nhiên Và Giới Quy Định - Tái Sanh - Tâm Sân - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
5 PPP Số 427 | Ai Khen Ai Chê - Thích Hạnh Tuệ
Vấn đáp: Lời khen tiếng chê - Thích Nhật Từ
Tự Tại Trước Được Mất Khen Chê - Thích Nữ Như Lan
5 PPP Số 443 | Biết Rõ Khen Chê - Thích Hạnh Tuệ
5 PPP Số 502 | Tội Phước Chê Khen - Thích Hạnh Tuệ
Giới Bồ Tát 78: Giới Riêng Mình Nhận Lợi Dưỡng (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 77: Giới Riêng Mình Nhận Lợi Dưỡng (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Làm Chủ Trước Khen Chê - Thích Phước Tiến
Làm Chủ Trước Khen Chê - Thích Phước Tiến
Đừng Bận Lòng Khen Chê - Thích Thiện Tuệ
Vững Trước Khen Chê - Thích Nhật Từ
Đi Giữa Khen Chê - Thích Quảng Thiện
Đại Giới Đàn Hành Trụ 9 - Khai Đạo Giới Tử - Thích Minh Thông
Đại Giới Đàn Hành Trụ 11 - Thuyết U Minh Giới - Thích Lệ Trang
Vấn Đáp: NGƯỜI GIỮ GIỚI VÀ KHÔNG GIỮ GIỚI BỐ THÍ CÓ KHÁC NHAU KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
Khen Ngợi Hiếu Lành - Thích Giác Hóa
5 phút Phật giáo - Số 48: Khen và Chê - Thích Hạnh Tuệ
Vấn đáp: Đâu là Người Giữ được GIỚI LUẬT và Người Phạm GIỚI LUẬT ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Các Vua Diêm La Khen Ngợi (Trích Kinh Địa Tạng) (8/13) - Phật Âm
Những chiếc bẫy cuộc đời - Tiếng khen - Thích Thiện Thuận
Bình Tĩnh Trước Khen Chê Của Cuộc Đời - Thích Thiện Thuận
Bình tĩnh trước khen chê của cuộc đời - Thích Thiện Thuận
VẤN ĐÁP: TẠI SAO KHI MÌNH LÀ NGƯỜI THẤT HỨA RỒI THÌ MÌNH LÀ NGƯỜI BỎ ĐI? - Thích Thiện Tuệ
Giới bồ tát của người cư sĩ tại gia - Thích Trí Huệ
Trì Giới ! Con Đường Hoàn Thiện Chính Mình - Thích Minh Niệm
Giới Là Người Thầy - Thích Tâm Hải
Lợi Ích Người Trì Giới - Thích Trí Quảng
Một Ngày An Lạc: Kỳ 029: Vững trước khen chê - phần 3: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Một Ngày An Lạc: Kỳ 029: Vững trước khen chê - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Vai trò và phận sự của người cư sĩ - Thích Giác Giới
Hành Trình Của Đời Người - Thích Giới Đức
Người trí học giới và pháp - bài giảng hay - Thích Trí Huệ
VẤN ĐÁP: Vì sao người tự tử dễ đọa vào cảnh giới xấu? - Thích Thiện Tuệ
Hỏi đáp về Trí tuệ và Tình thương - 4 hạng người - Giúp đỡ người khác - Sự vận hành của Pháp là bất khả tư nghì - Tạo ra 5 triền cái - Thầy Viên Minh
Giới Là Người Thầy Suốt Đời - Thích Pháp Hòa
Ý Nghĩa Người Con Chí Từ, Chí Hiếu - Thích Nữ Giới Hương
Người Tu Phật Phải Giữ Giới - Thích Thanh Từ
Bảy Hạng Người Lội Nước - Thích Giác Giới
Vai trò người Phật tử hiện đại - Thích Nữ Giới Hương
Khai Thị Cho Người Lâm Chung (Tác Giả: Bồ Tát Giới Tâm Tịnh) - Phật Âm
Thế Giới Loài Người Sẽ Đi Về Đâu - Pháp Sư Tịnh Không
Người học Phật có thể hiểu sai và tu sai Tứ Diệu Đế - HT Giới Đức giảng - Pháp Sư Tịnh Không
Người học Phật có thể hiểu sai và tu sai Tứ Diệu Đế - Thích Giới Đức
Người Tu Phật Phải Giữ Giới - Thích Thanh Từ
NGƯỜI GIỚI TÍNH THỨ BA Nên Làm Gì Để KIẾP SAU Được GIỚI TÍNH Như ƯỚC NGUYỆN? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Ai là người vãng lai trong tam giới - Thích Nhất Hạnh
Nhìn Mình Để Hiểu Người, Nhìn Người Để Sửa Mình - Thích Trí Huệ
NGƯỜI TU PHẬT PHẢI GIỮ GIỚI - HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỪ GIẢNG
Tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người - Thích Phước Tiến
Giới Bồ Tát giảng cho người xuất gia (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát giảng cho người xuất gia (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát giảng cho người xuất gia (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 61: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 60: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thầy Minh Niệm | Tha thứ cho người là chữa lành cho mình | Phan Anh diễn đọc - Thích Minh Niệm
Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật tử Tại Gia 01: Giới Không Sát Sanh - Thích Phước Tiến
Người Xuất Gia Xả Giới Hoàn Tục Có Bị Đọa Địa Ngục Không - Tham vấn 59 - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Vấn nạn mong muốn biết về cảnh giới tái sinh của người thân đã mất - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Bệnh tự kỷ và trách nhiệm của người thân, Lý tưởng sống cho giới trẻ - Thích Nhật Từ
Mười giá trị sống giúp bạn trở thành người lãnh đạo giỏi - Thích Nhật Từ
HƠ LỬA Sau Khi Đi Dự Lễ Tang, Tại Sao Người Học Không Giỏi Nhưng Kinh Doanh Tốt? - Thích Nhật Từ
Nếu Người Nào Muốn Biết Ba Đời Đức PHẬT Nên Quán Tánh Pháp Giới Tất Cả Do Tâm Đạo - Thích Nhật Từ
Sự Khiêm Nhường Thì Người Ta Càng Phục,Tự Khoe Mình Thì Người Ta Càng Khinh - Thích Thiện Thuận
Mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình - HT Viên Minh giảng - Thích Thiện Thuận
Bản ngã (Phần 1) - Mỗi người có con đường giác ngộ của chính mình - Thích Viên Minh
Quay Về Chấp Nhận Người Thân Của Mình Họ Đang Chờ Ta Đó - Thiền Sư Minh Niệm
Ta Đang Thương Yêu Người Khác Hay Yêu Chính Mình - Thiền Sư Minh Niệm
Hỏi đáp về: Tư tác - Năm dục trưởng dưỡng - Tam giới - Công đức & phước đức ...- HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
12 Xứ, 18 Giới - Ngũ uẩn và sự hình thành - HT. Viên Minh giảng tại Paris 2018 - Thích Viên Minh
Ý nghĩa Tam Quy và Ngũ Giới - Hiểu đúng Đạo & Quả - Ngũ uẩn - HT. Viên Minh giảng tại Úc (8/11/2019) - Thích Viên Minh
Đối Xử Tử Tế Với Mình Là Đang Giúp Đỡ Người Khác Rồi - Thích Minh Niệm
Đừng Để Những Ham Muốn Ích Kỷ Của Mình Làm Tổn Thương Người Khác - Thiền Sư Minh Niệm
Vấn đáp: Thế giới Tây phương có phải là thế giới vật lý, cảnh giới vô sắc - Thích Nhật Từ
Đêm Trăng - Nói Chuyện Về Lễ Hội Huyền Không | HT Viên Minh, HT Giới Đức | 14/2(ÂL) - Thích Viên Minh
Mỗi người giác ngộ trong điều kiện của mình-Ý nghĩa Niệm Quán Thế Âm- Hỏi Đáp - giảng - Thích Viên Minh
Xét Mình Thương Người - ĐĐ. Thích Minh Thành
Xét Mình Thương Người - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Lý giải hình tượng người nữ trong Kinh Dược Sư, Bình đẳng giới - Thích Nhật Từ
Phẩm Chất Người Xuất Gia - Tài Sản Người Xuất Gia - ĐĐ. Thích Minh Thành
Một Ngày An Lạc: Kỳ 029: Vững trước khen chê - phần 1 - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng
Hạnh trì giới - HT.Thích Minh Chơn - Thích Minh Chơn
Xả Ly - Giữ Giới - Phản Ứng Tâm - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Người ta làm khổ mình, mình không khổ - Thích Trí Huệ
Làm sao để tha thứ cho mình và cho người - Thích Minh Niệm
Người ta làm khổ mình, mình không khổ - Thích Trí Huệ
Trở về tâm mình mà tu - Thích Giới Đức
Giới Trẻ - Thích Minh Chơn
Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc - HT Thích Minh Thành
Giới Bồ Tát - Thích Minh Niệm
Giới Dâm - Thích Minh Thông
Giới Bồ Tát 55 - Thích Minh Thông
Giới Bồ Tát 56 - Thích Minh Thông
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Cảm Giác Nhận Chìm Thế Giới 3 - ĐĐ. Thích Minh Thành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Giới luật - Nhân quả nghiệp báo - Trí Tuệ & Giác Ngộ - Thập nhị nhân duyên - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới - Thích Thiện Chơn
Tu tập để lợi ích - Sư Giác Giới - HT. Thích Minh Nghĩa - TT. Thích Giác Giới
Công Đức Giữ Giới - Thích Minh Chơn
Thế Giới Không Như Mình Thấy - Thích Trí Huệ
Một thế giới văn minh - Thích Chân Quang
Lấy giới làm thầy - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bồ Tát Giới Yếu Giải - Thích Minh Thành
Giới Định Tuệ - Hỏi đáp - Thích Viên Minh
Hỏi đáp: Giữ giới - Chú Bát-nhã - Đạo Phật - Thích Viên Minh
Hỏi đáp: Các cõi giới và Nhân quả - Thích Viên Minh
Giữ Giới Là Bảo Vệ Bình An - ĐĐ. Thích Minh Thành
Lợi ích của giới pháp - ĐĐ.Thích Minh Thành
Vì Một Thế Giới Hòa Bình - Thích Minh Niệm
Chân Trì Giới - Thích Minh Niệm
Lấy Giới Làm Thầy 2 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Có nên để 8 tiếng khi tẩm liệm người chết, Vô lượng thọ, Phạm giới nói dối - phạm tội - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Cảnh giới tái sinh của người tu theo Tịnh độ tông và Thiền tông - Thích Nhật Từ
Loài Người Thương Nhau - TT Thích Chân Quang - Dzoãn Minh & Cadillac trình bày - Dzoãn Minh
Chân lý đã sẵn có nơi mỗi người - HT. Viên Minh giảng tại Chùa Pháp Vân Pomona, California (2017) - Thích Viên Minh
Ngày 5: Hỏi đáp về Tạp niệm - Dấn thân hay Vọng tưởng - Đời sống người xuất gia - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Nghĩ về người lính đảo xa - Tg: Thích Chân Quang - Cs: Diệu Hiền, Dzoãn Minh - Dzoãn Minh
Những hiểu lầm về Đạo Phật - HT Giới Đức - Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Nhân Quả Thông Minh Học Giỏi - Thích Thiện Tuệ
Pháp Giới Tạng Thân - TT. Thích Minh Thành
Giới Trộm Cắp (Tánh và Tướng) - Thich Minh Tâm
Thế Giới Vô Hình Có Hay Là Không - TT. Thích Minh Thành
Thế Giới Vô Hình Có Hay Là Không? - TT. Thích Minh Thành
Cảnh Giới Tịnh Độ - Thích Minh Hiếu
Bát Quan Trai Giới - Thích Minh Hiếu
Thế Giới Từ Tâm Biểu Hiện - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thọ Trì Giới pháp (Phần C) - Thích Minh Thông
Thọ Trì Giới pháp (Phần B) - Thích Minh Thông
Thọ Trì Giới pháp (Phần A) - Thích Minh Thông
Sự hoàn hảo - Hỏi đáp về sự tiến hóa, giữ giới - Thích Viên Minh
Hỏi về ngày Vu Lan - Tịnh độ - Các cấp bậc của Giới - Thích Viên Minh
Vững trước khen chê - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng
Giới Hạnh Người Tu - Thích Giác Hạnh
Hỏi đáp về: Sự thật là gì? - Niệm Pháp - Vô ngã - Góp ý cho người khác - HT Viên Minh giảng tại Úc. - Thích Viên Minh
Được làm người là khó - Sự hoàn hảo của Pháp - HT Viên Minh giảng tại Úc. - Thích Viên Minh
Phước đức - Nền tảng tạo nên giá trị con người || Sư Minh Niệm thuyết giảng - Thích Minh Niệm
Giới Pháp Bảo Vệ Hạnh Phúc - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thế Giới Không Như Mình Thấy (Kỳ 3) - Phan Thị Bích Hằng
Tầm Quan Trọng Của Giới Luật - Thích Minh Thông
Thế Giới Không Như Mình Thấy (Kỳ 1) (Rất Hay) - Phan Thị Bích Hằng
Thế Giới Không Như Mình Thấy (Kỳ 2) (Rất Hay) - Phan Thị Bích Hằng
Bí Quyết Thông Minh và Học Giỏi - Thích Chân Quang
Hiểu Về Trái Tim - Lời Giới Thiệu - Thích Minh Niệm
Thế giới ảo và Thực - Ngũ uẩn giai không - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng - Thích Minh Niệm
Tứ Diệu Đế - Bát Chánh Đạo - Giới Định Tuệ - HT Viên Minh giảng - Thích Minh Niệm
Khái Quát Một Số Nét Về Phật Giáo Thế Giới - Thích Phổ Minh
3A: Đặc tính của Tăng Bảo... - Bài học khi người thân mất - Bài học khi thân bệnh - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh
MINH NIỆM | Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN | Số 07: YÊU NGƯỜI TRẦM CẢM - Thích Minh Niệm
Kinh trường bộ 01 - Kinh phạm võng 01 - Vượt qua khen chê - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Một Ngày An Lạc: Kỳ 029: Vững trước khen chê - phần 2 - Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh
Thiền trong thơ văn, thư pháp, nghệ thuật.. - Sư Giới Đức - Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Kinh Nikaya - Giới Luật - Thích Trúc Thái Minh
Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - VTC thuyết minh tiếng Việt - VTC
Kinh Phạm Võng - Giới Bồ Tát (Phần 41A) - Thích Minh Thông
Minh sát trong sinh hoạt hằng ngày - Thích Giới Đức
Nhà Lãnh Đạo Giỏi Cần Phải Có Những Tố Chất Gì.. ? - Thích Minh Niệm
Cách Sống Đúng Của Phật Tử Mặc Áo Giới - TT. Thích Minh Thành
Một Ngày An Lạc: Kỳ 075: Hành trì giới - phần 2 - HT. Thích Minh Chơn - Thích Minh Chơn
Giới cấm thủ - Sử dụng tài sản đúng pháp - Tâm sợ hãi & Tâm tàm quý -Ý nghĩa thất bại | HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Sự Liên Hệ Giữa Chư Tăng và Cư Sĩ 8 ( 8 Giới Đưa Đến Giải Thoát ) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hỏi đáp: “Đối diện khó khăn - Tụng kinh - Giới định tuệ... - Thích Viên Minh
An cư kiết đông 3 Quy năm giới làm tròn bổn phận của mình - Thích Nhất Hạnh
3B: Hỏi đáp về Đau khổ khi mất người yêu - Đối trị với Tâm tham danh - Tâm ngã mạn... - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Hỏi đáp: Cầu nguyện - Giới - Thập nhị nhân duyên - Quan sát - Tái sinh - Thích Viên Minh
Niệm Pháp - Hỏi đáp về Chánh mạng - Thất Giác Chi - Ba loại thế giới - Thích Viên Minh
Kinh NIKAYA Giảng Giải - GIỚI HẠNH CAO THƯỢNG - ĐĐ. Thích Minh Thành
LỜI KHEN TIẾNG CHÊ | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh Di Giáo giảng giải 4 - Nội Dung Tổng Quát 3 - Giới Học - ĐĐ. Thích Minh Thành
Cứu Người Tức Cứu Mình - Thích Trí Huệ
Bốn Cái Khó Của Thân Người - Thích Minh Đạt
Vấn đáp: Phật tử có được nghe Giới Luật của Người Xuất Gia không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vững trước khen chê ĐĐ Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh
Vẻ Đẹp Người Tu - ĐĐ. Thích Minh Thành
Giữ mãi thân người - TT. Thích Minh Thành
Đạo Đức Người Tu - Thích Minh NgạnXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký