Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhPháp Sư Pháp VânPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện TuệThích Trí HuệThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm Hanh Tu Bi Cua Bo Tat Quan The Am

Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán buông xả - Thích Nhật Từ
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa - Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ - Thích Nhật Từ
5 pháp quán của Bồ tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Bồ Tát Đạo 18: Nghi Thức Bố Tát Tụng Giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
37 Pháp hành Bồ tát đạo 08: Nền Tảng Của Bồ Tát Đạo - Thích Phước Tịnh
Cuộc Đời Và Sự Tu Hành Của Bồ Tát TẤT ĐẠT ĐA - Thích Thông Toàn
Kinh Quán Vô Lượng Thọ 03: Quán Tưởng Phật và Bồ Tát (30/09/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Năm phép quán theo tinh thần Bồ Tát Quán Thế Âm Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Ba Công Hạnh Của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát - Thích Trí Huệ
Xuất Gia Và Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Nhật Hỷ
Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Giác Hạnh
Vấn đáp: Hạnh nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm - Thích Nhật Từ
Hạnh Vô Úy Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Đồng Thành
Hạnh lắng nghe của Bồ tát Quán Thế Âm - thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
HẠNH LẮNG NGHE CỦA BỒ TÁT QUAN ÂM - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
14 HẠNH TU KHÔNG SỢ HÃI CỦA BỒ TÁT QUAN ÂM - Thích Nhật Từ
Học Hạnh Lắng Nghe Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Thầy Thích Phước Tiến giảng - Thích Phước Tiến
Giới Bồ Tát 04: Địa Vị Tu Chứng Của Bồ Tát (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 03: Địa Vị Tu Chứng Của Bồ Tát (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và buông xả - Thích Nhật Từ
Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm - giảng tại Úc Châu 10/2016 - Thích Giác Hạnh
Học Hạnh Bồ Tát Quán Âm - Thích Hạnh Tuệ
Nguồn năng lượng của Bồ tát Quán Thế Âm - TT. Thích Minh Thành
12 Đại Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Đồng Thành
Sống Trong Trái Tim Của Bồ Tát Quán Thế Âm - TT. Thích Minh Thành
Sự Linh Ứng Của Bồ Tát Quan Âm - Thích Thiện Tuệ
Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Phước Tiến
12 Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Tuệ Hải
Sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Chân Quang
12 Lời Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Thiện Xuân
12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm
Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phật Âm
MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN của BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
12 Lời Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Tính cách ứng thân của Bồ Tát Quan Âm - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Bài học biết ơn và đền ơn của Bồ Tát Quan Thế Âm - Thích Nhật Từ
Ý nghĩa của niệm Quan Thế Âm Bồ Tát - TT. Thích Minh Thành
Bồ Tát Quán Thế Âm Là SẢN PHẨM Của Tưởng Tượng Phá Sự Công Bằng Nhân Quả - Thích Thông Lạc
Sự linh ứng của Bồ Tát Quan Thế Âm - Ni Sư Như Thủy
“MƯỜI TỰ TẠI CỦA BỒ-TÁT QUAN ÂM” - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
“MƯỜI TỰ TẠI CỦA BỒ-TÁT QUAN ÂM” - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
MƯỜI TỰ TẠI CỦA BỒ TÁT QUAN ÂM - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Ý nghĩa NGHÌN TAY NGHÌN MẮT của BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
SỰ LINH ỨNG CỦA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM - NI SƯ HƯƠNG NHŨ thuyết giảng - Thích Nữ Hương Nhũ
Oai lực của Bồ tát Quán Thế Âm - TT.Thích Đồng Thành - Thích Đồng Thành
Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Trí Chơn
Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Âm - Thích Thiện Thuận
Hạnh Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Trí Chơn
Tu hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Minh Lực
Cuộc Đời Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Âm - Thích Tắc Huê
Hạnh Nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát - Thích Minh Đạo
Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Trí Quảng
Hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm - Thích Thiện Quý
Học hạnh Bồ tát Quan Âm - Thích Nhật Từ
Mừng Vía Bồ-Tát Quan Thế Âm - Thích Nguyên Hạnh
37 pháp hành Bồ tát đạo 21: Quán Chiếu Ly Dục - Thích Phước Tịnh
37 pháp hành Bồ tát đạo 23: Quán Chiếu Tự Tánh Các Pháp - Thích Phước Tịnh
Lịch sử và Tín Ngưỡng về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Tâm Hạnh
Hạnh nguyện bồ tát Quan Âm- Diệu Thiện- Thị Kính - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TU TẬP THEO HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT QUAN ÂM - ĐĐ. THÍCH QUẢNG TỊNH - Thích Quảng Tịnh
Học hạnh BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM - Thích Nhật Từ
HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Pháp thoại: Trí Và Bi Nơi Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm - Thầy Trí Chơn. - Thích Trí Chơn
Kinh Quán Niệm Hơi Thở_Dục An, Tất An-TS Thích Nhất Hạnh(15-06-2008, TV Bát Nhã, Việt Nam) - Thích Nhất Hạnh
Bồ tát Quán Thế Âm - Thích Hạnh Bình
Bát Quan Trai Giới 25: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 24: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 27: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 26: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Tâm Sự với Người Xuất Gia _Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tầm quan trọng của Thiền quán và thiền Định - Thích Trí Huệ
1254: BA QUAN ĐIỂM SAI LẦM QUẨN QUANH CỦA CHÚNG SANH - Thích Thiện Tuệ
Hạnh Tu Của Bồ Tát - Thích Hạnh Tín
Thích Hạnh Tuệ | Sáu Pháp Tu Của Bồ Tát 2 - Thích Hạnh Tuệ
Thích Hạnh Tuệ | Sáu Pháp Tu Của Bồ Tát 1 - Thích Hạnh Tuệ
Hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. 19/01/1992 - Thích Nhất Hạnh
Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật - Thích Pháp Hòa
Giới Bồ Tát 02: Khái Quát Về Bồ Tát (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 01: Khái Quát Về Bồ Tát (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 08: Thọ Trì Giới Bồ Tát (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 07: Thọ Trì Giới Bồ Tát (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 06: Khái Quát Giới Bồ Tát (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 05: Khái Quát Giới Bồ Tát (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa
Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật - Thích Pháp Hòa
Bỏ Tất Cả Được Tất Cả - Thích Thanh Từ
KHÔNG Có Bồ Tát KHÔNG CÓ THÁNG 7 CÔ HỒN - Tất Cả Là Tưởng Tượng - Thích Thông Lạc
Bồ Tát Đạo 14: Khái Quát Về Giới Bồ Tát (tt) - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đạo 13: Khái Quát Về Giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đạo 16: Nghi Thức Thọ Giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đạo 15: Những điều khác giữa giới Thinh Văn và giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đạo 17: Khái Quát Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới - Thích Thiện Chơn
1 là tất cả tất cả là 1 ngày 26/10/2019 úc châu - Thích Thiện Xuân
Giới Bồ Tát Tại Gia - Bài 2: Khái quát về Bồ Tát (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát Tại Gia - Bài 1: Sự giống & khác giữa giới Thanh Văn & giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Hạnh phúc là gì và Làm thế nào để có Hạnh phúc? Tu hành là gì? Thực hành quán niệm hơi thở - Thích Nhật Từ
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm - Thích Phước Tiến
Bát Quan Trai Giới 17. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 16. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 15. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 14. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giảng Luận Trung Quán - Phần 11: Quán sát sự hiện khởi phiền não! - Thích Hạnh Bình
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Bất Tịnh - Thích Hạnh Tuệ
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Từ Bi - Thích Hạnh Tuệ
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Nhân Duyên - Thích Hạnh Tuệ
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Giới Phân Biệt - Thích Hạnh Tuệ
Ngu Dinh Tam Quan Quan Bat Tinh - Thích Hạnh Tuệ
Kinh Quán Niệm Hơi Thở_Mười Sáu Bài Quán Niệm Hơi Thở-TS Thích Nhất Hạnh(16-06-2008, Việt Nam) - Thích Nhất Hạnh
Quan điểm của tôi (Thích Hạnh Bình) về phiên dịch và biên tập Đại Tạng Kinh Việt Nam - Thích Hạnh Bình
Kinh Quán Niệm Hơi Thở _Tám Tụ Tính Của Giới- TS Thích Nhất Hạnh (06-06-2008, TV Bát Nhã, Việt Nam) - Thích Nhất Hạnh
Năm Quán Yếu Chỉ- TS Thích Nhất Hạnh-khoá giảng Tri Kỉ Của Bụt(13-01-2013 Xóm Thượng, Làng Mai) - Thích Nhất Hạnh
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Ý Nghĩa Lễ Vía Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Pháp Hải
Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Chúc Thiện
Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Giác Toàn
Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ-tát Quan Thế Âm - Thích Pháp Đăng
Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Quán Niệm Về Bệnh Tật - Thích Thiện Thuận
Mười Hai Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Thiện Chấn
Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Trí Quảng
Vài nét về Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Thái Hòa
Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Minh Hiếu
Tổng Quan Về Con Đường Bồ Tát Đạo - Thích Pháp Quang
Quan Âm Bồ tát - Thích Trí Quảng
Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn - đọc - có hình minh họa - Phật Âm
Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 2 - Phật Âm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 1 - Phật Âm
Niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Niệm QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Quán Thế Âm Bồ Tát Viên Thông Chương - Phật Âm
Cách Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phẩm Phổ Môn Giảng Ký - Pháp Sư Diễn Bồi
Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Tịnh Từ
Kính lạy Bồ-tát Quan Thế Âm - Hùng Thanh
ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM - Mỹ Dung
Múa: NIỆM NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - Vũ Đoàn Sao Băng
QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐƯA TÔI QUA SÔNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Bảo Nguyên - Võ Tá Hân
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Nhạc Thiền - Phật Âm
Niệm Bồ tát quán thế âm tại thánh đường - Làng Mai
Quán Thế Âm Bồ Tát - Làng Mai
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm - Làng Mai
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Hóa Thân Cứu Độ - Làng Mai
Sự tích Quán Thế Âm Bồ Tát - Đồng Tử Phát Nguyện - Làng Mai
Sự Tích Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát - Làng Mai
Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký - Làng Mai
Ý nghĩa các thần tướng đức Phật, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm - Thích Nhật Từ
Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Tại Chùa Văn Thù 11-08-2015 - Thích Nhật Từ
Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Trí Quảng
Truyền thuyết Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Trí Minh
Gieo Duyên Với Bồ Tát Quan Thế Âm - Thích Vạn Mãn
Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn - Thích Tâm Đức
Dâng Đèn Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Thiện Hữu
Giới Bồ Tát 93: Giới Tà Nghiệp Giác Quán (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 92: Giới Tà Nghiệp Giác Quán (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Vì sao Bồ tát Quan Thế Âm có 3 ngày tưởng niệm, Thiền sư Thần Tú và Lục Tổ Huệ Năng - Thích Nhật Từ
Quán tất cả chúng sanh đều là lục thân quyến thuộc - Thích Thiện Chơn
Quan Âm Bồ Tát Hiện Đang Ở Đâu ? - Thích Nữ Hương Nhũ
Ý Nghĩa Bồ Tát Quán Thế Âm Trong Phẩm Phổ Môn - Thích Trí Nhẫn
Làm Thế Nào Để Được Bồ Tát Quán Thế Âm Gia Hộ - Thích Viên Trí
Sao Tự Thân Mình Không Thử Làm Tiểu Bồ Tát Quan Thế Âm - Thích Pháp Hải
Kính Lạy Mẹ Bồ Tát Quan Thế Âm - Thích Vạn Mãn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm 25: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn - TT. Thích Minh Thành
Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Thanh Từ
Ý Nghĩa lể vía Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Nữ Như Lan
Trái Tim Bồ Tát Quan Thế Âm - TT. Thích Minh Thành
Ý Nghĩa Bồ Tát Quán Thế Âm - TT. Thích Minh Thành
Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Lễ thượng thánh tượng Bồ-tát Quan Âm tại Khu Văn hoá tín ngưỡng Hồ Bể, Sóc Trăng - Thích Nhật Từ
VẤN ĐÁP: KHẤN TRƯỚC BỒ TÁT QUAN ÂM , HỨA CÚNG HEO QUAY KHI LÀM ĂN ĐƯỢC...? - Thích Thiện Tuệ
Nên thờ Bồ Tát Quan Âm đứng hay ngồi...? - Thích Thiện Tuệ
Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát sao cho hiệu quả - Thích Trí Huệ
Truyền Thuyết Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Trí Minh
Tham quan địa điểm nơi đánh dấu nàng Sujata dâng bát cháo sữa lên sa môn Tất đạt đa - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tại sao Bồ Tát Quan Âm ở Tây Tạng có hình tướng Nam, còn ở Việt Nam là Nữ ? - Thích Nhật Từ
Nếu Người Nào Muốn Biết Ba Đời Đức PHẬT Nên Quán Tánh Pháp Giới Tất Cả Do Tâm Đạo - Thích Nhật Từ
MƠ THÀNH BỒ TÁT QUAN ÂM Có Ý Nghĩa Gì? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh BỐN PHÁP QUÁN NIỆM - tóm tắt ý nghĩa bài kinh - Thích Nhật Từ
Cầu nguyện QUAN ÂM BỒ TÁT để được LINH ỨNG 100% - Thích Nhật Từ
Thiện ác dưới tuệ giác Bồ Tát Quán Thế Âm - Thầy Thích Phước Tiến giảng - Thích Phước Tiến
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Tu tâm, y phục người xuất gia, tượng Phật có râu, quán tưởng, thọ Bồ Tát giới... - Thích Nhật Từ
Nam mô Trừ tù cấm già tỏa Quán Thế Âm Bồ Tát: Vượt thoát ngục tù - MS115/ 03112019 - TT - Thích Lệ Trang
101. Ý nghĩa hình tượng đức Bồ Tát Quán Thế Âm- SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
TƯỢNG PHẬT THÍCH CA VÀ BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM trước cổng Chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Bồ Tát Quan Thế Âm | TT Thích Nguyên Tạng, - Thích Nguyên Tạng
Mười Hạnh Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát - Thích Nguyên Hiền
Ý Nghĩa Hạnh Của Địa Tạng Bồ Tát - Thích Tâm Thiện
Xây dựng hạnh phúc qua con đường của Bồ tát - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Giới luật của đạo Phật, Bồ tát nghịch hạnh - Thích Nhật Từ
37 pháp hành Bồ tát đạo 11: Nguồn Gốc Của Khổ Đau - Thích Phước Tịnh
37 pháp hành Bồ tát đạo 09: Bản Chất Của Lạc Thú - Thích Phước Tịnh
Công hạnh và pháp tu của Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Lòng Vị Tha, Hạnh Nguyện Của Bồ Tát - Thích Nguyên Siêu
Bồ Tát Phổ Hiền Là Hạnh Nguyện Của Đại Thừa - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Hai phương cách hành đạo, trọng tâm của giới luật bồ tát - Thích Nhật Từ
Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền - Thích Vạn Mãn