Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện TuệThích Minh ThànhThích Phước TiếnThích Pháp HòaPháp Sư Tịnh KhôngThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Khai Thị Phật Thất và Niệm Phật Đường - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Niệm Phật Đường Fremont - Thích Nữ Giới Hương
Con đường khai sáng – Di sản Phật giáo Ấn Độ - AVG
Niệm A Di Đà Phật Tức Là Niệm 10 Phương Phật (Khai Thị 146) - Pháp Sư Tịnh Không
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) - Thích Giác Hạnh
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp) - Thích Giác Hạnh
Khai Thị Khuyên Người Niệm Phật (Hình Động, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Khái niệm Phật và lý tưởng Bồ Tát trong Phật giáo - Thích Giác Hiệp
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Khái niệm và ý nghĩa niệm Phật vãng sanh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm về niềm tin trong Phật giáo - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm về 2 vị Phật trong gia đình, trùng tu công trình Phật giáo - Thích Nhật Từ
Khai Thị Về Niệm Phật Và Trợ Niệm Cho Người Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật khai thị và hộ niệm vãng sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật khai thị và hộ niệm vãng sanh - Thích Trí Huệ
Toạ Đàm Tinh Thần Huyền Không Qua Các Chặng Đường Khai Sinh - Tồn Tại - Phát Triển | 15/02/Tân Sửu - Thích Viên Minh
Niệm Phật Chỉ Nam (Khai Thị Niệm Phật Của Các Tổ Sư Tịnh Độ) - Thích Viên Minh
Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật - Phật Âm
Nhạc: Khai Thị Niệm Phật - Phật Âm
Nhạc Khai Thị Niệm Phật (Rất Hay) - Phật Âm
Khai Thị Niệm Phật - Hám Sơn Đại Sư
Khai Thị Niệm Phật - Liên Trì Đại Sư
Niệm Phật Chính Là Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật: Con Đường Phát Triển Tâm Linh - Thích Trí Thường
Niệm Phật: Con đường phát triển tâm linh - Thích Trí Thường
Khai Thị Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Lời Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật - Triệt Ngộ Đại Sư
Khai Mạc Ban Hộ Niệm Toàn Quốc - Phật Âm
Khai Thị Niệm Phật - Pháp Sư Quảng Tâm
Niệm Phật Chỉ Nam (Những Lời Khai Thị Của Chư Tổ Tịnh Độ) - Pháp Sư Quảng Tâm
Con Đường Đến Với Đạo Phật - Thích Minh Khải, Thích Giác Thọ
Khái Niệm Sự Chứng Đắc Trong Đạo Phật - Thích Trí Huệ
Khai Thị Đạo Tràng Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật - Thích Trí Tịnh
Khai Thị Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Lời Khai Thị Sách Tấn Niệm Phật - Thích Thiện Trí
Vấn đáp: Khái niệm Phật hóa gia đình - Thích Nhật Từ
Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật - Thích Trí Quảng
Nuôi dưỡng hạnh phúc bằng phương pháp niệm Phật - Thích Phước Niệm
Niệm Phật Ðường Tại Việt Nam - Hộ Niệm Cần Chú Ý - Diệu Âm
Khái niệm các Pháp Môn Đạo Phật - Thích Chân Quang
Khai Thị Chí Thành Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Khái niệm chư thiên trong đạo Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm Duyên trong đạo Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niêm tự quy y Phật Pháp Tăng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm Tam Thánh trong Phật học - Thích Nhật Từ
Khái Niệm Về Khổ Và Không Trong Đạo Phật - Thích Nữ Giới Hương
Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật (Mới, 2011) - Thích Chân Hiếu
Thế Nào Là Người Thật Thà Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Chỉ Nam - Những Khai Thị Của Chư Tổ Tịnh Độ - Thích Minh Thành
Khai Thị Niệm Phật: Tiêu Nghiệp Chướng - Thích Chân Hiếu
Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo - Hoang Phong
Biết Niệm Phật Mới Diệt Tội (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Khái niệm Chân Thiện Mỹ trong Phật giáo - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm Đạo Phật Ngày Nay, chết không phải là hết - Thích Nhật Từ
Trì Giới Niệm Phật Mới Chắc Vãng Sanh (Khai Thị 59) - Pháp Sư Tịnh Không
Những Khai Thị Quan Trọng Của Ấn Tổ Cho Người Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật đường Hoa Sen - Diệu Âm
Vấn đáp: Khái niệm Tham trong Phật giáo, Xem ngày lành tháng tốt - Thích Nhật Từ
Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tôi Luyện Tâm Niệm Phật Đường Cứu Khổ - Thích Trí Huệ
Tọa Đàm (tại Niệm Phật Đường Liên Trì) - Cư Sĩ Diệu Âm
Mỗi ngày ta niệm Phật - Thùy Dương
Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, hoằng pháp qua đám tang, mâu thuẩn khái niệm A La Hán - Thích Nhật Từ
Niệm Phật, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc - Thích Minh Vũ
Thành tâm niệm Phật - Thùy Dương - Chùa Giác Ngộ
Lời nói đầu – Chương 1 – Khái niệm về Thể Dạng Trung Gian giữa cái chết và sự sinh trong Phật Giáo - Dagpo Rimpoche
Niệm Phật: Con đường đưa đến chân hạnh phúc - Thích Minh Vũ
Hờn Giận Chỉ Làm Ta Đau Khổ - Tại Niệm Phật Đường Diệu Pháp (Đăklăk) - Thích Quảng Lực
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Khái niệm Phật tính và tính giác, Linh hồn và tâm thức - Thích Nhật Từ
Pháp Thoại (Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc) (Phần 2) - Thích Giác Đăng
Pháp Thoại (Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc) (Phần 1) - Thích Giác Đăng
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Sám Hối (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) - Thích Giác Hạnh
Pháp Thoại (tại Phương Tịnh Niệm Phật Đường, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Người Niệm Phật Cần Biết (Việt Dịch: Thích Nguyên Chơn) - Thích Ngộ Khai
Nghệ sĩ đường phố Ấn Độ tại thành Xá Vệ niệm Nam-mô A-di-đà Phật theo nhạc diệu Ấn Độ. - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Thân trung ấm, khái niệm pháp môn, vong linh vất vưỡng, Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Niệm Phật trên con đường chánh kiến - chùa Thiên Quang - TT. Thích Minh Thành
Vì sao SINH SẢN ĐƠN TÍNH trong PHẬT GIÁO là Khái niệm KHÔNG ĐÚNG? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Ở Nhà, Ngoài Đường, Trong Chùa Và Trong Tịnh Thất - Thích Trí Huệ
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Thức Ăn Phật Pháp Dành Cho Phật Tử: Con Đường Phát Triển Phật Giáo Hữu Hiệu - TT. NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Khai quật tượng Đức Phật cổ khổng lồ niên đại 1000 năm - Phật Âm
Khái quát dự án Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Phật Âm
Cẩm Nang Của Người Phật Tử (Nguyên Tác: Khải Thiên) - Phật Âm
Vấn đáp: Khái niệm ĐI và VỀ trong NIẾT BÀN của đức PHẬT | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện - Diệu Pháp Âm
Lễ khai mạc triển lãm tượng Phật ngọc - Phật Âm
Vấn đáp: Khái niệm ý nghĩa hộ niệm-trợ niệm,hiến xác-hiến tạng,chuyển duy tâm thức - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm Bất niệm và Tự niệm - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Nhớ Ơn - Thích Minh Tuấn - Thích Minh Khải
Khai thị Pháp môn Niệm Phật - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng
Niệm Phật Nhớ Ơn - Thích Minh Tuấn - Thích Minh Khải
Khái niệm ĐẠO PHẬT NGÀY NAY | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Khái niệm về từ PHẬT QUỐC | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Niệm Phật, niệm Phật vãng sanh, niệm Phật Ba La Mật - Thích Trí Huệ
A Di Đà Phật (Phóng Sanh, Niệm Phật...) (Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
THỨC ĂN PHẬT PHÁP DÀNH CHO PHẬT TỬ: CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO HỮU HIỆU - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
[TRỰC TIẾP] - NUÔI DƯỠNG CHÁNH NIỆM LÀ NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG - Thích Ngộ Phương
Hoa Khai Kiến Phật - Phật Âm
Phật giáo Bình Dương: Nét đẹp tinh thần nhập thế - Đạo Phật Ngày Nay
Vương Quốc Phật Giáo - Bhutan - Thiên đường có thật - Phật Âm
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Con Đường Đi Tây Phương - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Phật Tại Tâm – Lời giới thiệu – Đường về với Phật - Ajahn Chah
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Mừng 52 năm, Một Chặng Đường Phát Triển của Đạo Pháp - Thích Trí Quảng
Khai Khóa, Khai Tâm, Khai Tịnh Độ - Thích Trí Huệ
Lễ tuyên dương Phật tử hưởng ứng tinh thần - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Và Niệm Quán Thế Âm Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn) - Phật Âm
1612. Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội (rất hay) - Thích Trí Huệ
Niệm Phật tự tại- Niệm Phật vãng sanh || Thầy ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Khai hội xuân Yên Tử - Phật Âm
Kệ Khai Tâm Của Ứng Thân Phật A Di Đà - Thích Trí Huệ
Đường về tịnh độ Phần 1: Khai Thị Tịnh Độ - Thích Trí Huệ
Hoa Khai Kiến Phật - Thích Trí Đức
Khai kinh - nhạc - Phật Âm
Kệ Phật Sử : 01 - Khai Dòng Thánh Sử - Võ Tá Hân
Hãy để chánh niệm dẫn đường - Thích Minh Niệm
Khái Niệm Đạo Đức Học - Thích Trí Huệ
Khai Thị Hộ Niệm - Ấn Quang Đại Sư
Thiền Niệm Phật Và Nhập Thất Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội - Thích Trí Huệ
Chúng Sanh Niệm Phật vậy Phật Niệm Ai - Thích Thanh Từ
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 36) - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 35) - Thích Thiện Pháp
Khai Tri Kiến Phật - Thích Trí Quảng
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 30) - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 29) - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 28) - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 27) - Thích Thiện Pháp
Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh - Thích Trí Huệ
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 26) - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Phật Thất - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Phật Thất - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Phật Thất - Pháp Sư Tịnh Không
Khai thị Phật thất - Thích Giác Nhiên
Khai Thị Phật Học - Pháp Sư Tịnh Không
Phật học Khái Luận Thầy - Thích Trí Huệ
Hoa Khai Phật Thị Hiện - Thích Nhật Hỷ
Niệm Niệm Niệm Phật, Niệm Niệm Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Niệm Tương Ứng Niệm Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Phá Mê Khai Ngộ: Tứ Niệm Xứ (Có Phụ Đề) - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Vấn đáp: Khái niệm - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm sự vô cảm - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm tam vô lậu học - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm Bồ Tát - Thích Nhật Từ
Khai thị Phật Thất khóa 32 - Thích Thiện Pháp
Lợi Ích Của Phật Pháp Qua Việc Cầu An - Thích Minh Khải
Khai Thị (Khóa Tu Phật Thất Lần Thứ 24) - Thích Thiện Pháp
Khai Thị (Khóa Tu Phật Thất Lần Thứ 22) - Thích Thiện Pháp
Những Lời Khai Thị Của Lịch Đại Tổ Sư Về Phóng Sanh - Phật Âm
Khai Thị Phật Thất (Nguyên Tác: HT. Đạo Chứng) - Diệu Pháp Âm
Khái Yếu Về Tam Quy (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Khai Thị Cho Người Lâm Chung (Tác Giả: Bồ Tát Giới Tâm Tịnh) - Phật Âm
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (A Di Đà Phật) (2015, Hình Động, Rất Hay) (Tịnh Thất Quán Âm thực hiện) - Phật Âm
Khái niệm về bố thí - Thích Chân Quang
Khái Niệm Về Kinh Pháp Cú - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Khái niệm Bồ Tát Đại thừa - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm và ý nghĩa của tha lực và tự lực - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm thực tập - Thích Nhật Từ
Khái niệm Thân-Trung-Ấm - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm và ý nghĩa - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm về Pháp môn - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm lý luận và tu tập - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm duyên nợ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm Mật tông - Thích Nhật Từ
CHỨC NĂNG CỦA TÂM - Khái Niệm Về Tâm - Thích Nữ Tâm Tâm
Vấn đáp: Khái niệm Thân tứ đại, Thân trung ấm - Thích Nhật Từ
Khái niệm về chữ tu - Thích Nữ Nhơn Liên
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay) - Phật Âm
Kinh PHẬT Nào Để Khai Mở TRÍ TUỆ Và PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP Dành Cho GIỚI TRẺ | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Nhanh) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Chậm) - Phật Âm
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến - Thích Trí Huệ
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường - Phật thất lần thứ 67 - Thích Nguyên Hiền
Khai Thị Phật Thất Ngày 29-12-2001 - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Phật Đản Chùa A Di Đà 2010 - Thích Nữ Giới Hương
Khái Yếu Về Ngũ Giới (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Thiền tâm ca - Số 07: Tiếng chuông khai giác - Phật giáo Huế
Vấn đáp: Khái quát triết học Phật giáo - Thích Nhật Từ
Khái Quát Một Số Nét Về Phật Giáo Thế Giới - Thích Phổ Minh
NGƯỜI KHAI SÁNG ĐẠO PHẬT - Thích Quảng Tịnh
Người Khai Sáng Đạo Phật - Thích Quảng Tịnh
Phát Tâm Niệm Phật Được Nhập Vào Pháp Thân Đức Phật A Di Đà - Thích Nhật Hỷ
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc niệm Phật tiếng Hoa, Namo Amituofo (Nam Mô A Di Đà Phật) (Phần 1) - Phật Âm
Nhạc niệm Phật tiếng Hoa, Namo Amituofo (Nam Mô A Di Đà Phật) (Phần 2) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh (Phật Tử Phạm Thị Tuất ở Nam Định) (Mới) - Phật Âm
Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh (Trương Biết) - Phật Âm
Con đường Phật tích - Phật Âm
Vấn đáp: Khái niệm về âm phủ, 18 tầng địa ngục - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm về Linh hồn và Thân trung ấm - Thích Nhật TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký