Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Thiện ThuậnThích Quang ThạnhThích Pháp HòaThích Nhật TừThích Thiện Xuân

Kết Quả Tìm Kiếm

Nhớ Nỗi Khổ Sanh Tử, Khuyên Phát Bồ Đề Tâm - Tĩnh Am Đại Sư
Nhớ Ơn Chúng Sanh, Khuyên Phát Bồ Đề Tâm - Tĩnh Am Đại Sư
Lời Khuyên Giới Sát Phóng Sanh Của Chư Tổ - Phật Âm
Luận Về Việc Lớn Sanh Tử - Khuyên Chuyên Cậy Về Phật Lực - Ấn Quang Đại Sư
Khuyên Người Không Ăn Thịt, Tránh Sát Sanh (Tác Giả: Ấn Quang Đại Sư) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh: Ngô Thị Khuyên (PD Tâm Thành) (4/6/2010) - Phật Âm
Khuyên Chúng Sanh Tu Pháp Môn Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Khuyên Trừ Nghi Sanh Tín - Ấn Quang Đại Sư
Cầu Vãng Sanh Tịnh Độ, Khuyên Phát Bồ Đề Tâm - Tĩnh Am Đại Sư
Khuyên Phát Bồ Đề Tâm - Tĩnh Am Đại Sư
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Tĩnh Am Đại Sư
Khuyến phát bồ đề tâm văn - Thích Trí Huệ
Văn khuyến phát Bồ đề tâm - Thích Khế Định
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn - Pháp Sư Diễn Bồi
Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Khuyến phát bồ đề tâm văn, buổi 2 - Thích Trí Huệ
Khai Thị Khuyên Người Niệm Phật (Hình Động, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Khuyên Người Ăn Chay Niệm Phật Làm Lành (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Nhạc Khuyên Niệm Phật (Hình Động) - Phật Âm
An Sĩ Toàn Thư - Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Diệu Pháp Âm
Rộng Khuyến Phát Tâm Bồ Đề - Thích Thanh Từ
Khuyên phát tâm Bồ Đề 2: Thể của tâm Bồ Đề - ĐĐ. Thích Minh Thành
Khuyên phát tâm Bồ Đề 1: Lời tựa - ĐĐ. Thích Minh Thành
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Ba Tâm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Khuyên Người Niệm Phật - Cư Sĩ Diệu Âm
Rộng khuyến phát tâm bồ đề - Thích Thanh Từ
Khuyến phát bồ đề tâm: Nhân duyên thứ 4: Nhớ ơn thí chủ - Thích Nữ Tuệ Liên
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 11) - Thích Phước Tiến
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 10) - Thích Phước Tiến
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 9) - Thích Phước Tiến
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 8) - Thích Phước Tiến
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 7) - Thích Phước Tiến
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 6) - Thích Phước Tiến
Khuyên Tu Niệm Phật - Thích Pháp Đăng
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 5) - Thích Phước Tiến
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 4) - Thích Phước Tiến
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 3) - Thích Phước Tiến
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 2) - Thích Phước Tiến
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Phần 1) - Thích Phước Tiến
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Nguyên Tác: Đại Sư Tĩnh Am) - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam (P9 - So Sánh Với Lục Diệu Môn Thứ Lớp Cùng Sanh Của Trí Khải Đại Sư) - Thích Thanh Từ
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề (Chất Lượng Cao) - Pháp Sư Tịnh Không
Khuyên Người Niệm Phật 14 - Nhật Thanh Ngọc
Đâu là đúng: Lời khuyên chân tình của nhà Phật về việc hái lộc đầu xuân (Số Tết) - AVG
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Đại Sư Thật Hiền soạn) - Phật Âm
Khuyên phát tâm Bồ Đề 6 - Pháp lành trợ giúp Bồ Đề 2 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Pháp Lành Trợ Giúp Bồ Đề - ĐĐ. Thích Minh Thành
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề (Tập 342, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Khuyến khích người thân theo Phật pháp - Thích Nhật Từ
Khuyên người niệm Phật (21.05.2016) - Thích Phước Tiến
Đâu là đúng: Những lời khuyên tường minh của nhà Phật về việc đốt vàng mã (Số Tết) - AVG
Vấn đáp: Khuyên người có hôn nhân khác tôn giáo quay trở về đạo Phật - Thích Nhật Từ
Khuyên Người Niệm Phật (Thích Nhuận Nghi dịch) - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Khuyên Phát Bồ Đề Tâm (Đại Sư Tĩnh Âm soạn, Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng) - Diệu Pháp Âm
Vấn đáp: Khuyên người đang đứng giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa - Thích Nhật Từ
LỜI KHUYÊN CHÂN TÌNH DÀNH CHO YOUTUBER CHỐNG PHÁ PHẬT GIÁO - Thích Nhật Từ
Tháp Kesariya- Nơi đức Phật tặng chiếc bát của ngài nhằm khuyên các đệ tử tại gia quay trở về - Thích Nhật Từ
Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng Vãng Sanh (Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh, Rất Hay) - Phật Âm
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Những Sự Lợi Ích Của Việc Ăn Chay - Khuyên Người Ăn Chay (Lời Phật Dạy, Rất Hay) - Phật Âm
Lời Khuyên Của Tam Tạng Pháp Sư Abhijatabhivamsa (Giảng Tại Chùa Hoằng Pháp) - Phật Âm
Nhân Quả Vãng Sanh, Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Hộ Niệm Vãng Sanh Lê Thị Cúc (Biết Trước Giờ Vãng Sanh) - Phật Âm
Từ Thiện, Khuyên Niệm Phật và Pháp Thoại (tại Tỉnh Khánh Hòa) (Rất Hay) - Thích Thiện Chấn
THẦY NHẬT TỪ KHUYẾN TẤN ĐOÀN PHẬT TỬ HẢI PHÒNG TẠI CHÙA GIÁC NGỘ NGÀY 16-01-2021 - Thích Nhật Từ
Tái Sanh, Vãng Sanh, Bất Sanh - Thích Trí Huệ
Lời khuyên của mẹ - Thích Tâm Đức
TT. THÍCH NHẬT TỪ KHUYẾN TẤN ĐOÀN PHẬT TỬ HẢI PHÒNG TẠI CHÙA GIÁC NGỘ NGÀY 16-01-2021 - Thích Nhật Từ
Khuyên Người Nên Nhớ - Thích Nữ Như Lan
Lời Khuyên Chân Thật - Cư Sĩ Vọng Tây
Khuyên Nhủ Các Thiện Tín Tại Gia - Ấn Quang Đại Sư
Khuyến Tu - Thích Bửu Chánh
Khuyến tu - Thích Thiện Ý
Khuyến Tu - Thích Thanh Từ
Khuyến thế ca - Thích Pháp Hòa
Những Lời Khuyên Tâm Huyết - Đạt Lai Lạt Ma
Khuyên Đầy Đủ Tín Nguyện - Ấn Quang Đại Sư
Những Lời Khuyên Tâm Huyết - Ấn Quang Đại Sư
Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm (Nguyên Tác: Đại Sư Tĩnh Âm, Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng) - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Khuyến Tu - Thích Thông Triết
Khuyên Người Bỏ Rượu Bia - Thích Tâm Đại
Nhiều Lần Khuyên Nhủ - Thích Pháp Hòa
Khuyến Tu - Thích Chánh Định
Khuyến Tu - Thích Kiến Tánh
Khuyến Giới - Thích Thiện Huệ
Khuyên Nên Ở Tại Gia Hoằng Pháp - Ấn Quang Đại Sư
Khuyến Tu và Sách Tấn - Thích Pháp Hòa
Khuyên Chú Trọng Nhân Quả - Ấn Quang Đại Sư
Khuyên Tín Hạnh Nguyện - Ấn Quang Đại Sư
Ngâm Thơ Khuyên Tu (Rất Hay) - Thích Trí Thoát
Khuyên người bỏ thuốc lá - Thích Tâm Đại
Khuyến tu - Thích Quang Thạnh
Khuyến Tu và Sách Tấn - Thích Pháp Hòa
Khuyến tu - Thích Chánh Định
Nhân Quả Của Việc Sát Sanh Và Phóng Sanh - Thích Pháp Đăng
Sát Sanh Ăn Thịt Là Kết Oán Thù Với Chúng Sanh (Trích Đoạn Khai Thị 170) - Pháp Sư Tịnh Không
Ý nghĩa đản sanh, vãng sanh - Thích Giác Nguyện
1034: CHÚNG SANH SAU KHI MẤT PHẦN LỚN SANH VỀ ĐÂU? - Thích Thiện Tuệ
Kinh Mi Tiên: Câu 6. Tái sanh và Vô sanh - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên - Câu 6: Tái sanh - Vô sanh - Thích Thiện Chơn
Khuyên Người Quy Y Tam Bảo - Thích Nguyên Hạnh
Khuyên Tu Để Giải Thoát - Thích Giác Hóa
Khuyên Nên Giữ Lòng Thành Kính - Ấn Quang Đại Sư
Khuyên Người Quy Y - Thích Phước Tiến
Khuyên Người Bỏ Ác Làm Lành - Thích Quảng Lực
Khuyến Tu - 2 - 7 - 2016 - Thích Chánh Định
Tâm Sanh Các Pháp Sanh - Thích Giác Hạnh
Nói Về Phóng Sanh Và Hộ Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tâm sanh các pháp sanh - Thích Thông Phương
Phổ Khuyến Đồng Tu Tịnh Độ - Pháp Sư Định Hoằng
Khuyến Tu - Giảng tại trang trại G7 - Thích Bửu Chánh
Khuyên Tu Pháp Lành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Những Lời Khuyên Tâm Huyết - Thích Nhất Hạnh
Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Đời Sống Tinh Thần (Phần 2) - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Đời Sống Tinh Thần (Phần 1) - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Lời khuyên dành cho ai hay NÓNG NẢY GIẬN HỜN - Thích Pháp Hòa
Khuyên Tu Pháp Lành 1 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tám Điều Khuyên Dạy Của Pháp Môn Tu Tịnh Độ - TT. Thích Thiện Xuân
Người khuyến thiện - Pháp Cú 30 - Thích Chân Quang
Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Các Cách Cư Xử Và Các Thể Dạng Tâm Thức (Phần 2) - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Các Cách Cư Xử Và Các Thể Dạng Tâm Thức (Phần 1) - Đức Đạt Lai Lạt Ma
100 lời khuyên quý báu để giữ gìn sức khỏe | Món quà để lại lúc lâm chung của một Thầy thuốc Trung y - Không tác giả
Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Chuyên đề: Khuyến tấn tu tập - Thích Thiện Chơn
Vãng sanh - vô sanh - Thích Tánh Tuệ
Tác Phẩm Như Sanh (Tác Giả: Cư Sĩ Như Sanh) - Diệu Pháp Âm
Niệm Phật Vãng Sanh (Phật Tử Phạm Thị Tuất ở Nam Định) (Mới) - Phật Âm
Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh (Trương Biết) - Phật Âm
Vấn đáp: Phương pháp khuyên người thân nên cúng chay - Thích Nhật Từ
Chuyển họa thành phúc: Lời khuyên tâm huyết - Lama Zopa Rinpoche
1252: BỐN LỜI KHUYÊN GIÚP NGƯỜI MỞ LÒNG LÀM PHƯỚC BỐ THÍ - Thích Thiện Tuệ
Đại Cương Kinh Pháp Hoa - Bài 16: Phẩm Khuyến Trì - Thích Thiện Chơn
Đại Cương Kinh Pháp Hoa - Phẩm Khuyến Trì (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Đại Cương Kinh Pháp Hoa - Phẩm Khuyến Trì (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Đại Cương Kinh Pháp Hoa - Phẩm Khuyến Trì (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Muốn GIÀU CÓ và HẠNH PHÚC suốt đời hãy nghe những lời khuyên giá trị này - Thích Nữ Hương Nhũ
Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, cảnh giới hương linh, vãng sanh Tây phương, chuyện thị phi - Thích Nhật Từ
Niệm Phật và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Bé Ái Vi Niệm Phật Và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh (Cổ Nhạc Phật Giáo) - Châu Thanh
Niệm Phật Vãng Sanh (Cải Lương Phật Giáo) (Rất Hay) - Châu Thanh
Niệm Phật Vãng Sanh: Đoàn Thị Minh Hương (PD Nguyên Hoa) - Phật Âm
Niệm Phật Một Câu Phước Sanh Vô Lượng, Lạy Phật Một Lạy Tội Diệt Hà Sa - Thích Pháp Hòa
Niệm Phật, Lạy Phật Cầu Sanh Tây Phương - Thích Thiện Pháp
Niệm Phật Thoát Sanh Tử (Thích Nữ Tuệ Uyển dịch) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật, Phóng Sanh (Có Phụ Đề, Hình Động) (Rất Hay) - Phật Âm
Karaoke Phật giáo: Ca mừng ngày Phật đản sanh - Ánh Ngọc
Thoát Vòng Sanh Tử - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh: Đỗ Nguyễn Văn Bình (15.11.2010) - Phật Âm
Đứng Niệm Phật Vãng Sanh Full (Sư Bà Như Phụng) - Phật Âm
Những hình thức Sanh và Tử - Đức Phật và Phật Pháp - Narada
Niệm Phật Phải Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vãng Sanh: Phạm Ngọc Hải - PD Minh Đông (11/8/2011) - Phật Âm
Vãng Sanh Thấy Phật Của Cư Sĩ Nguyễn Văn Hải (74 Tuổi, Long Khánh, Đồng Nai) - Phật Âm
Phút Cuối Buông Bỏ Muôn Duyên Niệm Phật Vãng Sanh - Phật Âm
Nhịp Cầu Sanh Tử Tử Sanh - Thích Trí Huệ
Tái sanh và không tái sanh - Thích Tâm Đức
Trái Am-ma-lặc được đức Phật sánh ví với tính thực tiễn của chân lý Phật - Thích Nhật Từ
Phật Đản Sanh - Công Đức Tắm Phật - Thích Thông Triết
Niệm Phật Vãng Sanh: Lê Thị Sen (PD Diệu Hoa) (07/05/2009) - Phật Âm
Phật tích Ấn Độ 2: 02. Lâm Tỳ Ni - Nơi Phật đản sanh - phần 3/3 - Thích Nhật Từ
Kính Phật đản sanh (2014) - 30 ca sĩ thực hiện - Phật Âm
Ba Lần Nhìn Thấy Phật Trước Lúc Vãng Sanh - Phật Âm
Hiện tượng Tái Sanh - Đức Phật và Phật Pháp - Narada
Lịch Sử Đức Phật 13: Đức Phật Đản Sanh - Thích Thiện Chơn
Hiểu cho đúng về tái sanh và cảnh giới tái sanh, nội dung giấc mơ - Thích Nhật Từ
Phim Lão Thật Niệm Phật Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh (Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng) - Phật Âm
Trái Am-ma-lặc được đức Phật sánh ví với tính thực tiễn của chân lý Phật. Mới nhai thì rất chua. - Thích Nhật Từ
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Từ Đản Sanh đến Xuất Gia - Đức Phật và Phật Pháp - Đại Đức Narada
10 Điều Phát Nguyện Sám Hối Cầu Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh - Cư sĩ Diệu Hà đọc - Phật Âm
Ung Thư Niệm Phật Vãng Sanh Với Tướng Đẹp - Phật Âm
Ung Thư Gan Niệm Phật Vãng Sanh Full - Phật Âm
Kệ Phật Sử : 03 - Đản Sanh - Võ Tá Hân
Vấn đáp: Sự bảo toàn trong nhân quả tái sinh, làm việc thiện, ngoại cảm, khuyến khích người thân the - Thích Nhật Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 01 - HT. Thích Thanh Từ
Kệ Phật Sử 10-Độ Sanh - Võ Tá Hân
Cảm Niệm Đản Sanh - Phật Âm
Nghiệp Báo Sát Sanh - Phật Âm
Di Lạc Hạ Sanh Thành Phật Ký - Phật Âm
Em Mừng Phật Đản Sanh - Tú Anh
Phật Tử Trẻ Suy Thận Niệm Phật Vãng Sanh - Phật Âm
Vãng Sanh Sau 4 Năm Niệm Phật - Phật Âm
Do đâu tin có Tái Sanh - Đức Phật và Phật Pháp - Narada
Đêm văn nghệ CA MỪNG PHẬT ĐẢN SANH - Phật Âm
Vấn đáp: Phóng sanh như thế nào là đúng và ý nghĩa của phóng sanh - Thích Nhật Từ
Chúng Sanh Và Phật - Thích Trí Huệ
Em Mừng Phật Đản Sanh - Minh Tú
Ý Nghĩa Phật Đản Sanh - Thích Tuệ Hải
Ý Nghĩa Cứu Vật Phóng Sanh - Phật Âm
Em Mừng Phật Đản Sanh - Minh Tú
Hộ Niệm Vãng Sanh Cụ Bà Lê Thị Mau - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Cụ Lưu Lầu - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Lê Thị Sen - Phật Âm
Ý Nghĩa Phóng Sanh - Phật Âm
Cụ Phạm Thị Ty vãng sanh - Phật ÂmXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký