Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânThích Phước TiếnThích Thanh TừThích Nguyên AnThích Trí QuảngThích Tuệ Hải

Kết Quả Tìm Kiếm Thien Minh Sat 7

Thiền Minh Sát (9) - HT. Thích Viên Minh
Thiền Minh Sát (8) - HT. Thích Viên Minh
Thiền Minh Sát (7) - HT. Thích Viên Minh
Thiền Minh Sát (6) - HT. Thích Viên Minh
Thiền Minh Sát (5) - HT. Thích Viên Minh
Thiền Minh Sát (4) - HT. Thích Viên Minh
Thiền Minh Sát (3) - HT. Thích Viên Minh
Thiền Minh Sát (2) - HT. Thích Viên Minh
Thiền Minh Sát (1) - HT. Thích Viên Minh
Thiền Quán - Thiền Minh Sát - Thích Tâm Hạnh
Vấn đáp: Khái niệm và ý nghĩa thiền Vipassana (Minh Sát Tuệ) - Thích Nhật Từ
Thiền Minh Sát - HT.Masahi (Nhật)
Bồ Tát Hộ Minh Quát Sát Nhân Gian - Thích Thiện Chơn
Khóa tu thiền tập lần 8 - Minh sát tuệ - Vipassana - Thất Bồ Đề Phần - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Cốt lõi của việc thực tập thiền Minh Sát | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Thiền tập lần thứ 35- Minh Sát Tuệ- Vipassana- 37 Phẩm Trợ Đạo || Thất Bồ Đề Phẩm (tiếp theo) - Thích Trí Huệ
Thiền Minh Sát (Vipassana) của Phật giáo | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Quan Điểm Của Phật Giáo Về Sát Sanh - Thích Minh Hiếu
Thận Trọng - Chú Tâm - Quan Sát - Thích Viên Minh
Hỏi đáp: Cầu nguyện - Giới - Thập nhị nhân duyên - Quan sát - Tái sinh - Thích Viên Minh
Minh sát trong sinh hoạt hằng ngày - Thích Giới Đức
Tập quan sát đối tượng như chính nó hiện ra - Thích Minh Niệm
Đại cương giới luật: Giới sát, giới đại vọng ngữ - Thích Minh Thông
Lùi lại quan sát mà không đồng nhất - Thích Minh Niệm
Thận trọng - Chú tâm - Quan sát - Tùy duyên thuận pháp Vô ngã vị tha - Thích Viên Minh
Giải Trừ Nghiệp Sát (Rất Hay) - Thích Thiện Thuận
Từ Tâm Bất Sát-Thập Thiện-Tam Quy Y - Pháp Sư Tịnh Không
Giới Bồ Tát 12: Giới Không Sát Sanh (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 11: Giới Không Sát Sanh (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 50: Giới Chứa Khí Cụ Sát Sanh - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 27: Giới Không Sát Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 26: Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 25: Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 25: Giới Không Sát Sanh (phần 6) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 24: Giới Không Sát Sanh (phần 5) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 23: Giới Không Sát Sanh (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 22: Giới Không Sát Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 21: Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 20: Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 02: Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 01: Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 03: Giới Không Sát Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Giới Sát Sanh - Thích Thiện Chơn
Bài 8. Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bài 7. Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giúp người thân tránh sát sanh - Thích Thiện Thuận
Hóa giải nghiệp sát - Thích Thiện Thuận
Nghiệp sát sanh và cách hóa giải - Thích Thiện Thuận
Hóa Giải Nghiệp Sát Sinh - Thích Thiện Thuận
Kinh Phạm Võng: giới sát - Thích Thiện Chơn
Giới trọng 1: SÁT SANH (2/2) - Thích Thiện Chơn
Giới trọng 1: SÁT SANH (1/2) - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân - 57. Thị sát để hiểu rõ dân tình - Thích Thiện Chơn
Giải thích từ ngữ Giới Sát sanh của Phật tử tại gia - Thích Thiện Chơn
Nguyên nhân chế giới Sát sanh cho Phật tử tại gia - Thích Thiện Chơn
1262: SÁT SANH VÀ QUẢ BÁO - Thích Thiện Tuệ
Giới Sát Sanh (P.5) - Thích Thiện Chơn
Các trường hợp phạm Giới Sát Sanh. - Thích Thiện Chơn
Bài 6: Giới Sát Sanh (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bài 5: Giới sát sanh (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Lạy Phật diệt tội, sát na duyên khởi, thờ Phật trong phòng ngủ, trì tụng kinh điển, làm từ - Thích Nhật Từ
Quan Sát Hiện Tượng - Thích Trí Huệ
Hãy Là Người Quan Sát - Thích Phước Tịnh
Quả Báo Sát Sinh - Thích Chân Tính
Nhân Quả Của Việc Sát Sanh Và Phóng Sanh - Thích Pháp Đăng
10 Quả Báo Thù Thắng Của Việc Không Sát Sanh - Thích Nữ Như Lan
Sát sanh - Thích Tâm Đức
Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật tử Tại Gia 01: Giới Không Sát Sanh - Thích Phước Tiến
Thực Hành Giới Không Sát Sanh - Thích Quang Thạnh
Thẩm Sát Tâm Để Hướng Về Tây Phương Cực Lạc - Thích Nhật Hỷ
Khuyên Người Không Ăn Thịt, Tránh Sát Sanh (Tác Giả: Ấn Quang Đại Sư) - Phật Âm
Ăn Chay, Sát Sanh Và Quả Báo (Có Phụ Đề) - Thích Tâm Anh
Giảng Về Giới Sát - Ấn Quang Đại Sư
Xin đừng sát sinh - Triệu Lộc
Địa Tạng Chiêm Sát Sám (Nghi Thức) - Pháp Sư Định Hoằng
Nghiệp Báo Sát Sanh - Phật Âm
Sự Phẫn Nộ của Vua Tỳ lưu ly và Ngày Tộc Thích ca Bị Tàn Sát - Phật Âm
Năm Điều Thường Xuyên Quán Sát - Thích Giác Đăng
Sa Di Luật Nghi (Kỳ 1) - Không Sát Sanh, Tôn Kính Phật, Yêu Thương Mọi Loài - Thích Tuệ Hải
Khi Nào Chim Sắt Bay - Diệu Liên Lý Thu Linh
Hãy Quán Sát Tâm - Nguyễn Tường Bách
Vấn đáp: Nhân quả sát sanh của người nông dân - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giải thích về giới sát sinh, cách thờ Phật và lễ Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tội sát sinh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giới không sát sinh - Thích Nhật Từ
Kinh tư sát. MP3 - Thích Nhật Từ
Sát cánh bên nhau_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 - Thích Chân Quang
Làm Sao Vẹn Toàn Chữ Hiếu Và Không Phạm Tội Sát Sanh - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Nghiệp sát sinh và chiến tranh cứu quốc - Thích Nhật Từ
Quả báo sát sinh - Thích Chân Tính
Kinh Trung Bộ 47 (Kinh Tư Sát) - Vì sao theo Phật (08/10/2006) - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nhân quả nghiệp sát kinh doanh nhà hàng thực phẩm mặn - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Dòng họ Thích Ca bị tàn sát - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nghiệp sát côn trùng (ruồi,muỗi) - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nghiệp sát trong thí nghiệm y khoa, tinh thần đạo đức y khoa - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Ngã hóa sát sinh trong thực phẩm chay giả mặn - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nghiệp lực có đi theo người đã tạo nghiệp sát hay không? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phá thai có phải là sát sanh hay không ? Giáo dục giới tính như thế nào ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sát nghiệp và chuyển nghiệp nạo phá thai - Thích Nhật Từ
Chiêm Sát Sám Lược Giảng - Pháp Sư Định Hoằng
Giải Nghi Giới Sát - Thích Pháp Đăng
Vấn đáp: Nghiệp sát sinh từ hành động phá thai và đầu bếp mặn - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nghiệp sát sanh trong nghiên cứu sinh học - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Kim Nhật Nam (Kim Jong-nam) bị ám sát tại Malaysia - Thích Nhật Từ
Sát sanh có tội không quả báo thế nào? - Thích Chân Tính
Quả Báo Nghiệp Sát Sinh - Thích Phước Tiến
Hãy làm người quan sát - Thích Phước Tịnh
Stress Và Vấn Nạn Tự Sát - Thích Nữ Hương Nhũ
Bà nội sát hại cháu gái vì nghe lời thầy bói - Thích Nhật Từ
Vấn Đề Giới Cấm Sát Sanh - Thích Thanh Từ
Quán sát kỹ trước khi nói làm - Thích Nữ Như Lan
Giảng Luận Trung Quán - Phần 11: Quán sát sự hiện khởi phiền não! - Thích Hạnh Bình
Vấn đáp: Bi-Trí-Dũng trong sát sanh, phước huệ song tu - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sinh viên Y khoa có tạo nghiệp sát khi thực hành ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Thế nào là SÁT SINH ? Ăn chay tuyệt đối là có khả thi ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Triết học PG bài 7: Khảo sát về khế ước xã hội và vương quyền theo PG - Thích Nhật Từ
KINH TRUNG BỘ 47: KINH TƯ SÁT - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
Vấn đáp: Sự thật về sự BÁO OÁN khi SÁT SINH | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vi Diệu Pháp - Tiếp thu, quán sát, phân đoán, đổng tốc - Thích Nữ Tâm Tâm
Vấn đáp: Làm thế nào giúp người thân tránh nghiệp SÁT SINH ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
QUAN SÁT KHÔNG PHÁN ĐOÁN | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
QUẢ CỦA NGHIỆP SÁT - thuyết giảng: SC. Tâm Tâm - tại: Tịnh Xá Trung Tâm - Thích Nữ Tâm Tâm
Vãng Sanh Phật Sát - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa A Di Đà Virginia Ngày 22.9.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Phóng Sanh Hay Sát Sanh - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Việt Nam,kanagawa, Nhật Bản, Ngày 27.10.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Sinh lão bệnh tử, thắp hương, nghiệp sát sinh và chiến tranh cứu quốc - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
PHỤ NỮ CÓ GÒ MÁ CAO LÀ TƯỚNG SÁT PHU ? VÀ QUAN NIỆM NÀY XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU ? | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
1/ PHỤ NỮ CÓ GÒ MÁ CAO LÀ TƯỚNG SÁT PHU? VÀ QUAN NIỆM NÀY XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU? TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nghề ĐỒ TỂ và BÁN THỊT có phạm GIỚI SÁT SANH hay không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Sáu Tình Huống Không Nên Sát Sanh - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nghiệp SÁT SINH và CHIẾN TRANH CỨU QUỐC | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
T Ự T HIÊU để CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT có xem là SÁT SINH không ? Cần làm gì khi gặp NGƯỜI T Ự T Ử - Thích Nhật Từ
TT. Nhật Từ cập nhật hiện trường vụ sạt lỡ ở Nam Trà My ngày 01-11-2020 - Thích Nhật Từ
Hỗ Trợ 20 Triệu Cho Gia Đình Bị Tan Hoang, Sập Nhà Trong Vụ Sạt Lỡ Đất Ở Nam Trà My - Chùa Giác Ngộ
Quang cảnh tan hoang vì sạt lở ở huyện Nam Trà My - Quảng Nam do bão số 9 - 01-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Nghiệp GIẾT NGƯỜI trong trường hợp TỰ VỆ có bị xem là SÁT SINH ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
SÁT SANH con CÁ và con BÒ thì TỘI nào NẶNG hơn ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tại sao không nên tạo nghiệp Sát Sinh ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
VÌ SAO KHÔNG NÊN SÁT SANH VÀO NHỮNG NGÀY ĐẶC BIỆT CỦA CUỘC ĐỜI - Thích Nhật Từ
LÀ NGƯỜI CON PHẬT THÌ KHÔNG NÊN SÁT SANH, ĐẶC BIỆT LÀ TRONG NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG CỦA ĐỜI NGƯỜI - Thích Nhật Từ
NỮ GIỚI GÒ MÁ CAO Thì SÁT CHỒNG Có Thật Không? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
HÃY QUÁN SÁT TỰ THÂN - Thích Quang Thạnh - Chùa Từ Nghiêm 2021 - Thích Quang Thạnh
Vấn đáp: Không nên sát sanh để cúng đám - SC. Giác Lệ Hiếu
Vấn đáp Phật pháp: Ý nghĩa lạy Phật, Sám hối giới sát sanh, Tội giết côn trùng, Con cái bướng bỉnh, - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Giới không sát sinh, Tứ Thánh Đế, cúng sao giải hạn - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Tùy duyên, niềm tin, thu hút Phật tử, cầu siêu,kinh nghiệm du học, giới sát sanh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Tùy duyên, niềm tin, thu hút Phật tử, cầu siêu,kinh nghiệm du học, giới sát sanh - Thích Nhật Từ
Sát sanh Côn trùng gây hại nên hay không? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đại Nguyện Thứ 40, Thọ Trung Hiện Sát | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Chủ Đề Mười Loại Thức Ăn ĐĐ Thích Thiện Minh TG Thiền Viện Thiện Minh (Long Hồ - Vĩnh Long) - Thích Thiện Minh
Thiền Quán: Minh hay Vô Minh - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Buổi Hướng Dẫn Thiền Tọa Của Sư Minh Niệm Tại Pháp Viện Minh Đăng Quang - Thiền Sư Minh Niệm
Con Đường Hạnh Phúc – HT Viên Minh & Trần Minh Tài - Thích Viên Minh và Trần Minh Tài
Thầy Minh Niệm | Quay về an trú vững chãi nơi chính mình | Chùa Minh Đạo - 04.01.2019 - Thích Minh Niệm
Thiền trong đạo Phật - Minh hay Vô Minh - Thích Viên Minh
Bài Giảng 04.02.2018 || Sư Minh Niệm tại Pháp Viện Minh Đăng Quang - Thiền Sư Minh Niệm
Sư Minh Niệm Giảng Tại Pháp Viện Minh Đăng Quang | Ngày 14.01.2018 - Thiền Sư Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Quyền lực đích thực là quyền làm chủ chính mình | Thiền & Lãnh Đạo -Sáng 16.01.2021 - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Phải biết lãnh đạo chính mình trước | Khoá thiền - Thích Minh Niệm
Thiền định (Thiền đối trị) - Thiền tuệ (Thiền thấy tánh) - Thích Viên Minh
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 23 - Tấn Hào và Minh Thiền - Tấn Hào - Minh Thiền
Một Ngày An Lạc: Kỳ 039: Hương thơm đức hạnh - phần 2 - Thích Thiện Minh - Thích Thiện Minh
Một Ngày An Lạc: Kỳ 045: Giáo dục con cái - phần 2 - TT. Thích Minh Thiện - Thích Minh Thiện
Phương trời thong dong 2: TT. Thích Thiện Minh - Thích Thiện Minh
CĐ: TỌA THIỀN CHỈ QUÁN(P12) - TƯỚNG THIỆN CĂN KHAI PHÁT. TG: TT: THÍCH MINH ĐẠO. - Thích Minh Đạo
Hỏi đáp về Cuộc đời là cõi tạm và quý giá - Đừng sử dụng Nguyên lý như một phương pháp - Liên hệ giữa Yoga và Thiền - Quên mình trong công việc - Thiền trong mọi hoạt động - Thầy Viên Minh
Thiền Tông & Thiền Nguyên Thủy - Hỏi Đáp - HT. Viên Minh giảng tại Melbourne, ÚC (14.11.2016 ) - Thích Viên Minh
Tu Thiền Là Quay Về Thay Đổi Chính Tâm Hồn Của Mình - Thiền Sư Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Thiền tọa: Thay đổi nhiều đối tượng thiền quán khác nhau | 26.05.2019 - Thích Minh Niệm
Vấn đáp thiền - HT. Viên Minh chia sẻ tại Thiền Viện Diệu Nhân (04/2019) - Thích Viên Minh
Thiền là thấy rõ mọi vật (Thân, Thọ Tâm, Pháp) như nó đang là - Thiền là phi tôn giáo - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Thầy Minh Niệm | ĐỐI CẢNH VÔ TÂM mới là cốt tủy của Thiền | Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức - 01.11.2019 - Thích Minh Niệm
Khác biệt giữa thiền sở đắc với thiền chứng ngộ Sự Thật - Thư Thầy Trò 77 | Thầy Viên Minh - Mẫn Tuệ - Thích Viên Minh
Thiền Vipassanā không tách rời Thiền Định - Thư Thầy Trò 73 | Viên Minh - Tâm Ngọc - Thích Viên Minh
Hãy Tự Mình Cởi Trói Cho Mình - TT. Thích Minh Thành
Minh Hay Vô Minh - HT Viên Minh
Minh Hay Vô Minh - Thích Viên Minh
Hạnh phúc, khổ đau - Tìm lại chính mình - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Sư Minh Niệm || Tỉnh Thức Để Thưởng Thức Những Gì Mình Đang Có || Bản Hoa Anh Đào || 07.01.2016 - Thích Minh Niệm
Sư Minh niệm || Quay Về Nương Tựa Chính Mình || Trung tâm Tuệ Đức || 17.09.2015 - Thích Minh Niệm
Nhận diện chính mình-Thầy Minh Thành - TT. Thích Minh Thành
Thượng tọa Minh Thành: Công trình khởi phát dung hợp từ Tổ sư Minh Đăng Quang (tt) - TT. Thích Minh Thành (Khất Sĩ)
Thầy Minh Niệm | Phải luôn nhìn lại tâm mình trong mọi hoàn cảnh | 22.09.2019 - Thích Minh Niệm
Soi sáng lại chính mình - HT Viên Minh giảng tại Tu Viện Quảng Đức Melbourne, Úc. - Thích Viên Minh
Thầy Minh Niệm | Nhìn khổ đau bằng con mắt tỉnh thức | Chùa Minh Đạo - 27.10.2019 - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Làm sao để có thể 'ĐỐI CẢNH VÔ TÂM'? | Chùa Minh Đạo - 25.11.2019 - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Ngồi yên nhìn cuộc thịnh suy | Chùa Minh Đạo - 22.12.2019 - Thích Minh Niệm
Ngày 7: Hỏi đáp về Tam Minh - Thoát ly 1 pháp - Nhẫn nại từ hiểu biết - Sức mạnh... | HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Ngày 10: Hỏi đáp về các bài kệ - Thông minh và Trí tuệ - Bài kệ của Ngài Huệ Năng | HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Ngày 12: Tu là học - Học trên sự thật đang diễn ra - Học để thấy ra mình và cuộc sống | HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Hai sự hoàn hảo - Hoàn hảo như Pháp đang là & hoàn hảo như mình muốn là | HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Thầy Minh Niệm | Tha thứ cho người là chữa lành cho mình | Phan Anh diễn đọc - Thích Minh Niệm
Hãy cứ là chính mình | Tác giả: Jennifer Lynn | Biên dịch: Thầy Minh Niệm | Diễn đọc: Hà Trần - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Thừa nhận mình trầm cảm là bước chữa lành đầu tiên - Thích Minh Niệm
Điều gì đến với mình đều có lợi - Mong muốn lợi lạc nhiều chúng sanh phải là tham?... | HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Thầy Minh Niệm | Vượt qua được chính mình mới đẩy lùi được nghịch cảnh | Trích Radio 13: CTTOL - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Gây tổn thương cho người là làm tổn đức cho mình | Trích Radio: CTTOL - Thích Minh Niệm
Sinh Hoạt Nội Quy Một Ngày Tịnh Tu Của Thiền Viện Sơn Thắng TT Thích Minh Đạo 2 - Thích Minh Đạo
Ngọc Minh - Thích Thiện Minh
Đôi Mắt Thiên Thần (Giảng Tại Chùa Minh Châu) - TT. Thích Minh Thành
Tự Mình Cứu Mình - Thích Thiện Tuệ