Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Tuệ HảiThích Quang ThạnhThích Minh ThànhThích Thiện TuệThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu Tap 11, 2014 Cu Si Vong Tay Can Dich

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 14, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 10, 2014) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch) - Pháp Sư Tịnh Không
Bát Đại Nhân Giác Kinh (Cư Sĩ Vọng Tây Cẩn Dịch) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 13, 2014) - Pháp Sư Tịnh Không
Chân Dung Đạo Hạnh (Pháp Sư Tịnh Không) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch) - Pháp Sư Tịnh Không
KINH ĐỊA TẠNG-CẦU SIÊU CHƯ HƯƠNG LINH MẤT TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19-Kinh tụng có chữ |NI SƯ HƯƠNG NHŨ - Thích Nữ Hương Nhũ
Chuyên Cần Tu Tập - Thầy. Thích Pháp Hòa (June 9, 2014) - Thích Pháp Hòa
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 51, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 50, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 49, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 48, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 47, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 46, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 45, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 44, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 42, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 41, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 40, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 39, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 37, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 36, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 34, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 33, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 32, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 30, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 29, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 28, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 27, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 26, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 25, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 24, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 23, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 22, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 21, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 20, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 18, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 17, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 16, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 7) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Hình Ảnh Rõ Nét) (Tập 5 Và 6) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 52, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 53, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 54, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 55, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 56, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 57, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 58, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 59, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 60, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
TT. THÍCH NHẬT TỪ | TỶ PHÚ BILL GATES NÓI VỀ MỤC ĐÍCH TÂM LINH CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 - Thích Nhật Từ
Mục đích tâm linh của đại dịch Covid-19 - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Lìa vọng tưởng phân biệt và chấp trước - Thích Nhật Từ (13/02/2014) - Thích Nhật Từ
Kinh Kim Cương - Chìa Khoá Đập Tan Vọng Tưởng[Phật Pháp Căn Bản 34] I TS Thích Nhất Hạnh(31-03-1994) - Thích Nhất Hạnh
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh (Giản Chú Dịch Giải) - Pháp Sư Tịnh Không
Lễ Hằng Thuận: Chú Rể Tịnh Khoa & Cô Dâu Liên Thủy - Chú Rể Đại Dương & Cô Dâu Thị Lộc - Chùa Giác Ngộ
Tu Từ Căn Bản - Cư Sĩ Vọng Tây
Phật Pháp Căn Bản - Cư Sĩ Vọng Tây
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 14 - Thấy vọng và thấy không vọng một cách như thực - Thích Viên Minh
TT. THÍCH NHẬT TỪ HƯỚNG DẪN TẬP PHẤT THỦ (DỊCH CÂN KINH) TRỊ BỆNH - THÁNG 10/ 2019 - Thích Nhật Từ
TT. THÍCH NHẬT TỪ HƯỚNG DẪN TẬP PHẤT THỦ (DỊCH CÂN KINH) TRỊ BỆNH - THÁNG 10/ 2019 - Thích Nhật Từ
TẬP DỊCH CÂN KINH NGOÀI BIỂN 2022 - Thích Nhật Từ
Đại Đường Tây Vực Ký (Việt Dịch: Thích Như Điển) - Diệu Pháp Âm
Phật Pháp Vấn Đáp (Khóa Tu Mùa Hè, 2014) - Thích Pháp Hòa
Phật Pháp Vấn Đáp (Khóa Tu Mùa Thu, 2014) - Thích Pháp Hòa
Quyền Lực Đích Thực - Lời đầu - Quyền lực đích thực - Thích Nhất Hạnh
Kinh Bại Vong - HT. Thích Minh Châu dịch - Thích Minh Châu
Các lễ quan trọng người Phật tử cần tham dự - Thích Nhật Từ - 13/02/2014 - Thích Nhật Từ
Một bàn tay cần nắm một bàn tay | Trích Radio: CTTOL | Thơ: Minh Niệm | Diễn đọc: Hồng Ánh - Thích Minh Niệm
Tập Quên Đi Chính Mình - Cư Sĩ Vọng Tây
Tu Là Chuyển Đổi Tập Khí - Cư Sĩ Vọng Tây
Cương Lĩnh Tu Tập - Cư Sĩ Vọng Tây
Ý nghĩa chữ tu - Thích Nhật Từ - 18/02/2014 - Thích Nhật Từ
THỜI KHÓA TỤNG KINH PHẬT CĂN BẢN trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Đại Nguyện Thứ 41, Chư Căn Vô Khuyết | TT Thích Nguyên Tạng chủ giảng - Thích Nguyên Tạng
Cần nên Nhiếp Giữ Thân Tâm mùa Đại Dịch - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Chấp Nhận Chính Mình - Thực Tập Câu Linh Chú Thứ Sáu [Thực Tập Căn Bản LM] TS Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Cương Lĩnh Của Tịnh Độ Ba Kinh - Cư Sĩ Vọng Tây
Quan điểm của tôi (Thích Hạnh Bình) về phiên dịch và biên tập Đại Tạng Kinh Việt Nam - Thích Hạnh Bình
Trai Đàn Chẩn Tế cầu siêu chư hương linh tử nạn do đại dịch Covid-19 - Thích Phước Tiến
Con Đường Thực Tập-TS Thích Nhất Hạnh( 09-02-2014 tại Xóm Hạ, Làng Mai) - Thích Nhất Hạnh
Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không (14/9/2014) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Thiên Sứ (Trích Từ Kinh Trung A Hàm) (Việt Dịch Và Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ) - Phật Âm
Thầy Minh Niệm | Khơi dậy tình yêu thương đích thực - Vấn đáp | Cần Thơ - 30.11.2019 - Thích Minh Niệm
Tịnh Độ Cương Yếu - Cư Sĩ Vọng Tây
Tu Tâm Thanh Tịnh (Kỳ 2) - Cư Sĩ Vọng Tây
Tịnh Niệm Liên Tục (Phần 2) - Cư Sĩ Vọng Tây
Tịnh Niệm Liên Tục (Phần 1) - Cư Sĩ Vọng Tây
Chuyên Tu Tịnh Độ - Cư Sĩ Vọng Tây
Nội Tâm Cảnh Tỉnh - Cư Sĩ Vọng Tây
Tu Tịnh Nghiệp - Cư Sĩ Vọng Tây
Tu Tâm Thanh Tịnh (Kỳ 1) - Cư Sĩ Vọng Tây
Yếu Chỉ Tịnh Độ - Cư Sĩ Vọng Tây
Tịnh Độ Đới Nghiệp - Cư Sĩ Vọng Tây
Pháp Môn Tịnh Độ - Cư Sĩ Vọng Tây
Pháp Môn Tịnh Độ - Cư Sĩ Vọng Tây
Tinh Tấn Niệm Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa - Thích Nhật Từ
Đại Lễ Vu Lan 2014 - Chùa Hoằng Pháp - Chùa Hoằng Pháp
Hy Vọng.... Tuyệt Vọng - P2 - Thích Bửu Chánh
5 PPP Số 428 | Vòng Xoáy Dục Vọng - Thích Hạnh Tuệ
DỊCH CÂN KINH TRỊ BỆNH | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
DỊCH CÂN KINH - PHẤT THỦ LIỆU PHÁP - Thích Nhật Từ
HƯỚNG DẪN DỊCH CÂN KINH - Thích Nhật Từ
Lễ Kính - Cư Sĩ Vọng Tây
Thành Tựu Từ Nơi Tâm Cung Kính - Cư Sĩ Vọng Tây
Thù Thắng Của Đề Kinh Vô Lượng Thọ - Cư Sĩ Vọng Tây
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 04.12.2018- Trung Bộ Kinh - 152. Kinh Căn tu tập - Thích Thiện Xuân
Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ (Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa dịch) - Ngẫu Ích Đại Sư
LỄ PHẬT ĐẢN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 -TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn đài VTC ngày 20-05-2021 - Chùa Giác Ngộ
Chùa Giác Ngộ hoạt động online trong đại dịch Covid 19 - TT. Nhật Từ trả lời đài VTV1-11-05-2021 - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Chú Gì Cho NGƯỜI NGOẠI QUỐC Qua Đời Vì Dịch Bệnh COVID19? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Khái quát về thực trạng phiên dịch Tam tạng kinh điển sang chữ Hán - Thích Hạnh Bình
THỜI KHÓA THỰC TẬP ĂN CƠM CHÁNH NIỆM TRONG KHÓA TU AN LẠC CHÙA GIÁC NGỘ NGÀY 20/12/2021 - Chùa Giác Ngộ
Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất, Tháng 12 Năm 2014) - Thích Thông Triết
Pháp Thoại (Tháng 1, 2014) - Thích Phước Tịnh
Pháp Thoại (Tháng 3, 2014) - Thích Phước Tịnh
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Người Niệm Phật Cần Biết (Việt Dịch: Thích Nguyên Chơn) - Thích Ngộ Khai
Góc nhìn PG kỳ 33: Trước dịch Covid-19: Niềm tin tâm linh và những điều cần biết - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tọa Đàm - Trả Lời Câu Hỏi Của Đồng Tu - Cư Sĩ Vọng Tây
Chính Mình Phải Tu - Cư Sĩ Vọng Tây
Đừng Tu Danh Lợi - Cư Sĩ Vọng Tây
Tu Giữa Đời Thường - Cư Sĩ Vọng Tây
Bí Quyết Của Pháp Tu - Cư Sĩ Vọng Tây
Vượt Qua Thử Thách - Cư Sĩ Vọng Tây
Chuyển Vật Chất Thành Phước Báu - Cư Sĩ Vọng Tây
Pháp Tu Một Đời Thành Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Bí Quyết Để Vãng Sanh - Cư Sĩ Vọng Tây
Tin Sâu Nhân Quả - Cư Sĩ Vọng Tây
Sau Khi Chết Ta Đi Về Đâu - Cư Sĩ Vọng Tây
Tu Như Thế Nào Mới Đúng Pháp - Cư Sĩ Vọng Tây
Tin Sâu Lời Phật Dạy - Cư Sĩ Vọng Tây
Nhất Môn Thâm Nhập - Cư Sĩ Vọng Tây
Niệm Phật Thành Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Nhất Môn Thâm Nhập, Trường Kỳ Huân Tu - Cư Sĩ Vọng Tây
Trang Nghiêm Từ Nội Tâm - Cư Sĩ Vọng Tây
Mùi Hương Của Đức Hạnh - Cư Sĩ Vọng Tây
Tu Giữa Đời Thường - Cư Sĩ Vọng Tây
Chia Sẻ Phật Pháp - Cư Sĩ Vọng Tây
Chuyển Tâm Phàm Phu - Cư Sĩ Vọng Tây
Viên Xá Lợi Chân Thật - Cư Sĩ Vọng Tây
Y Pháp Bất Y Nhân - Cư Sĩ Vọng Tây
Sám Hối Niệm Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Lấy Giới Làm Thầy - Cư Sĩ Vọng Tây
Lời Khuyên Chân Thật - Cư Sĩ Vọng Tây
Tu Sửa Từ Nội Tâm - Cư Sĩ Vọng Tây
Bố Thí Chính Là Buông Xả - Cư Sĩ Vọng Tây
Sự Nhiệm Mầu Của Câu A Di Đà Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Lợi Ích Của Niệm Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Chuyển Đổi Từ Nội Tâm - Cư Sĩ Vọng Tây
Từ Bi, Nhân Quả, Giới Luật - Cư Sĩ Vọng Tây
Mở Rộng Tâm Lượng - Cư Sĩ Vọng Tây
Chuyển Đổi Tam Nghiệp - Cư Sĩ Vọng Tây
Trì Giới Niệm Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Tái Tạo Phước Đức - Cư Sĩ Vọng Tây
Tử Sanh Là Việc Lớn - Cư Sĩ Vọng Tây
Tin Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Tin Sâu Nguyện Thiết - Cư Sĩ Vọng Tây
Thành Tâm - Sám Hối - Cư Sĩ Vọng Tây
Thâm Nhập Một Môn - Cư Sĩ Vọng Tây
Sáu Pháp Ba La Mật - Cư Sĩ Vọng Tây
Phật Tâm Không Gián Đoạn - Cư Sĩ Vọng Tây
Nhìn Lại Chính Mình - Cư Sĩ Vọng Tây
Nên Tạo Phước Gì - Cư Sĩ Vọng Tây
Nền Tảng Tu Học - Cư Sĩ Vọng Tây
Đạo Đức Và Nhân Quả - Cư Sĩ Vọng Tây
Chuẩn Bị Cho Ngày Về - Cư Sĩ Vọng Tây
Nối vòng tay lớn (01/01/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Nhìn Lại Chính Mình - Cư Sĩ Vọng Tây
Vòng tay yêu thương - Nhóm GMC - Nhóm GMC
Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh - Cư Sĩ Vọng Tây
Đối Mặt Với Sanh Tử - Cư Sĩ Vọng Tây
Y Báo Và Chánh Báo - Cư Sĩ Vọng Tây
Pháp Tu Cúng Dường - Cư Sĩ Vọng Tây
Phương Pháp Niệm Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Trả Lời Câu Hỏi Của Đồng Tu - Cư Sĩ Vọng Tây
Nhận Thức Về Bổn Nguyện Niệm Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Chia Sẽ Phật Pháp Cùng Đồng Tu (Tại Chùa Trung Hậu) - Cư Sĩ Vọng Tây
Chia Sẽ Phật Pháp Cùng Đồng Tu (Tại Chùa Tiên Châu) - Cư Sĩ Vọng Tây
Chia Sẽ Phật Pháp Cùng Đồng Tu (Tại Chùa Long Thạnh) - Cư Sĩ Vọng Tây
Kính Phật đản sanh (2014) - 30 ca sĩ thực hiện - Phật Âm
Giới Thiệu Kinh Lăng Nghiêm (Tv.Trúc Lâm, Dec.27, 2014) - Thích Pháp Hoà
Căn và thượng căn tu tập - Thích Trí Huệ
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định - Thích Chánh Định
Thầy Minh Niệm | Quyền lực đích thực là quyền làm chủ chính mình | Thiền & Lãnh Đạo -Sáng 16.01.2021 - Thích Minh Niệm
TỈNH THỨC TRƯỚC BỆNH TẬT VÀ CÁI CHẾT TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TỈNH THỨC TRƯỚC BỆNH TẬT VÀ CÁI CHẾT TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Ý NGHĨA CỦA LỄ VU LAN VÀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ? | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
GIẢI TỎA KHỦNG HOẢNG TÂM LÝ TRONG ĐẠI DỊCH COVID 19 THEO TINH THẦN PHẬT DẠY - Thích Nhật Từ
Bài pháp thoại về TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH rất sâu sắc - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Đại cương giới luật: Giới sát, giới đại vọng ngữ - Thích Minh Thông
Đại sư Pháp Hiển - Vị đại sư Tây du thỉnh kinh - Phật Âm
Trì Tụng Kinh Dược Sư Cầu Nguyện Cho Thế Giới Vượt Qua Đại Dịch Covid 19 - Chùa Giác Ngộ
Nghĩa lý tụng Kinh Quang Minh mùa đại dịch Covid - Thích Pháp Hòa
Vấn đề Việt dịch bộ Đại tạng kinh - Thích Hạnh Bình
Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2565 | Pháp thoại: TU TRONG MÙA DỊCH | Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Nhị Khoá Hiệp Giải - Thần Chú Đại Bi - Thích Hạnh Tuệ
Xa Lìa Phân Biệt Các Căn Thanh Tịnh (Tập 112, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tập Thở - Tập Cười - Khóa tu một ngày chùa HƯNG PHÁP - Thích Bửu Chánh