Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Thanh TừThích Nữ Như LanThích Thiện ThuậnThích Minh ThànhThích Thiện Tuệ

Kết Quả Tìm Kiếm

Ý NGHĨA của lễ lạy DANH HIỆU PHẬT trong HỒNG DANH BỬU SÁM | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Niệm danh hiệu Phật nào trong chùa - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa Của Mười Danh Hiệu Phật - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 5 - Thích Lệ Trang
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 4 - Thích Lệ Trang
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 3 - Thích Lệ Trang
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 2 - Thích Lệ Trang
Ý Nghĩa Danh Hiệu Thất Phật Dược Sư - Bài 1 - Thích Lệ Trang
Ý nghĩa danh xưng trong Phật giáo - Thích Phước Hoàng
Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Giác Toàn
Niệm Một Hồng Danh, Bước Một Bước Chân Đến Phật - Thích Chân Hiếu
Vấn đáp: Nên niệm danh hiệu Phật nào - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Niệm danh hiệu Phật như thế nào ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hướng dẫn niệm danh hiệu Phật - Thích Nhật Từ
Nhất Tâm Bất Loạn Chuyên Trì Danh Hiệu Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Lễ Hằng Thuận : Chú Rể Hồng Danh và Cô Dâu Anh Ngọc.(20/02/2019) - Thích Nhật Từ
Hồng Danh Phật A Di Đà Chẳng Thể Nghĩ Bàn - Thích Giác Thông
Tỳ Ni Nhật Dụng (Kỳ 4) - Sáng Sớm Thức Dậy, Đánh Hồng Chung, Sóng Âm - Thích Tuệ Hải
Vấn đáp: Kinh Phật cho người tại gia,niệm danh hiệu Phật - Thích Nhật Từ
Do Trì Danh Hiệu Phật Mà Thiện Căn Phước Đức Đồng Như Phật - Thích Chân Hiếu
Lục Tự Hồng Danh - Cư Sĩ Như Ý
Vấn đáp: Các danh xưng trong Phật giáo - Thích Nhật Từ
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) - Phật Âm
Thức Ăn Phật Pháp Dành Cho Phật Tử: Con Đường Phát Triển Phật Giáo Hữu Hiệu - TT. NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Sám Văn Sám Hối Hồng Danh - Sư Huệ Duyên
Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật - Thích Nữ Như Lan
Tín, Nguyện, Trì Danh Hiệu Phật - Thích Nữ Như Lan
Công Đức Trì Danh Hiệu Phật - Thích Nữ Như Lan
7 danh hiệu đức Phật - Thích Tâm Thuận
Xưng Danh Hiệu Phật - Cư Sĩ Diệu Âm
Chữ THÍCH trong PHÁP DANH Của Người XUẤT GIA Có Ý Nghĩa Gì? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Niệm hồng danh A Di Đà Phật - 108 biến - Phật Âm
Sám Hối Hồng Danh - Thích Trí Quảng
Hồng danh sám hối 02 - Thích Minh Như
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Sư Huệ Duyên
Sám Hối Hồng Danh - Thích Chiếu Túc
Sám Hối Hồng Danh - Thích Trí Thoát
Hồng Danh Sám Hối - Thích Hạnh Tuệ
Sám Hối Hồng Danh - Thích Chiếu Túc
Kinh sám hối hồng danh - Thích Vạn Mãn
Sám Hối Hồng Danh - Thích Trí Quảng
Vạn Đức Hồng Danh - Thích Pháp Đăng
Hồng danh Pháp Hoa - Thích Trí Quảng
Hồng Danh Pháp Hoa - Thích Trí Quảng
Hồng Danh Bảo Sám 7 - Thích Minh Duyên
Hồng Danh Bảo Sám 5 - Thích Minh Duyên
Hồng Danh Bảo Sám 4 - Thích Minh Duyên
Hồng Danh Bảo Sám 6 - Thích Minh Duyên
Hồng Danh Bảo Sám (B3) - Thích Minh Duyên
Hương Vị Danh Hiệu Phật - Thích Minh Thành
Tín Nguyện Trì Danh Hiệu Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Hương Vị Danh Hiệu Phật (2-2) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hương Vị Danh Hiệu Phật (1-2) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Danh Hiệu Của Ðịa Ngục (Trích Kinh Địa Tạng) (5/13) - Phật Âm
Thế Nào Là Chấp Trì Danh Hiệu Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Trì Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà - Thích Giác Nhàn
Hình Ảnh và Hồng Danh 88 Vị Phật (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
Lục Tự Hồng Danh (Có Phụ Đề Việt Ngữ) - Nam Mô A Di Đà Phật - Phật Âm
Lễ nhạc Phật giáo Nhật Bản: Đánh trống theo điệu tụng của Bát Nhã Tâm Kinh - Phật Âm
Mười bốn điều Phật dạy 2 - điều 5-8: Đánh mất mình, bất hiếu, tự ty và vươn lên sau vấp ngã (04/07/2 - Thích Nhật Từ
Niệm Hồng Danh Sanh Phước Huệ - Thích Trí Huệ
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối (Có Phụ Đề) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối - Thích Huệ Duyên
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HẠNH PHÚC THEO ĐỨC PHẬT TRONG KINH PALI - Thích Nhật Từ
Danh Hiệu và Bản Nguyện Đức Phật A Di Đà Cho Thời Đại Của Chúng Ta - Thích Thái Hòa
Tín, Nguyện, Chuyên Trì Danh Hiệu Phật (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Công Dụng Danh Hiệu Phật - Thích Thiện Pháp
Vấn đáp: Vì sao đừng lấy danh hiệu và hình ảnh Phật với mục đích kinh doanh ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Phát biểu của Thầy Nhật Từ trong lễ nhận bằng TS danh dự và giải thưởng giáo dục nghiên cứu - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Có nên Niệm Danh Hiệu Phật suốt ngày đêm ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Mười Phương Pháp Trì Danh Hiệu Phật - Thích Nguyên Hiền
THỨC ĂN PHẬT PHÁP DÀNH CHO PHẬT TỬ: CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO HỮU HIỆU - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tây phương cực lạc và niệm danh hiệu Phật | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Xưng Danh Hiệu Chư Phật (Trích Kinh Địa Tạng) (9/13) - Phật Âm
Tụng NGHI THỨC SÁM HỐI SÁU CĂN VÀ HỒNG DANH - Ngày 23/09/2018 - Chùa Giác Ngộ
Buddhist Drumming (đánh trống) - Phật Âm
Tuệ Giác Của Đức Phật - Ý Nghĩa Danh Từ Phật Và Niết Bàn - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Địa Tạng (Kỳ 2) - Phẩm 9: Xưng Danh Hiệu Chư Phật - Thích Trúc Thái Minh
Kinh Địa Tạng (Kỳ 1) - Phẩm 9: Xưng Danh Hiệu Chư Phật - Thích Trúc Thái Minh
SÁM HỐI HỒNG DANH, NGHE KINH SÁM HỐI ĐỂ TÂM BÌNH AN TIÊU TAN NGHIỆP CHƯỚNG - Chùa Giác Ngộ
Trì danh niệm Phật trong tịnh độ Ngũ Kinh - Thích Trí Huệ
Danh Hiệu Của Các Vị Bồ Tát - Thích Đồng Bổn
Haiensa Temple - South Korea (nhạc đánh trống rất hay) - Phật Âm
Chấp Trì Danh Hiệu - Thích Trí Tịnh
Chuyện thầy trò đánh nhau và đạo đức trong ngành giáo dục - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Các cấp giới phẩm, Long cung và ngài Long Thọ, niềm tin trong đạo Phật, lạm dụng danh xưng - Thích Nhật Từ
Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Chúc Thiện
Công Đức Danh Hiệu Bất Khả Tư Nghì - Pháp Sư Tịnh Không
Nghe Được Danh Hiệu Phật, Rốt Ráo Đều Được Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Lễ nhạc: Đánh trống - Phật giáo Hàn Quốc - Phật Âm
Công Đức Của Xưng Danh Và Xưng Niệm Phật Hiệu - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Sự tu tập dành cho Phật tử ở hải ngoại - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Các kinh nên đọc dành cho Phật tử - Thích Nhật Từ
Đảnh lễ Tháp thờ XÁ LỢI THẬT của đức Phật tại Ấn Độ - 10-2019 - Thích Nhật Từ
Karaoke: Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni (Rất Hay) (Tiếng Phạn) (Có Chữ Trong Phần Bình Luận) - Phật Âm
Những điều tâm huyết dành cho Phật tử - Thích Nhật Từ
Tụng Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn Và Hồng Danh tại Chùa Giác Ngộ, ngày 13-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
Chùa Trấn Quốc - Danh thắng bậc nhất kinh kỳ - Phật Âm
Vấn đáp: Hướng dẫn cách tụng kinh dành cho Phật tử - Thích Nhật Từ
Lược Giảng Hồng Danh Sám Hối -ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Đánh giá mức độ ảnh hưởng một tông phái chính của Phật giáo - Thích Nhật Từ
1087: THÀ LÀM NGƯỜI VÔ DANH,ĐỪNG LÀM NGƯỜI VÔ NGHĨA - Thích Thiện Tuệ
Thà Làm Người Vô Danh, Đừng Làm Người Vô Nghĩa - Thích Thiện Tuệ
Pháp cho người tại gia trong Tài sản, Danh tiếng, Tuổi thọ và được sanh vào cõi lành - Thích Tâm Hạnh
LỜI KHUYÊN CHÂN TÌNH DÀNH CHO YOUTUBER CHỐNG PHÁ PHẬT GIÁO - Thích Nhật Từ
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan và đảnh lễ tại tượng Đại Phật cao 80 feet - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nhân quả là có thật, Phật A Di Đà có thật hay không, nghề chăn nuôi đánh bắt, vong linh tha - Thích Nhật Từ
Thầy Thích Huyền Diệu 2017 hướng dẫn Ngồi Thiền Và Niệm Danh Hiệu Phật. - Thích Huyền Diệu
TT. Thích Nhật Từ nói gì về Cách Đánh Vần Mới Trong Cải Cách Tiếng Của Công Nghệ Giáo Dục - Thích Nhật Từ
Ý nghĩa chữ hiếu trong đạo Phật - Thích Nữ Tâm Trí
Nhặt Của Đánh Rơi - Thích Nữ Tâm Tâm
Phật Học Danh Số - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Ý nghĩa và Nguồn gốc Nghi thức CÀI HOA HỒNG trong đại lễ VU LAN | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TT. Thích Nhật Từ lên tiếng về những kẻ mạo danh chánh pháp chống phá Phật giáo - Thích Nhật Từ
Odaimoku - Đánh bản - chuông - Phật Âm
Vắng như chùa Bà Đanh - Phật Âm
Danh thắng chùa Bổ Đà - Phật Âm
Kinh PHẬT Nào Để Khai Mở TRÍ TUỆ Và PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP Dành Cho GIỚI TRẺ | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Chín Danh Ngôn Ứng Xử Của Đức Phật (29/09/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
VẤN ĐÁP: NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ CÀI HOA HỒNG TRONG LỄ VU LAN? - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Cách đặt tên pháp danh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Pháp danh Diệu Âm - Thích Nhật Từ
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Chữ Pháp Trong Đạo Phật - Thích Phước Tiến
Tìm hiểu ý nghĩa chữ Pháp trong đạo Phật - Thích Phước Tiến
Phân biệt PHÁP DANH, PHÁP HÚY, PHÁP TỰ và PHÁP HIỆU | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Mừng Phật Ra Đời - Quách Thành Danh
Chùa Phật Tích - Danh lam văn hóa tôn giáo - VTC
Chùa Chuông nổi tiếng danh lam - Phật Âm
Danh thắng chùa Bổ Đà - phần 2 - Phật Âm
DANH NGÔN TÌNH YÊU SỰ SỐNG - Phật Âm
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - Sư Huệ Duyên
Phật pháp dành cho tuổi học trò - Thích Trí Huệ
Hương Sơn - Đệ nhất danh thắng trời Nam - Văn Hóa Việt Nam
Danh Từ Kiến Giải - Thích Nhất Hạnh
Danh từ và Kiến giải - HT. Thích Nhất Hạnh
Vượt thoát giả danh - HT. Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Tiêu chí đánh giá đạo đức kinh doanh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: 10 kinh sách dành cho người mới bắt đầu - Thích Nhật Từ
KHÓA TU THIỀN DÀNH CHO NGƯỜI BẬN RỘN - Thích Nhật Từ
Trì Danh Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phương Pháp Trì Danh Niệm Phật - Huỳnh Lão Cư Sĩ
Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Sư Huệ Duyên
VẤN ĐÁP: Người Phật tử nên để dành những gì cho đời sau? - Thích Thiện Tuệ
Hồ sơ văn hoá Việt: Chùa Chuông - Đệ nhất danh thắng phố Hiến - VTC
Vấn đáp: Nhân quả nghề chăn nuôi, đánh bắt - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm Quán Đảnh và Điểm Đạo - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nên hay không để lại danh tính khi làm việc từ thiện - Thích Nhật Từ
Phương PhápTrì Danh Niệm Phật - Thích Pháp Hải
Đánh mất thời gian của Phật - TT. Thích Minh Thành
Làm Lễ Truyền Quán Đảnh Phật Dược Sư tại Chùa Điều Ngự, Hoa Kỳ - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Cổ nhạc Phật giáo: LƯU DANH VẠN KIẾP - Thích Thiện Hữu
Thầy Nhật Từ nhận bằng TS danh dự về Văn học tại Ấn Độ, ngày 27-04-2019 - Thích Nhật Từ
Chùa Trấn Quốc - Danh lam bậc nhất chốn kinh kỳ - Văn Hóa Việt Nam
Vấn đáp: Lạm dụng danh xưng tự phong (pháp vương) hóa thân - Thích Nhật Từ
Hãy tận hưởng hạnh phúc (10 câu danh ngôn của Đức Đạt Lai Lạt Ma) - 2013 - Thích Nhật Từ
Đảnh lễ tại Tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana Mahavihara) - Ấn Độ - 10-2019 - Thích Nhật Từ
Đảnh lễ tại bảo tháp tưởng niệm nàng Sujata - Thích Nhật Từ
Tu Nhất Hạnh, Niệm Nhất Danh, Chuyên Nhất Hướng - Thích Nữ Như Lan
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ kinh nghiệm Học Phật và Tu Phật dành cho Phật tử - Thích Nhật Từ
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Pháp Sư Tịnh Không
Vãng Sanh Của Cụ Trác Mai Tỷ (Pháp Danh Thiện Thọ) (13-2-2012) - Phật Âm
Vấn đáp: Phương pháp quán tưởng dành cho người bệnh nan y - Thích Nhật Từ
Kinh Lăng Già 05: Bản chất của huyễn, vô sanh và danh ngôn - Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhận bằng TS danh dự và giải thưởng nghiên cứu & giáo dục quốc tế - 31-03-2019 - Thích Nhật Từ
Trì Danh Niệm Phật Là Bản Hoài Của Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Đảnh lễ Tháp thánh tăng Sivali tại tịnh xá Kỳ Viên - Ấn Độ - 10-2019 - Thích Nhật Từ
Tham quan địa điểm nơi đánh dấu nàng Sujata dâng bát cháo sữa lên sa môn Tất đạt đa - Thích Nhật Từ
Thầy Minh Niệm | Đánh thức sự bình yên chân thật bên trong | Tu viện Khánh An - 08.12.2019 - Thích Minh Niệm
500 Bạn Trẻ Đảnh Lễ Đức Pháp Chủ Mừng Phật Đản Pl 2555 - Phật Âm
Danh nhân đất Việt: Kim Phật hoàng dế - Phật Âm
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Thương Tiếc Danh Tăng - Thích Trí Quảng
Tham quan và đảnh lễ tại chùa Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, ngày 17-02-2020 - Thích Nhật Từ
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp - Pháp Sư Tịnh Không
Chuyến Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn Phật Giáo Trung Quốc - Tập 2 - Chùa Quang Minh
Chuyến Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn Phật Giáo Trung Quốc - Tập 3 - Chùa Quang Minh
Chuyến Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn Phật Giáo Trung Quốc - Tập 1 - Chùa Quang Minh
Bài giảng đầu năm dành cho thanh thiếu niên Phật tử Trần Thái Tông - Thích Phước Tú
LỄ TRAO HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY NĂM 2018 (Dành cho Tăng, Ni & Sinh viên) - Chùa Giác Ngộ
Góc nhìn PG kỳ 24: Cách đánh vần tiếng Việt theo sách công nghệ giáo dục - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Cúng thí thực, phá hòa hợp tăng, phân biệt người đắc đạo, quán đảnh và điểm đạo, tụng kinh - Thích Nhật Từ
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Lễ trao bằng tiến sĩ danh dự giải thưởng giáo dục và nghiên cứu quốc tế cho TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ về Tình Yêu, Hôn Nhân, Gia Đình dành cho người tại gia nên xem - Thích Nhật Từ
BUÔNG XẢ NỔI LO về TÌNH THƯƠNG dành NGƯỜI THÂN ĐÃ CHẾT | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đừng Tu Danh Lợi - Cư Sĩ Vọng Tây
Đánh Đổi - Thích Thiện Tuệ
Vượt Qua Danh Lợi - Thích Tâm Đại
Danh Lợi Phù Vân - Thích Nữ Hạnh Huệ
Kinh A Di Đà - 2 : Đảnh Lễ Tam Bảo - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 2 - Đảnh Lễ Tam Bảo - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Đảnh Lể Mười Phương - Võ Tá Hân
989. ĐỂ DÀNH CHO ĐỜI SAU - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Kinh điển cho người tại gia dành cho người Việt - Thích Nhật Từ
Quán Phật Trì Danh - Phật Âm
Quỳnh Lâm Đệ nhất danh lam cổ tích Chùa Quỳnh Đông Triều Quảng Ninh - VTV
Vấn đáp: Kinh điển dành cho từng độ tuổi | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
KINH THẮNG MAN Có Những Bài Học Nào Dành Cho Giới Nữ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Khóa tu dành cho giới trẻ tại chùa Giác Ngộ | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Cầu Danh Bồ Tát - TT. Thích Minh Thành
Ý Pháp Qua Danh Tự Tây Phương - Thích Trí HuệXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký